2. SINIF TÜRKÇE TEST

KEDİM

Bir kedim var Sepetinde uyur mışıl mışıl

Gözleri hep bana bakar Sütünü içer lıkır lıkır

Tüyleri parlak, adı Tekir Buldu mu bir yumak

Ona fare avcısı denir. Döner, oynar köşe bucak.

Kucağımda sevdikçe

Bana mırıldar sessizce

Bir görseniz bayılırsınız

Hemen bir kedi alırsınız.

1. Şiirdeki hayvanın ismi nedir?

A.Kedi B.Tekir C. Pamuk

2. Şiirdeki kedi ne avcısıymış?

A. Kuş B. Yumak C. Fare

3. Kedinin oyun aracı neymiş?

A. Yumak B. Top C. Makara

4. Kedi nerede uyuyormuş?

A.Kucakta B. Sokakta C. Sepetinde

5. Kedi ne içiyormuş?

A. Ayran B. Su C. Süt

6. “Bir kedim var.” dizesinde bir heceli kaç kelime vardır?

A. 3 B. 2 C. 1

7. “Ona fare avcısı denir.” dizesinde kaç hece vardır?

A. 8 B. 9 C.10

8. “Sepetinde uyur mışıl mışıl” dizesinde en çok hece hangi kelimededir?

A. Uyur B. Mışıl C. Sepetinde

9. Aşağıdakilerden hangisi hecelerine doğru olarak ayrılmıştır?

A. Gö-z-le-ri B. Sü-tü-nü C. Yu-m-ak

10. “Kucağımda” kelimesinin doğru hecelenişi hangisidir?

A. -Kuc-a-ğım-da B. -Ku-cağ-ım-da C. -Ku-ca-ğım-da