12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI AKDAĞMADENİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ

 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

Adı, Soyadı:

Sınıfı ve Numarası:

S.1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. ( 10 puan)

 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında………………………………..coğrafyası konu olarak işlenir.
 • Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini kesin kurallara varmadan kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inanmaya zorlamadan anlattığı yazı türüne……………………………….………denir.
 • Eski Türk Edebiyatında Seyahatnamenin adı Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında……………..…………………………..dır.
 • Yazı hayatına şiir, makale ve tiyatro eleştirileriyle başladı. Sağlam bir üslubu vardır. Arı Türkçeyi savunur. Deneme ve eleştiri türünde başarılı eserler vermiştir. Karalama Defteri, Günlerin Getirdiği Sözden Söze önemli eserleri içerisindedir.Bu sanatçımızın adı ………………………………………………..……………
 • Genellikle tarihi , sosyal, siyasi ve güncel konularla ilgili yazılan yazarın savunduğu düşünceyi kanıtlamaya çalıştığı bunun için de daha ciddi ve bilimsel bir dil kullanıldığı yazılara ………………………….……………..denir.

S.2. Öz şiir anlayışını sürdüren şiirin özelliklerini maddeler halinde yazınız.( 10 puan )

S.3. Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru ise D, yanlış ise Y koyunuz. ( 10 puan )

 • Cumhuriyet Döneminde yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark giderek artmış, dildeki sadeleşme çalışmaları sonuçsuz kalmıştır.( )
 • Edebiyatımız Cumhuriyet Döneminde toplumcu bir karakter kazanmıştır. ( )
 • Cumhuriyet Döneminde hece ölçüsünün yerini aruz ölçüsü almış, şiirlerde de günlük konuşma dili kullanılmıştır. Yine bu dönemde şiirin biçimce daha da serbestleşmesi sağlanmıştır.( )
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında şiir, roman, hikaye ve tiyatro gibi türlerde önemli gelişmeler olmuştur. ( )
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı öğretici metinlerisadeleşen Türkçe vasıtasıyla daha çok okura ulaşmıştır. ( )

S.4. Aşağıdaki terimler hakkında kısaca bilgi veriniz. ( 10 puan )

a-Egzistansiyalizm ( Varoluşçuluk ):

b-Milli Kimlik:

S.5. Aşağıdaki tabloda yer alan sanatçı eser eşleştirmesini yapınız. ( 10 puan )

A

Nurullah Ataç

Han Duvarları

B

Cemil Meriç

Günlerin Götürdüğü

C

Suut Kemal Yetkin

Okuruma Mektuplar

D

Ruşen Eşref Ünaydın

Mağaradakiler

E

Faruk Nafiz Çamlıbel

Diyorlar ki

S.6. Aşağıdaki tabloda yer alan eser-sanatçı eşleştirmesini yapınız. ( 10 puan )

A

Türk Teceddüt Tarihi

Sabahattin Eyüboğlu

B

Günce

İsmail Habip Sevük

C

Mavi İle Kara

Falih Rıfkı Atay

D

Evvel Zaman İçinde

Nurullah Ataç

E

Zeytindağı

Eflatun Cem Güney

S.7. Günlük ile anı türü arasındaki farklılıkları yazarak kısaca bilgi veriniz.( 10puan )

S.8. Beş Hececiler topluluğunda yer alan sanatçıları yazınız. ( 10 Puan )

S.9. Aşağıdakilerden hangisi şiirde ahengi sağlayan unsurlardan değildir? ( 10 puan )

 1. Ritim B) Aliterasyon
 1. Kafiye D) İmge

E) Ölçü

S.10. Aşağıdaki yazarlardan hangisi fıkra türünün temsilcisi olarak sayılamaz? ( 10 puan )

A) Falih Rıfkı Atay

B) Yusuf Ziya Ortaç

C) Orhan Seyfi Orhon

D) Peyami Safa

E) Ömer Seyfettin