2. SINIF TÜRKÇE TEST

TÜRKÇE (TEST- 3)

TEMA 8: GÜZEL SANATLAR

UÇURTMANIN CAKASI

Köylerin birinde çocuklar uçurtma uçuruyorlarmış. Bir çocuğun uçurtmasının ipi çok ama çok uzunmuş. O yüzden uçurtması , göklere yükseldikçe yükselmiş. Bu yüzden uçurtma , kendini beğenmeye başlamış. Kendi kendine “Ne mutlu bana, bulutların bile üstüne çıktım. İstediğim gibi gökyüzü gezisi yapıyorum” demiş.

(Avrupa Masalı)

Aşağıda verilen ilk üç soruyu parçaya göre cevaplandırınız.

  1. Çocuklar , nerede uçurtma uçuruyorlarmış?

a) Mahallede b) Kasabada c) Köyde

2- Diğerlerinden farklı olan uçurtmanın özelliği nedir?

a) Renkli olması

b) İpinin uzun olması

c) Güzel olması

3- Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki parçada anlatılan uçurtmanın özelliklerinden biridir?

a) Sevecen olması

b) Kendini beğenmiş olması

c) Akıllı olması

4-“ Köylerin birinde çocuklar uçurtma uçuruyorlarmış.” tümcesinde kaç sözcük bulunmaktadır?

a) 4

b) 5

c) 6

5-“ Yaşasın ( ) bayram geldi( ) “ tümcesinde boş bırakılan yerlere , sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

a) virgül( ,)- nokta (.)

b) virgül( ,)- ünlem işareti (!)

c) nokta(.)- nokta(.)

6- Aşağıdakilerden hangisi tümcedir?

a)Babam beni çok sever.

b) Sabahtan beri

c) Yarın bize

7- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş sesli bir sözcük bulunmamaktadır?

a) Ömer, Ayşe’ den 5 yaş büyük.

b) Ocak ayında havalar iyice soğuyor.

c) Bana ne zaman geleceksin?

8- “Halamlar gelecekler, bu yüzden çok………..” tümcesinde boş bırakılan yere gelebilecek en anlamlı sözcük ne olabilir?

a) çok rahatsızım

b) çok üzgünüm

c) çok mutluyum

9- “ Zehra dün Ankara’ya gitmiş.” tümcesinde hangi sorunun yanıtı yoktur?

a) kim

b) nereye

c) niçin

10- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde noktalama işareti ile ilgili, bir yanlışlık yapılmıştır?

a) Pazardan elma, armut ve karpuz aldım.

b) Piyesi Aslı, Sude ve Mehmet hazırlamış.

c) Kaplumbağa ağır, ağır gidiyordu.

11- “ Talebeler, okul içinde koşturuyordu.” tümcesinde altı çizili sözcük yerine aşağıdakilerden hangisi gelirse, anlamında bir değişiklik olmaz?

a) misafirler b) çocuklar c) öğretmenler

12- Aşağıdaki sözcüklerden anlamlı bir tümce oluşturursak ,hangi sözcüğü kullanmamıza gerek yoktur?

göl- damlaya-deniz- olur- damlaya”

a) göl b) deniz c) damlaya

13- Aşağıdaki eserlerden hangisi alfabetik sisteme göre hazırlanmaz?

a) sözlük

b) ansiklopedi

c) fıkra kitabı

14- Aşağıdakilerden hangisi bileşik bir sözcüktür?

a) masa b) yüzbaşı c) yarışma

15- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

a) Seninle arkadaş olalım mı?

b) Tele vizyonu yakından izlememeliyiz.

c) Kuşlar ne güzel ötüyor.