9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SINAVI SORULARI

2006-2007 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ………….. LİSESİ 9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI I. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA SINAVI SORULARIDIR

ADI= SINIFI=

SOYADI= NO=

HAYAT

Özgür ufuklar kuşatılmış hayallerin pençesindeyse;
yamalı düşünceler
kırılgan umutlar
derin iç çekişidir
ve şaşkın bakışlar fırtınasında
yalan sığınılacak en büyük liman
sevgi yalnızlığın çaresi
hayatsa dalından kopmuş kuru bir yapraktır

S-1) a)Yukarıdaki üç sanatsal ifadelerle hangi kavram ele alınmıştır.b)Bu üç sanatsal ifadenin anlatılmak istenen konuyu nasıl ele aldığını kısaca anlatınız ? “ 10+10 =20 puan

S-2) “Eğer bir öykü yazarı bir balığı anlatan hikaye yazacaksa bütün balık türlerini bilmesi gerekir” diyen bir yazara göre 20 puan

a) Bir öykücünün hangi bilimden yararlanması gerekir.? “ 10 puan

b) Yazar bu görüşüyle edebi eseri meydana getirirken neden başka bir bilim dalına ihtiyaç duymaktadır? “ 10 puan”

S-3)Türkçede bir kavram birden fazla kelimeyle ifade ediliyor alması Türkçenin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır örnek vererek açıklayınız? 20 puan

s-4)Bir edebi eserde birden fazla anlam çıkarılması neye bağlıdır? 20 puan

s-5) Edebi metinlerin temel ifade şekillerini şemayla gösteriniz?20 puan

NOT BAREMİ=Her soru 20’şer puandır

2006-2007 EĞTİM- ÖĞRETM YILI BOZDOĞAN LİSESİ 9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI I. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA SINAVICEVAP ANAHTARIDIR

C-1) A)Özgürlük kavramını ele almıştır. (10 puan)

B)Birinci resimde özgürlük kavramı bir heykeltıraşın ellerinde anlam bulmuş,ikinci metinde bir fotoğraf sanatçısı özgürlük kavramını zıttı olan tutsaklık kavramıyla eşleştirerek anlatmış, Üçüncü metinde ise bu kavram bir şairin mısralarına konu olmuştur. (10 puan)

c-2) a) zooloji biliminden yararlanması gerekir. (10 puan

b)Çünkü bir edebi eserin eksiksiz bir şekilde oluşturulmasını sağlamak içindir. (10 puan

c-3) Bu Türk dilinin ne kadar köklü ve geniş bir dil olduğunun göstergesidir.Örneğin “Kafa” kelimesi kele ve baş şeklinde söylenmesi gibi. (20 puan)

C-4) Edebi eserlerden farklı anlamlar çıkması okuyucunun kültürel ve sosyal farklılıklarına bağlıdır.

C-5)

EDEBİ METİNLER