Sınıf Psikolojisi

Sınıf Psikolojisi:Bir sınıfta bulunan bütün öğrencilerin kendileri ile ilgili her konuda topluca ve birlikte hareket etmelerini sağlayan ortak duygu, düşünce ve davranış biçimine verilen addır.

Öğrencilerin ferdi iradeleri, duyguları,düşünceleri, ve davranış biçimleri, kolektif irade, duygu, düşünce ve davranışa dönüşür.

Neticede öğrenciler, artık çoğunlukla kendilerine göre değil, sınıfta oluşan havaya göre düşünüp, davranıp, hareketlerini buna göre ayarlar vaziyete gelmişlerdir ki, işte buna sınıf psikolojisi denmektedir.

TİPLEŞMİŞ SINIFLARIN SEVK VE İDARELERİ

 1. ÇALIŞKAN VE DİSİPLİNLİ SINIFLARIN SEVK VE İDARELERİ;
 1. Dikkatli ve uyanık olunmalı.
 2. Aktif olacakları metotlar uygulanmalı.
 3. Dikkat ve ilgileri canlı tutulmalı.
 4. Bilinen ve basit şeyler anlatılarak öğrencilerin canları sıkılmamalı.
 1. ÇALIŞKAN VE DİSİPLİNSİZ SINIFLARIN SEVK VE İDARELERİ;
 1. Disiplinsiz öğrencilere görev ve sorumluluk verme.
 2. Onlarla yakın ilişki kurma.
 3. Gururlarını okşayıcı sözler sarf etme.
 1. TEMBEL VE DİSİPLİNSİZ SINIFLARIN SEVK VE İDARELERİ;
 1. Öğretmenlerin ortak hareket etmesi gerekir.
 2. Kısa sürede öğrenciler iyi tanınmalı.
 3. Lider konumunda olanların yerini değiştirme.
 4. Azim ve çalışma gayreti içine girmelerini sağlama, onları bu konuda yüreklendirme.
 5. Topyekün verilen hükümleri ( tembel,yaramaz sınıf gibi ) ihtiyatla karşılamalı, önyargılı davranılmamalı.
 6. Öğrencileri kaynaştırıcı programlar yapılmalı, çocuklara kollektif görevler verilmelidir.
 7. Lider durumundaki (sorumsuzlara) sorumluluk yüklenmeli.
 8. Derslerde aktifliklerini sağlayacak ödevler verilmeli.
 9. Problem olan davranışları,velileri ile görüşülmeli ( eğer düzelmezse ) başka etkenler olabileceği göz ardı edilmemeli; ailevi sebepler yada arkadaşlık sorunları.
 10. Hala düzelmiyorsa en son çare okul idaresine verilmesi gerekir. ( sınıf değişikliği, okul değişikliği)
 1. SESSİZ SINIFLARIN SEVK VE İDARELERİ;
 1. Öğrenciler iyi tanınmalı.
 2. Aktifleştirme gayretine girilmeli. Bunun için ne gibi sorumluluk ve görevler verilebileceği öğretmen arkadaşlar tarafından üretilebilir.

DİSİPLİN; Bir toplulukta uyulması gereken kanun ve kuralların tamamı.

OKUL DİSİPLİNİ; Öğrencinin, öğretmenin ve personelin belli bir şuur içinde, okulun koyduğu düzen içersinde eğitim ve öğretimini sürdürmesidir.

OKULLARDA DİSİPLİNSİZLİĞİN SEBEBLERİ

 1. AİLE VE SOSYAL ÇEVRE İLE İLGİLİ SEBEBLER.
 1. Zeka gerilikleri ve ruhsal bozukluklar.
 2. Aile geçimsizlikleri.
 3. Yasaklar ve baskılar
 4. İlgisiz büyümüş olmak.
 5. Çocukluğunu yaşamamak.
 6. Kıskançlık
 7. Başka çocuklarla kıyaslanma.
 8. Ailenin tek çocuğu olmak.
 9. Aileden uzak olmak
 10. İstemediği okula gönderilme
 11. Fiziki kusurlar.
 12. Zenginlik-fakirlik
 13. Arkadaşlıklar ve arkadaş gurupları
 14. Sosyal terbiye noksanlığı.
 15. İtibarlı aile çocuğu olmak.
 16. Kitle iletişim araçları.
 1. OKUL BİNALARI, YÖNETİCİLER VE ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ SEBEBLER;
 1. Okulun ve sınıfların fiziki yapısı ve kapasite olarak elverişsiz oluşu.
 2. Yöneticilerin yönetim tarzlarının hatalı oluşu.
 3. Sert disiplin kurallarının uygulanması.
 4. Hataların hemen tavizsiz cezalandırılması.
 5. Yasakçı anlayış
 6. Arkadaşları içinde küçük düşürme, hakaret etme ve dövme.
 7. Öğretmenlerin metot hataları ve kişilik ve karakterlerindeki zafiyetleri.

OKULDA ÖĞRENCİLERİ DİSİPLİNLEŞTİRMEMEDE YARDIMCI VASITALAR.

 1. Kitaplar ve kitaplıklar.
 2. Uyumlu öğrencilerin bir arada oturtulması.
 1. Eğitim-öğretim araç ve gereçleri
 2. Sosyal ve kültürel faaliyetlerle meşgul etme
 3. Okul bahçesi ve spor alanları.
 4. Mükafatlar (ödüller)
 5. Cezalar.

DİSİPLİNİ SAĞLAMADA ÖĞRETMENİN SINIFTA DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR.

 1. Öğretmen kişilik sahibi olmalı.
 2. Disiplinsizliğin sebebini araştırmalı, okul idaresine hemen baş vurmalı.
 3. Öğrencileri tanımalı.
 4. Öğrencileri yeri geldikçe övmeli.
 5. Kesin yasaklarla öğrenciler kısıtlanmamalı, esnek olunmalı; ayrıca neyi, nerede, ne zaman, nasıl yapacaklarına dair yol gösterilmeli.
 6. Senli benli olmamalı müstehcen konuşmamalı.
 7. Lider konumundaki öğrencilere vazife verilmeli.
 8. Yaptığı hatalar yüze vurulmamalı.
 9. Aşırı baskı ve tehditten kaçınılmalı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir