9. SINIF TÜRK EDEBİYATI 3. YAZILI SORULARI

PAYAS

M.E.T.E.M

FORM

B

SORU CEVAP KAĞIDI FORMU

SINIFI

ADI SOYADI

……………………………………..

NO

……………..

DERSİN ADI

TÜRK EDEBİYATI

SINAV TARİHİ

SÜRE: 40 Dakika

SORU DEĞERLENDİRME BAREMİ

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

S18

S19

S20

NOT

Yazı İle

20

10

10

10

20

10

10

10

///

100

YÜZ

///

SORULAR

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim;

Yeryüzünde yer beğen

Nereye dikilmek istersen,

Söyle, seni oraya dikeyim! (Arif Nihat ASYA)

S-1)Şiirin ilk mısrasını yorumlayınız.

S-2)Şiirde geçen söz sanatlarını bulunuz.

S-3)Şiirin temasını yazınız.

S-4) “Gönül gurbet ele çıkma , a)Dörtlüğün ölçüsünü bularak duraklarını gösteriniz.

Ya gelinir ya gelinmez,

Her dilbere meyil verme , b)Dörtlüğün kafiye şemasını çıkarınız.

Ya sevilir ya sevilmez.”

S5-Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise(D),yanlış ise (Y) yazınız.

İki mısradan oluşan nazım birimin kıta denir ( )

Ritim ,armoni,aliterasyon,asonans şiirde ahengi oluşturan unsurlardır. ( )

Mısralardaki hece sayılarının eşitliğine dayalı ölçüye,hece ölçüsü denir. ( )

Hikaye kurmaca bir metindir. ( )

Edebi metinler yan anlam değeri açısından zengindir. ( )

6) Aşağıdaki boşlukları uygun bir şekilde doldurunuz.

  1. Sözün anlamını kuvvetlendirmek için zayıf olanın kuvvetli olana benzetildiği söz sanatı ………………….dir.
  2. Hikayeler …………………. metin türüne girer.
  3. Şiirlerde ünsüzler tekrar edilerek …………………………yapılır..
  4. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin nüfus yapısını anlatan metin ……………………bir metindir.
  5. İnsanların iletişim kurmak,kendilerini ifade etmek amacıyla bir araya getirdikleri sözlü ve yazılı cümleler topluluğuna……………….…. denir.

S.7) I. eşiğini

II. komşunuzun

III. temizlemeden

IV. şikayet etmeyiniz

V. damındaki karlardan

VI. evinizin

Yukarıda verilen sözcükleri kurallı bir cümle oluşturacak şekilde diziniz.

S .8) “Boşuna değil dökülen kan

Şehirlerde, köylerde çocuklar büyüyeceklerdir.

Daha zeki daha çalışkan…

Yeniden fabrikalar yükselecek,

Tarlalar genişleyecektir.

Yukarıdaki şiir hangi geleneğe aittir?

BAŞARILAR

…………………..

METEM-KS-FR-013