2. SINIF TÜRKÇE TEST 9

DERS: TÜRKÇE – DİLBİLGİSİ                                                        KONU: FİİLLER

TEST- 9

ADI SOYADI:………………………………..                                                 TARİH: … /. … / 20…

1. “Güneş gökyüzünde parlıyor.” cümlesinin fiili hangi kelimedir?

A. Güneş

B. gökyüzünde

C. parlıyor

2. Aşağıdakilerden hangisi fiildir?

A. çınar

B. çalışacağım

C. çocuk

3. “Babam çarşıya gitti, ekmek aldı.” cümlesinde hangi kelime ikilisi fiildir?

A. gitti – aldı

B. gitti – babam

C. ekmek – aldı

4. “Kırlardan çiçek …………” cümlesini hangi kelimeyle tamamlarız?

A. ektik

B. topladık

C. gördük

5. Hangi cümlede, şimdiki zamanda yapılan bir iş anlatılıyor?

A. Çevremizi temiz tutmalıyız.

B. Dişlerimi fırçalıyorum.

C. Göçmen kuşlar gittiler.

6. Aşağıdakilerden hangisi fiildir?

A. koşuyor

B. kaşık

C. karşı

7. “Ayşegül, kovasıyla kum taşıyordu.” cümlesinde işi yapan kişi kimdir?

A. Biz

B. Onlar

C. Ayşegül

8. “Ağabey, bahçemizin çiçekleri açmış” cümlesinin fiili hangi kelimedir?

A. açmış

B. bahçemizin

C. Ağabey

9. Fiiller (iş ve eylem bildiren sözcükler) genellikle cümlenin neresinde bulunurlar?

A. Ortasında

B. Başında

C. Sonunda

10. “Annem süt aldı, pişirdi, içtik.” cümlesinde kaçıncı

1 2 3 4 5

kelimeler fiildir?

A. 2 – 3 – 4
B. 1 – 4 – 5
C. 3 – 4 – 5