9. SINIF FİZİK DERSİ ORTAK 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ANAFARTALAR M.T.A. LİSESİ 9. SINIF FİZİK DERSİ ORTAK 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARIDIR.

Adı Soyadı: A GRUBU Aldığı puan

Sınıf ve No:

1)Aşağıdaki sorularda Boş bırakılan yerleri doldurunuz .

a)Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen ,deney ve gözlemlere dayalı olarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgilere ………………………………..denir.

b)Işığın yapısı,ışıkta kırılma,yansıma, kırınım ve girişim olayları ,mercek, dürbün,mikroskop ve teleskop fiziğin ………………………………………….alt alanının konusudur.

c)Gözlemleri düzenlemek ve açıklamak için bilim insanları tarafından bazı görüş ve modeller geliştirilir. bu görüş ve modellere……………………………..denir.

d)Ölçüm araçları kullanarak ve deneye dayalı gözlemlere…………………………………………………….denir.

e)Bilimsel yöntemin birinci aşaması …………………………………………..dir.

2)Aşağıdaki soruların doğru olanına (D), yanlış olanına (Y) koyunuz.

a)Bir büyüklüğün kendi cinsinden genel kabul görmüş birimlerle karşılaştırılarak belirlenmesine hata denir.(………..)

b)SI birim sisteminde uzunluk birim metredir.(……….)

c)Yönü olmayan sadece büyüklüğü olan niceliklere skaler büyüklük denir.(……………..)

d) Hipotezler problemlerle ilgili gerçek çözümlerdir……………..)

e) Bir cismin hacmini dolduran madde miktarına hacim denir.(……………)

3) Aşağıdaki birim çevirmeleri yapınız.

a)0,008 ton =……………………….kg b)2500mg= ……………………..g. e)0,004kg=……………….g

c)3400g=………………………..kg. d)7900 kental=………………..kg.

4)Aşağıdakilerden hangisi Türetilmiş niceliklerden değildir.

a) Kütle b)Enerji c) Güç d)Kuvvet e)Özkütle

5)Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt alanlarından biri değildir?

a) Astronomi b)Mekanik c)Elektromanyetizma d)Nükleer fizik e)Katıhal fiziği

6)Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız. 7)Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız

Atom Fiziği Mıknatıslanma Akım şiddeti kilogram

Optik Katı madde Sıcaklık Metre

Elektromanyetizma Atom Uzunluk metreküp

Termodinamik Işık Hacim Amper

Katıhal fiziği Isı Kütle Kelvin

8) X1=12 metre konumundan X2=4 metre konumuna hareket eden noktasal cismin yer değiştirmesini hesaplayıp, yer değiştirme vektörünü çiziniz.

9) Kütlesi 800 g, hacmi 40 cm3 olan bir cismin özkütlesini hesaplayınız.

10)Özkütlesi 0,5 g/cm3 olan bir cismin hacmi 300 cm3 ise bu cismin kütlesi kaç kg dır ? hesaplayınız.

Not:Süre 40 dakikadır. 1., ve 3. soruların doğru cevabı 15 puan, 2., 6. ,7. ,8. , 9. ,10. soruların doğru cevapları 10 ‘ar puan ,4. ,5. soruların doğru cevapları 5’er puandır.

BAŞARILAR

Fizik Öğretmenleri 19/11/2015

Nihal HIZ Fürüzan BAYRAKÇI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ANAFARTALAR M.T.A. LİSESİ 9. SINIF FİZİK DERSİ ORTAK 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARIDIR.

Adı Soyadı: B GRUBU Aldığı puan

Sınıf ve No:

1)Aşağıdaki sorularda Boş bırakılan yerleri doldurunuz.

a) Madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen ,doğa olaylarını konu alan bilim dalına ………………….denir.

b)Enerji,enerji değişimleri,enerji aktarımları, enerji dönüşümleri ısı, sıcaklık , genleşme ve bunlar arasındaki ilişkiler fiziğin ……………………………………..alt alanının konusudur.

c)Gözlem ve deneylerle kanıtlanmış teorilere ……………………………denir.

d)Duyu organları ile yapılan gözlemlere ……………………………………….denir.

e)Bilimsel yöntemin en son aşaması ………………………………………………..dır.

2)Aşağıdaki soruların doğru olanına (D), yanlış olanına (Y) koyunuz.

a)Hassas ve güvenilir ölçümler yapabilmek için farklı yerlerde aynı kişiler tarafından ölçüm yapmak gerekir.(……….)

b)SI birim sisteminde kütle birim sistemi metredir. (…………….)

c)Yönü ve büyüklüğü olan niceliklere vektörel büyüklükler denir.(………………)

d)Yapılan tahminlerin geçerli olup olmadığı hipotezler sonucunda tespit edilir.(……………….)

e)Kütle maddenin ayırt edici bir özelliğidir.(……………..)

3) Aşağıdaki birim çevirmeleri yapınız.

a)0,005 ton =……………………….kg b)7500mg= ……………………..g. e)0,009kg=……………….g

c)2600g=……………………………..kg. d)8300 kental=………………..kg.

4) Aşağıdakilerden hangisi Temel niceliklerden değildir?

a)Uzunluk b)Sıcaklık c)Madde miktarı d)Zaman e)Güç

5)Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt alanlarından biri değildir?

a) Astronomi b)Mekanik c)Elektromanyetizma d)Nükleer fizik e)Katıhal fiziği

6)Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız. 7)Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.

Ağırlık Mol Termodinamik Işık şiddeti

Zaman Newton Elektromanyetizma Isı

Işık şiddeti Metre/ saniye Mekanik Radyoaktivite

Madde miktarı Saniye Nükleer fizik Manyetik alan

Hız Candela Optik Hareket

8) X1=14 metre konumundan X2=5 metre konumuna hareket eden noktasal cismin yer değiştirmesini hesaplayıp, yer değiştirme vektörünü çiziniz.

9) Kütlesi 600 g, hacmi 30 cm3 olan bir cismin özkütlesini hesaplayınız.

10)Özkütlesi 0,2 g/cm3 olan bir cismin hacmi 900 cm3 ise bu cismin kütlesi kaç kg dır ? hesaplayınız.

Not:Süre 40 dakikadır. 1., ve 3. soruların doğru cevabı 15 puan, 2., 6. ,7. ,8. , 9. ,10. soruların doğru cevapları 10 ‘ar puan ,4. ,5. soruların doğru cevapları 5’er puandır.

BAŞARILAR

Fizik Öğretmenleri 19/11/2015

Nihal HIZ Fürüzan BAYRAKÇI