2. SINIF TÜRKÇE TEST SORULARI

2. SINIF TÜRKÇE TEST SORULARI

1-)Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en önce gelir?

a) anahtar b)balık c)kağıt d)salatalık

2-)Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hecelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

a) a-nah-tar-lık b)kur-a-bi-ye c)sar-ma-şık d)zer-da-li

3-) Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır?

a) az-çok b) al-beyaz c) kara-siyah d) zayıf-şişman

4-)Aşağıdaki eklerden hangisi eklendiği kelimenin anlamını değiştirmiştir?

a) tatlılar b) tatlım c) tatlıcı d) tatlınız

5-) ’Bahçeye yeni fidanlar ve çiçekler dikildi.’’ cümlesinde kaç tane çoğul isim vardır?

a) 4 b) 3 c) 2 d) 1

6-) ‘Sıcak yemek sağlığa zararlıdır.’’ Cümlesinde sıfat olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

a) sıcak b) yemek c) sağlığa d) zararlıdır

7-) ‘Ben şimdi ders çalışıyorum.’’ Cümlesinde zamir olan kelime hangisidir?

a) o b) şimdi c) ders d) çalışıyordur

😎 ‘Beni onunla ………………. tanıştırdın.’’ Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

a) ben b) sen c) onlar d) biz

9-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil işin her zaman yapılabileceğinin anlatır?

a)Adam , bu iyilik karşısında candan teşekkür etti. b) Torununa masal anlatıyor.

c)Her zaman beklerim. d) Size mektup yazacağım.

10-)Aşağıdaki cümlelerdeki fiillerden hangisi geçmiş zamanlıdır?

a) Seni sinemaya götüreceğim. b)Bahçedeki çiçekleri suladık.

c)Ben her zaman düzenli çalışırım. d) Siz nerede oturuyorsunuz?

11-) Aşağıdaki fiil çiftlerinden ikisi de geniş zamanlı olan hangisidir?

a) yatacaksınız- otururum b) yarışıyoruz-koşacaksınız

c) gelmedik- yazacağız d) yazarsınız – kaçarlar

12-)Aşağıdaki fiillerden hangisinin zamanı diğerlerinden farklıdır?

a) yaşaracak b) sararıyor c) taşınacak d) kopacak

CEVAP ANAHTARI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

B

B

C

C

A

A

B

C

B

D

B