2. Sınıf Türkçe Dersi Soruları

2. sınıf Türkçe dersi soruları

1- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylem özelliği taşımaktadır?
A) ağacın B) görmüş C) ekmeği D) kitabı

2- Aşağıdaki tümcelerde hangisinin sonuna nokta konulmalıdır?
A) Ödevlerimi dünden hazırladım( )
B) Arzu, ne zaman gelecek( )
C) Sen ödevini eksik yazdın( )
D) Eve geldin mi( )

3- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi adın kalma (-de) durum ekini almıştır?
A) oda B) meşe C) ağaçta D) masa

4- Aşağıdaki kelimelerden hangisinin hecelenişi yanlıştır?
A) yal-var-dım B) sa-ğol-sun C) doy-a-sı-ya D) u-çur-dum

5-“ kuvvetli adam” Sözündeki altı çizili kelimenin eş anlamlısı olan kelime, aşağıdakilerden hangisidir?
A) kaba B) iriyarı C) güçlü D) büyük

6-“cesaretli” Kelimesinin karşıt anlamlısı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) yaramaz B) tembel C) korkak D) durgun

7- Aşağıdakilerden hangisinin ilk harfi daima büyük yazılır?
A) hayvan isimleri B) ağaç isimleri C) organ isimleri D) kişi isimleri

8- Aşağıdaki mısraların hangisinde özel isim vardır?
A) Atatürk deyince ben,
B) Büyür, büyür, büyürüm.
C) Yol korkulu olsa da,
D) Tek başıma yürürüm,

9- “yavaş” Kelimesinin karşıt anlamlısı olan kelime, aşağıdakikerden hangisidir?
A) ağır B) aceleci C) hızlı D) koşucu

10- “orman” Kelimesinin çoğul biçimi hangisidir?
A) ormanın B) ormanda C) Ormanlar D) ormana

cevap anahtarı

1-B, 2-A, 3-C, 4-C, 5-C, 6-C, 7-D, 8-A, 9-C, 10-C