2. SINIF TÜRKÇE TESTİ

…………….. İlköğretim Okulu 2/B Sınıfı

Adı Soyadı:……………… Tarih: … /…/20..

TÜRKÇE-7- Aldığı Puan :……….

ASLAN KRAL’IN ADALETİ

Haktan ,eşitlikten ve adaletten yana olan bir aslan kral olmuş.Hayvanları başına toplamış:

-Benim yönetimimde kimsenin burnu kanamayacak demiş.Hiç kimse kavga etmeyecek.Kavga,vurgun yok.Herkes hakkını alacak.Başkasının hakkına saldıran karşısında beni bulur bundan sonra.

Hayvanlar bu sözlere çok sevinmişler.

şimdi düşmanlar,küsler birbiriyle barışsın,kucaklaşsın demiş.

Kurtla kuzuyu,sinekle örümceği,kaplanla ceylanı barıştırmış.Hepsi birbiriyle kucaklaşşlar.Düşmanlık kalmamış.

Bu işe en çok tavşan sevinmiş.

İşte benim özlediğim gün geldi demiş.

Bundan sonra güçlülere de güçsüzlere saygı gösterilecek.Güçsüzler de adamdan sayılacak.Bize bunu sağlayan kral aslan çok yaşasın…

1-Güçsüz hayvanlar kralın sözlerine neden daha çok sevinmişler?

A-Güçsüz ve zayıfların da adam yerine konulacağı için .

B-Kraldan korktukları için.

C-Kralın yardımcısı olacakları için.

2-Tavşan neden çok sevinmiş?

A-Korkak olduğu için.

B-Özlediklerinin gerçek olduğu için.

C-Kavgaların devam edeceği için.

3- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde “mi” soru ekinin yazılışı yanlıştır?

A) Dişlerini fırçaladın mı?

B) Kalemini alabilirmiyim?

C) Sen de mi hastalandın?

4– “Horozlar” ismi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi tümüyle doğrudur?

A-Özel isim – çoğul

B-Cins ismi – tekil

C-Cins ismi – çoğul

5-“Ülkemizin nüfusu her geçen yıl artıyor”. Cümlesinde geçen “artmak” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakiler den hangisidir?

A)Çoğalma k B) Genişlemek C) İrileşmek

6-“Türk –bayrağa–gösterir–her–çocuğu– saygı”

Kelimelerinden düzgün cümle oluşturduğumuzda “bayrağa” sözcüğü kaçıncı sırada bulunur?

A- 3 B- 4 C- 5

7- “ Öğretmen onu affetti .” cümlesindeki “ affetti ” kelimesinin yerine hangi kelime kullanılabilir ?

A- kızdı B- övdü C- bağışladı

8- “ Açtı ” kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır ?

A-Küçük bir çocuk , sınıfın kapısını açtı .

B-Balkon kapısını çok zor açtı .

C-Sonunda bu konuyu annesine açtı .

9-“ Çiçekçiden güzel bir çiçek aldım. ” cümlesinde hangi kelime türemiş isimdir ?

A- güzel B- çiçekçi C- çiçek

10-“Okula gitmeden önce derslerime göz attım.” Altı çizi deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A-Dikkatlice okumak. B-Kısaca bakıvermek.

C-Okur gibi görünmek.

11-“İşte bir taşla iki kuş vurmak diye buna derler.” cümlesinde nasıl bir düşünce belirtilmektedir?

A-Kuşların taş ile vurulabileceği.

B-İş başarmanın zorluğu.

C-İki işin birden başarıldığı.

12-“Kuşların böyle topluca öldürülmesine kayıtsız kalamazdık” cümlesindeki kayıtsız kelimesi yerine aşağıdakilerden hangi kelime getirilebilir?

A-İlgisiz B-Habersiz C-Uzak

13-“İlkbaharda……. kırlar yemyeşil bir örtüye bürünür.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangisinin getirilmesi en uygudur?

A-Bazı B-bütün C-Birçok

14-“Orman dermandır hele çam olursa…” cümlesinin sonuna neden üç nokta konmuştur?

A-cümle olumlu olduğu için.

B-cümlede soru anlamı olduğu için.

C-Daha söylenmek istenen sözler bulunduğundan.

15-“Sen benim bütün korkularımı yok ettin.”cümlesinden hangi kelime çıkarılırsa anlam bozulur?

A-Korkularımı B-Bütün C-Benim