11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2.DÖNEM 1. YAZILI

ADI SOYADI:………………………… SINIFI:…….. NO:…………. PUAN:………

1- Aşağıdaki sorulardan boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurun. (3×10: 30 puan)

(lokma, komşusunun , nefret ,Ahlak, Kur’an ,namaz ,ahlakı , gül, ailesine, cennete, israf, cimrilik, namaz, mezhep, Şafii. rahmet, sonuncusudur, Merhamet, iyilik- kötülük, adalet, )

1-“Onlar, harcadıklarında ne……………… ne de ……………..edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. ” Furkân suresi, 67. ayet.

2- ““Beni …………kılarken gördüğünüz şekilde …………..kılınız.” Buharî, Ezan, 18.

3- “Ben güzel ………………tamamlamak için gönderildim.”

4-“Müminler arasında imanca en olgun olanı, ahlakça en güzel olanıdır. En hayırlınız da………………………….. hayırlı olandır.” Ebu Davut, Sünnet, 15.

5-“Muhammed, sizden herhangi birinin babası değil; fakat Allah’ın Resulü ve nebilerin………………………” Ahzâb suresi, 40. ayet.

6- Acımak, lütufta bulunmak, yufka yürekli olmak, iyilik yapmak, koruyup kollamak, ilgi

ve şefkat göstermeğe ……………………denir.

7- Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin………………………, .ettirmeyin.” Müslim, Cihad, 6.

8-Kendi içinde tutarlı bir metot ve düşünce sistemine sahip olup belli fikir ve şahıslar etrafında oluşan hareketlere …………..………denir.

9- “( Resulüm!) kesinlikle sen yüce bir ………………. üzeresin.” (Kalem suresi, 4. ayet.)

10 “( Resulüm!) biz seni âlemlere ancak ……………………. olarak gönderdik.” (Enbiyâ suresi, 107. ayet.)

2- Aşağıdaki bilgilerin doğrularını D, yanlışlarını Yile işaretleyiniz. 2×5:10 puan

(…) Kültürümüzde gül Hz. Muhammed’in sembolüdür.

(…) Peygamberimizin soyu, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile devam etmiştir.

(…) Allah, meleklerden peygamber gönderseydi daha çok insan dine inanırdı.

(…) Peygamberimiz güçlü olduğunda düşmanlarına karşı hiç müsamahalı davranmazdı.

(…) Peygamberimiz, çocukları çok severdi.

3- İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının (mezheplerin) ortaya çıkış sebeplerini açıklayınız. 20 puan

4-– Hz Muhammed (SAV)’in bize örnek olan 4 tane özelliğini yazınız?10 puan

5- Hz Muhammed (sav)’in güvenilirliğini kısaca açıklayınız? 10 puan

6-Muhkem ve Müteşabih ayet nedir açıklayınız. 10 puan

7-“Hz. Muhammed’in ahlakı Kur’an’dı.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız10 puan.