9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI

A

ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ ALİ GAFFAR OKKAN LİSESİ 2008–2009 ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI

ADI: 

SOYADI: 

NO :

SINIF:

SORULAR

Savrulur aklım başımdan, sen esersin her fasıl

Aşığım, bilsen nasıl sevdim, nasıl sevdim, nasıl

Perdedir söz, ruhumun esrarı sensin, sen asıl

Aşığım, bilsen nasıl sevdim, nasıl sevdim, nasıl…”

S1)Yukarıdaki şiiri uyak düzeni, kafiye,nazım birimi ve ölçü bakımından inceleyiniz. (10 puan)

S2)Yukarıdaki şiirde kullanılan edebi sanatları bularak ayrıntılı bir şekilde açıklayınız(10)

S3)Şiirlerde ünsüz harflerin tekrarlanmasıyla oluşan ahenge…………………denir(10)

S4) Aşağıdaki beytin hecelerini aruz ölçüsüne göre göstererek’’fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün’’kalıbını uygulayınız.Varsa aruz kusurlarını belirtiniz. (10 puan)

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”

S5)Konularına göre koşma çeşitlerini yazarak açıklayınız.(20)

S6)Çerçeve içindeki BAYRAĞIM şiirinin zihniyeti hakkında düşüncelerinizi yazınız.(20)

BAYRAĞIM

Rengini kanımdan alan bayrağım!

Atamdan yadigâr kalan bayrağım!

Gözüme gönlüme dolan bayrağım!

Selam sana halden, maziden selam,

Sayısız şehitten, gaziden selam!….

Ne büyük bayram bu, ne büyük seyran?

O güzel rengine hayranım, hayran,

Yoluna bir değil bin canım kurban.

Gelir yiğitler dile şu anda,

Ne dilersen dile benden şu anda.

Cemal Oğuz ÖCAL

S7) Çerçeve içindeki BAYRAĞIM şiirinde ahenk hangi unsurlarla sağlanmıştır? Parçadan örneklerle göstererek maddeler halinde yazınız. (20 puan)

BAŞARILAR

……………………..

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

,

A

………………………… LİSESİ

2008–2009 ÖĞRETİM YILI 9 SINIIF TÜRK EDEBİYATI

1.DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SINAVI CEVAPLARI

a… “Savrulur aklım başımdan, sen esersin her fasıl fasıl-asıl Tunç kafiye

b… Aşığım, bilsen nasıl sevdim, nasıl sevdim, nasıl….Redif

a…ÇAPRAZ Perdedir söz, ruhumun esrarı sensin, sen asıl

b… Aşığım, bilsen nasıl sevdim, nasıl sevdim, nasıl…”…Redif

1)Yukarıdaki şiiri uyak düzeni, kafiye,nazım birimi ve ölçü bakımından inceleyiniz. (10 puan)

-Nazım birimi benttir.

-Ölçü.aruz ölçüsü

2)Yukarıdaki şiirde kullanılan edebi sanatları bularak ayrıntılı bir şekilde açıklayınız(10)

a-…..sen esersin sözüyle sevgili rüzgara benzetilmiş ancak sevgili dizede kullanılmamıştır…………istiare

b-…….perdedir söz sözüyle perde söze benzetilmiş hem benzeyen söz hem de kendisine benzetilen perde birlikte kulanılmıştır.Teşbih-i Beliğ ruhumun esrarı sensin sözüyle sevgili ruhtaki esrara benzetilmiş hem benzeyen sevgili hem de kendisine benzetilen esrar birlikte kulanılmıştır.Teşbih-i Beliğ

3)Şiirlerde ünsüz harflerin tekrarlanmasıyla oluşan ahenge Aliterasyon denir(10)

4) Aşağıdaki beytin hecelerini aruz ölçüsüne göre göstererek’’fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün’’kalıbını uygulayınız.Varsa aruz kusurlarını belirtiniz. (10 puan)

Halk i çin de mu te ber bir nes ne yok dev let gi bi

Ol ma ya dev let ci han da bir ne fes sıh hat gi bi

5)Konularına göre koşma çeşitlerini yazarak açıklayınız.(20)

Güzelleme:Aşk konularını işleyen koşma çeşididir.

Koçaklama:Kahramanlık konularını işleyen koşma çeşididir.

Ağıt:Yas ve ölüm konularını işleyen koşma çeşididir

Taşlama:Toplumun ya da kişilerin aksayan yönlerini eleştiren koşma çeşididir

6)Çerçeve içindeki BAYRAĞIM şiirinin zihniyeti hakkında düşüncelerinizi yazınız. (20)

BAYRAĞIM

Rengini kanımdan alan bayrağım!

Atamdan yadigâr kalan bayrağım!

Gözüme gönlüme dolan bayrağım!

Selam sana halden, maziden selam,

Sayısız şehitten, gaziden selam!….

Ne büyük bayram bu, ne büyük seyran?

O güzel rengine hayranım, hayran,

Yoluna bir değil bin canım kurban.

Gelir yiğitler dile şu anda,

Ne dilersen dile benden şu anda.

Cemal Oğuz ÖCAL

*Bayrak bağımsızlığımızın sembolüdür ve atalarımızın bizlere emanetidir. Uğruna sayısız canlar şehit verilmiştir. O milletimizin kalbinde yaşar ve ona karşı sevgimiz hiç eksilmez. Bayrağın diğer milletlere göre Türk milletinde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Çünkü bayrağın renginin şehitlerin kanlarından alındığına dair bir inanç vardır.

S7) Çerçeve içindeki BAYRAĞIM şiirinde ahenk hangi unsurlarla sağlanmıştır? Parçadan örneklerle göstererek maddeler halinde yazınız. (20 puan)

  • Ahenk şu unsurlarla sağlanmıştır.

a-Birinci dörtlükte alan kalan ve dolan kelimelerindeki an bayrağım rediftir. -l sesleri yarım kafiyedir. -azi sesleri zengin kafiye, -den selam rediftir. İkinci dörtlükte -an sesleri tam kafiyedir. Şu anda sesleri rediftir kafiyedir.

b-11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

c-l n sesleriyle aliterasyon yapılmıştır.

d-Bayrağım, selam sesleri tekrar edilmiştir.