5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

 1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız. (1*10 = 10P)

 1. (…..) Gölge oluşması için ışık kaynağının önüne saydam cisimler konulmalıdır.

 2. (…..) Ses en iyi gaz ortamda yayılır.

 3. (…..) Işığın saydam olmayan maddelerden geçememesi sonucu oluşan karanlık bölgeye tam gölge denir.

 4. (…..) Cisim ve ekran sabitken ışık kaynağı cisme yaklaştırıldığında tam gölge büyür.

 5. (…..) Bilim insanları maddeleri ışığı geçirip geçirmeme durumlarına göre saydam, yarı saydam madde olmak üzere iki grubu ayırmıştır.

 6. (…..) Tahta, taş, beton duvar, metal levha gibi maddeler saydam olmayan(opak) maddelere örnektir.

 7. (…..) Işık dalgalar halinde yayılır.

 8. (…..) Yaz aylarında elektrik tellerinin sarkmasının nedeni büzülme etkisiyle elektrik tellerinin boyca uzamasıdır.

 9. (…..) Sıvı termometreler sıvıların genleşme ve büzülme özelliklerinden faydalanılarak yapılmıştır.

 10. (…..) Isı alışverişinin yönü sıcaklığı düşük olan maddeden sıcaklığı yüksek olana doğrudur.

 1. Aşağıda verilen kelimelerle, verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (2*10 = 20P)

donma N erime M, yarı saydam madde, sindirim, buharlaşma, ay tutulması, yoğuşma, üretra, kaynama noktası, büzülme, Güneş tutulması, ayırt edici, Newton,

 1. Ay’ın, Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş’ten gelen ışığı engellemesi ve Ay’ın tam gölgesinin Dünya üzerine düşmesi sonucu oluşan olaya …………….…………………… denir.

 2. Işığı kısmen geçiren maddelere ………….…..…………….. denir.

 3. Maddelerin ısı vererek hacimlerinin azalmasına ………………..…………. denir.

 4. Çevremizdeki saf maddelerin kendilerine ait olan ve diğer maddelerden ayırmamızı sağlayan özelliklerine maddenin ……………………..….. özellikleri denir.

 5. Maddelerin kaynamaya başladığı sıcaklık değerine ……………………….………………… denir.

 6. Dünya’nın, Güneş ile Ay arasına girerek Güneş’ten gelen ışığı engellemesi ve Dünya’nın tam gölgesinin Ay üzerine düşmesi sonucu oluşan olaya ………………………….…… denir.

 7. Maddenin katı halden sıvı hale geçmesine ……………, sıvı halden gaz hale geçmesine ………………….., gaz halden sıvı hale geçmesine ……………………, sıvı halden katı hale geçmesine ise ………………… denir.

 8. Dinamometrelerle ölçülen kuvvetin birimi ……………’dur ve kısaca “…….” harfi ile gösterilir.

 9. İdrarın dışarı atıldığı kısa kanala……………….. denir.

 10. Besin maddelerinin vücut tarafından kullanılabilmesi için en küçük parçalara ayrılmasına …………………….. denir.

 1. Aşağıdaki tabloda ısı ve sıcaklık kavramlarına ait özellikler verilmiştir. Verilen özellikler ile ısı ve sıcaklık kavramlarını uygun şekilde eşleştirerek tabloyu tamamlayınız.(1*10 = 10P)

ISI / SICAKLIK

ÖZELLİK

 

Maddeler arasında alınıp verilebilir.

 

Termometre ile ölçülür.

 

Bir enerji türüdür.

 

Kalorimetre kabı ile hesaplanır.

 

Birimi santigrat derecedir.

 

Maddeler arasında alınıp verilmez.

 

Birim Joule(Jul) ve kaloridir.

 

Madde miktarına bağlıdır.

 

Bir enerji değildir. Bir ölçüm değeridir.

 

Madde miktarına bağlı değildir.

 1. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Her soru için yalnızca bir seçeneği işaretleyiniz. (5*12=60P)

 1. Isı ve sıcaklık kavramlarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Düşük ısılarda mükemmel temizlik.

B) Sütün ısısı 60 0C’dir.

C) Doktor, Emir’in vücut ısısını ölçtü.

D) İstanbul’da havanın sıcaklığı 30 0C olarak ölçüldü.

 1. Aşağıda hal değişimleri ile ilgili olarak bir görsel verilmiştir.

Verilen görselde anlatılmak istenen hal değişimi olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buharlaşma B) Donma

C) Erime D) Yoğuşma

 1. Aşağıda buharlaşma ve kaynamaya ait özellikler verilmiştir. Verilen özelliklerden hangisi buharlaşmaya aittir?

A) Belirli bir sıcaklıkta geçekleşir.

B) Sadece sıvının yüzeyinde olur.

C) Buharlaşmanın en hızlı olduğu andır.

D) Sıvının her tarafında olur.

 1. Sesin yayılması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ses en iyi, en hızlı katılarda yayılır.

B) Kapıya vurarak ses oluşturulduğunda oluşan ses içerideki kişiye önce katıdan sonra da gaz ortamdan geçerek ulaşır.

C) Yüzerken suyun içerisine tamamen daldığımızda dışarıdaki sesleri uğultu olarak ta olsa duymamız sesin sıvı ortamlarda da yayılabildiğini gösterir.

D) Ses gaz ortamlarda katı ve sıvı ortamlara göre daha hızlı yayılır.

 1. Aşağıdaki görselde tam gölge olayının çizimle gösterimi verilmiştir.

Verilen görselde numaralandırılmış yerlere verilen isimler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 

I

II

III

IV

A)

Işık Kaynağı

Engel

Ekran

Tam Gölge

B)

Işık Kaynağı

Tam Gölge

Ekran

Engel

C)

Tam Gölge

Işık Kaynağı

Engel

Ekran

D)

Ekran

Tam Gölge

Tam Gölge

Işık Kaynağı

 1. Aşağıdaki çizimde bir olay anlatılmaktadır.

Verilen olayla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Verilen olayda Ay tutulması anlatılmaktadır.

B) Verilen olayda Güneş tutulması anlatılmaktadır.

C) Verilen olayda Güneş ışık kaynağı, Ay saydam olamayan cisim konumundadır.

D) Verilen olayda Ay, Dünya ile Güneş arasına girmiş ve Güneş’ten gelen ışığı engelleyerek, Ay’ın tam gölgesi Dünya üzerine düşmüştür.

 1. Aşağıda verilen maddelerden hangisi yarı saydam maddeye örnektir?

 1. Tahta B) Cam C) Yağlı kağıt D) Şeffaf Poşet

 1. Aşağıdaki ışın çizimlerinden hangisi yanlıştır?

A)

 

B)

 

C)

 

D)

 
 1. Yandaki görselde verilen demir bilye, demir halkadan geçememektedir.

Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa demir bilye halkadan geçebilir?

A) Demir halka soğutulursa

B) Demir bilye ısıtılırsa

C) Demir bilye ısıtılıp, demir halka soğutulursa

D) Demir bilye soğutulup, demir halka ısıtılırsa

 1. Aşağıdakilerden hangisi besinlerin kana geçtiği sindirim organıdır?

A)

 

B)

 

C)

 

D)

 

Not: Puanlama sorular üzerinde belirtildiği gibidir. Süre bir ders saatidir. (11. ve 12. Sorular PYBS Çıkmış Sorulardır.)

BAŞARILAR

MEHMET GÜNDEM

Fen Bilimleri Öğretmeni