10. SINIF COĞRAFYA DERSİ 1. DÖNEM ORTAK SINAV SORULARI

ARTVİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ 1. DÖNEM ORTAK SINAV SORULARI

ADI-SOYADI: SINIF/NO: NOT:

1- Aşağıda verilen kayaçlardan hangisi başkalaşım (metamorfik) kayaç grubu içerisindedir?

A) Elmas B) Bazalt C) Kireçtaşı D) Andezit E) Granit

2- Modern anlamda ilk periyodik nüfus sayımları aşağıdaki ülkelerin hangisinde yapılmıştır,*

A) Fransa B) Danimarka C) Rusya D) Hindistan E) Çin

3- Aşağıda verilen iklim grafiğinin ait olduğu bölgede hangi bitki örtüsünün yaygın olması beklenir?

A) Maki B) Bozkır C) Savan D) Orman E) Çayır

4- Ekvatoral bölge ve nemli tropikal iklim kuşağında yaygın olarak görülen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laterit B) Podzol C) Tundra D) Alüvyal E) Çöl toprağı

5- İğne yapraklı ağaçlar (tayga) aşağıdaki bölgelerin hangisinde görülür?

A) Akdeniz B) Ekvatoral C) Muson D) Savan E) Kuzey Asya

6- Aşağıda verilen bölgelerden hangisi seyrek nüfuslu yerlerden değildir?

A) Kongo B) Antartika C) Amazon D) Himalaya E) Güneydoğu Asya

7- Göçe yol açan aşağıdaki faktörlerden hangisi doğal faktörler içerisinde yer alır?

A) İşsizlik B) Eğitim C) Depremler D) Sağlık E) Yoksulluk

8- Aşağıda beş ülkeye ait nüfus piramitleri verilmiştir. Bu ülkelerden hangisinde doğum oranı hızla düşmektedir?

9- Bir akarsuyun bir kesitinden saniyede geçen su miktarına ne ad verilir?

A) Rejim B) Havza C) Vadi D) Kaynak E) Debi

10 ve 11. soruları şekildeki Dünya haritasına göre cevaplandırınız.

10- Dünya haritasında taralı olarak gösterilen alanların hangileri sık nüfuslanmıştır?

A)I-II B) I-III C) I-IV D) II-III E) IV-V

11-Verilen taralı alanlardan hangisinde tundra bitki örtüsü hakimdir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

12- Aşağıdakilerden hangisi bir iç deniz değildir?

A) Ege Denizi B) Akdeniz C) Kızıldeniz D)Karadeniz

E) Güney Çin Denizi

13- Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımlarından elde edilemez?

A) Cinsiyet yapısı B) Eğitim durumu C) Konut yapısı

D) Nüfus artış oranı E) Kırsal nüfus

14- Aşağıdaki kaynak çeşitlerinden hangisi Türkiye’de görülmez?

A) Gayzer B) Artezyen C) Yamaç D) Fay E) Karstik

15- Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfusun ikiye katlanma süresi daha uzundur?

A) Mısır B) Nijer C) Somali D) Fransa E) Kenya

16- Aşağıda verilenlerden hangisi tarihte nüfus patlamasına yol açan olaylar içerisinde yer almaz?

A) Ateşin bulunması B) Alet yapımı C) Amerika’nın keşfi D) Yerleşik hayata geçiş E) Sanayi Devrimi

17- Aşağıdaki ülkelerden hangisi nüfus artış hızını azaltma politikası uygulamaktadır?

A) Çin B) Rusya C) Türkiye D) Hindistan E) Almanya

18- Bitki artıklarının toprakta birikmesiyle oluşan koyu renkli organik maddeye ne ad verilir?

A) Humus B) Horizon C) Katman D) Mineral E) Podzol

19-

Yukarıda bir ülkeye ait 1975 ve 2000 yılına ait nüfus piramitleri verilmiştir.

Nüfus piramitleri incelendiğinde bu ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yaşlı nüfusun azaldığı

B) Tarımda çalışan nüfusun arttığı

C) Kentli nüfusun azaldığı

D) Doğum oranının azaldığı

E) Eğitim seviyesinin azaldığı

20- Kütle göçmesi sonucunda bir vadinin önünün kapanmasıyla oluşan göllere ne ad verilir?

A) Alüvyal set B) Heyelan set C) Volkanik D) Kıyı set E) Buzul set

Sınav Süresi 40 dk. Her Soru 5 puandır.

Başarılar Dilerim…

Alev HANOĞLU ERDEM