2. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ KONU DEĞERLENDİRME TESTİ

ADI SOYADI:

NO :

TÜRKÇE TESTİ

BEN UYUYORUM!

Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip, bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış. Gece yarısı arkadaşı sormuş:
– Hocam, uyudunuz mu?
— Buyurun bir şey mi var?
— Biraz borç para isteyecektim.
Nasreddin Hoca derhal horlamaya başlayıp:
– Ben uyuyorum! demiş.

  1. Nasreddin Hoca bir arkadaşıyla birlikte nerede kalmış?

A) Handa B) Evde C) Dışarıda

  1. Arkadaşı Nasreddin Hoca’ya ne sormuş?

A) “Biraz borç para verir misin?”

B) “Biraz borç para alır mısın?”

C) “Paran var mı?”

  1. Fıkraya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Arkadaşı gece yarısı sormuş.

B) Nasreddin Hoca para vermek istememiş.

C) Nasreddin hocanın parası yokmuş.

  1. Nasreddin Hoca arkadaşıyla nereye gelmiş?

A) Köye gelmiş.

B) Şehre gelmiş.

C) Hana gelmiş.

  1. Fıkra ile ilgili olarak hangisini söyleyemeyiz?

A) Nasreddin Hoca’nın karısı, komşuya gitmiş.

B) Fıkra, Nasreddin Hoca fıkrasıdır.

C) Olaylar, Nasreddin Hoca ile arkadaşı arasında geçiyor.

Yüz en küçük üç basamaklı doğal sayıdır.

Defterlerime kırmızı yüz aldım.

  1. Yukarıda altı çizili sözcükler arasındaki ilişkiye benzer bir ilişli aşağıdakilerden hangisinde yoktur.

A) Kardan adamım erimiş.

Kar topu oynamak istiyorum.

B) Kamyon ve otobüs kara taşıtıdır.

Ali’nin kara gözleri vardı.

C) Öğrenciler sıraya girdi.

Bu okulun çok talebesi var.

  1. 1. Ahmet 2. Atların 3. Kardelenler

Yukarıdaki sözcüklerden hangisi 3 hecelidir.?

A) 1 B) 2 C) 3

8. Varlıkların renklerini, sayılarını, şekillerini, durumlarını bildiren kelimeler vardır. Bunlara varlıkları niteleyen kelimeler denir. Aşağıdakilerden hangisinde böyle bir kelime yoktur?

A) İhtiyar kadın zorla yürüyordu.

B) Okulumuz yazın tatile girer.

C) Siyah gözlüğümü evde unuttum.

9. 1. İrfanın ayakkabısı yırtılmış.

2. Kalemin kardeşimde kalmış.

3. O senin elbisen mi?

Yukarıdaki cümlelerden hangisinde ek yanlış yazılmıştır?

A) 1 B ) 2 C) 3

10. İsmet ( ) Recep ve Aliye kıra gittiler ( )

Yukarıdaki tümcede, boşluklara hangi işaretler gelmelidir?

A) (,) (.) B) (.) (,) C) (!) (?)

11. 1. Arkadaşım bize geldi (?)

2. Babam bana mı top aldı (.)

3. Öğretmenim çok sevindi (.)

Yukarıdaki tümcelerin hangisinin sonunda ki noktalama işareti doğru konulmuştur?

A) 1 B) 2 C) 3

12. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi eş anlamlıdır?

A) Beyaz-bembeyaz B) Ağla-üzül

C) yaşlı-ihtiyar

13. 1. Kardeşim hem güldü hem ağladı

2. Yemek hem acı hem de çok tuzlu olmuş.

3. Çocuktur ağlaması, bağırması eksik olmaz.

Yukarıdaki tümcelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir?

A) 1 B) 2 C) 3

14. 1. Kayısı

2. karpuz

3. kabak

Yukarıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en son yer alır?

A) 1 B) 2 C) 3

15. “Babam bu işe çok güldü.”

Yukarıdaki tümcedeki sözcüklerden hangisinin eş seslisi vardır?

A) Babam B) İş C) Gül

16. “Cem sofradan çabuk kalktı.”

Yukarıdaki tümcede hangi sözcüğün zıt anlamlısı verilmiştir?

A) Oturdu B) Yemek C) Hızlı

17. Aşağıdakilerden hangisi bir tümcedir?

A) Yarın ne

B) Bugün hava güzel.

C) Sen de oraya

18. “Bu kış çok kar yağdı mı?.”

Yukarıdaki tümcede kaç sözcük vardır?

A4 B) 5 C) 6

19. Yaşamalıyız mutlulukla,

Arı gibi çalışmalıyız.

Sırasında vermeliyiz can,

Bizimle var olur, şenlenir vatan.

Şiirden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Mutlu yaşamak gerektiği

B) Nüfusumuzun artması gerektiği

C) Fedakârlık yapılması gerektiği

  1. Vardığım evde emekleme çağında bir bebek vardı. Yerinde duramıyor, köşe bucak odayı karıştırıyordu. Annesi, afacan bebeğe bağırıyor; arada bir kolundan tutup sarsıyordu. Ben pencere önündeki divana oturdum. Çocuk beni iyice süzdükten sonra yaklaştı ve kucağıma geldi. Bir süre beni inceledi ve iki eliyle gözlerime saldırdı. Ellerini tuttum. “Amcanın gözlerini çıkaracaksın.” dedi babası. Sonra pencereye yüzünü dayadı. Karşı dağları, dağlar üzerinde kıpırdaşan bulutları gösterdi.’

Sözü edilen bebek için aşağıdaki özelliklerden hangisi en uygun düşer?

A) Hareketli B) Hasta C) Çekingen