2. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ KONU DEĞERLENDİRME TESTİ 2

AİLEMİZ

Annemle, babam,

Kardeşimle, ben,

Bize aile denir.

Herkes bunu bilir.

Dedem, halam, teyzem,

Ninem, dayım, eniştem,

Daha kimler var bilseniz!

Biz hepsini severiz.

1. Şiirin ilk dörtlüğünde, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi yoktur?

A. Nokta

B. Soru işareti (?)

C. Virgül (,)

2. Şiirde, beşinci dizede hangi noktalama işareti vardır?

A. Virgül (,) B. Nokta (.) C. Ünlem (!)

3. Şiirde en çok hangi noktalama işareti vardır?

A. Nokta (.) B. Virgül (,) C. Ünlem (!)

4. Aşağıdaki cümleye sırası ile hangi noktalama işaretleri konmalıdır?

() Bugün nereye gideceksiniz () diye sordu Oya ()

A. (-) (,) (-) B. (-) (!) C. (-) (?) (.)

5. Hangi cümlenin sonuna soru işareti (?) konmalıdır?

A. Eyvah, elim kesildi

B. İnci nereye gitti

C. Defterim evde kalmış

6. Sevinme, acıma, şaşma anlamı olan cümlelerin sonuna hangi işaret konur?

A. Nokta (.)

B. Virgül (,)

C. Ünlem (!)

7. Özel adların aldıkları ekler, hangi noktalama işareti ile ayrılır?

A. Virgül

B. Uzun çizgi

C. Kesme işareti

8. Karşılıklı konuşma cümlelerinin başına hangi noktalama işareti konur?

A. Uzun çizgi

B. Kısa çizgi

C. Nokta

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta yanlış kullanılmıştır?

A. Ben öğretmenimi çok seviyorum.

B. Yemeklerden önce ve sonra ellerimizi yıkamalıyız.

C. Babam sandalla balık.

10. “Etin ne, budun ne ( )” atasözünün sonuna hangi noktalama işareti konur?

A. Soru işareti

B. Ünlem

C. Nokta