2.SINIF TÜRKÇE TEST-10

………………..İlköğretim Okulu 2/B Sınıfı

Adı Soyadı:……………… Tarih: … /…/20..

TÜRKÇE-8- Aldığı Puan :……….

EŞEKTEN DERS ALAN TİLKİ

Bizim aslan eşek ile tilkiyi yanına çağırmış:

-gelin birlikte ava çıkalım demiş.Eşek ile tilki bu öneriyi kabul etmişler.Hep birlikte ava çıkmışlar.Avladıkları hayvanları bir araya toplamışlar. .Aslan eşeğe demiş ki:

-Haydi bakalım şunları aramızda bölüştür.Adı üzerinde eşek işte .Hepsini üç parçaya bölmüş.

-Aslan ve tilkiye hangisini iterseniz alabilirsiniz demiş.

Bunun üzerine aslan çok kızmış.

-Sen kendini benimle bir tutarsın deyip eşeği öldürmüş ,yemiş.Sonrada tilkiye :

-Haydi bakalım şimdi de sen bölüştür.

Bunun adı kurnaz tilki.Kolay kolay oyuna gelir mi?Kendisine bir iki parça ayırdıktan sonra,çoğunu aslana buyur etmiş.İşte bunlar senin demiş.Bu bölüşme işi aslanın çok hoşuna gitmiş.

-Aferin sana.Nereden öğrendin baka- lım böyle bölüştürmeyi,diye sormuş.

Tilki de:

-Hiç kimseden öğrenmedim.Yalnızca eşekten ders aldım o kadar, demiş.

1-Eşek nasıl bir bölüştürme yapmış?

A-Herkese eşit.adil bir bölüştürme

B-Yalnız kendi payını düşünerek bölüştürme

C-güçlüleri düşünerek bölüştürme

2-Aslan ilk bölüştürmeye nasıl bir tepki göstermiş?

A-Eşeği öldürüp cezalandırarak

B-Eşeği yanından uzaklaştırarak

C-Eşeği aç bırakarak

3-Tilki neden böyle bir bölüştürme yapmış?

A-Aslanı çok sevdiği için

B-Aslan arkadaşı olduğu için

C-Eşeğin başına gelenlerden ders aldığı için.

4-

Sonbahar geliyor serçe

Yuvanı nereye yapacaksın

Ayva çiçek açmadan önce?”

Cahit KÜLEBİ

Yukarıdaki şiirde isim olan kaç kelime vardır?

A) 2 B) 3 C) 5

5-Aşağıdaki kelimelerden hangisi, sözlükte en başta yer alır?

A) Bal B) Bil C) Bul

6-

Ona belki de yüz defa, derin olma yan yerlerde yüz demiştim”.

Cümlesinde sesdeş olan kelime hangisidir?

A) Kıyıya B) Yüz C) Belki

7-. Aşağıdaki cümlede bileşik isim hangisidir?

Anneannem ıspanağı sarımsaklı yoğurtla yapar.”

A- anneannem B- ıspanağı C-sarımsaklı

8-. “Güler çiçekleri bana verdi.” Cümlesinde çoğul ek alan sözcük hangisidir?

A-Güler B- çiçekleri C- bana

9- Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı bir cümle yapıldığında ilk kelime hangisi olur ?

uğraşmayı- seviyordu -çiçeklerle bahçesindeki

A- çok B- seviyordu C- bahçesindeki

10-Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru biçimde ayrılmıştır ?

A-pazar -tes -i B-cum -ar – tesi C- a – kar – su

11-

Herkes donakalır.”

Cümlesinde “donakalmak” sözünün en yakın anlamı hangisidir?

A-üşümek B-Şaşırmak C-Buz tutmak

12-“Aşağıdaki” ile “yukarıdaki ” arasında bir anlam ilişkisi vardır.”Öfkeli” ile aşağıdakilerden hangisi arasında böyle bir ilişki vardır?

A-Sakin B-Kızgın C-Zararlı

13-“Yerlere bak buz tutmuş./ Güneş bizi unutmuş.

Kedi,köpek ve kuşlar / kara düşman olmuşlar.”

Yukarıdaki şiirde ismin –e durum eki alan kelime hangisidir?

A-Kuşlar B-Bizi C-Yerlere

14-“Birbirlerin-ediyorlardı-tebrik-herkes”

1 2 3 4

Yukarıdaki kelimelerle kurallı bir cümle kurulursa sıralama nasıl olur?

A-4-3-2-1 B-4-1-3-2 C-1-2-3-4

15-“Soğuk-kış” arasındaki ilişkinin benzeri,

aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A-sıcak-yaz B-oda-soba C-yağ-yemek