9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SINAVI SORULARI

2006-2007 EĞTİM- ÖĞRETM YILI…………………………….. BİLİMLİ ATL, AML, TL, EML

9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI I. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA SINAVI SORULARIDIR

ADI= SINIFI=

SOYADI= NO=

Savrulur aklım başımdan, sen esersin her fasıl

Aşığım, bilsen nasıl sevdim, nasıl sevdim, nasıl

Perdedir söz, ruhumun esrarı sensin, sen asıl

Aşığım, bilsem nası sevdim, nasıl sevdim, nasıl…”

  1. Yukarıdaki dörtlükte anlatılmak istenen nedir? Bir cümle ile açıklayınız. (5 puan)
  2. Yukarıdaki dörtlüğü uyak düzeni, kafiye ve ölçü bakımından inceleyiniz. (10 puan)
  3. Yukarıdaki dörtlükte kullanılan edebi sanatları bularak ayrıntılı bir şekilde açıklayınız. (10 puan)
  4. Yukarıdaki dörtlük, konularına göre şiir türlerinden hangisine girer? Nedenini açıklayınız. (5 puan)
  1. Aşağıdaki iki şiiri zihniyet ve şekil bakımından karşılaştırınız. (20 puan)

İLAHİ GAZEL

Mert dayanır namert kaçar Sun sagarı saki bana mestane disünler

Meydan gümbür gümbürlenir Uslanmadı gitti gör o divane disünler

Şahlar şahı divan açar

Divan gümbür gümbürlenir Peymanesini her kişi doldurmada bunda

Şimden gerü bu meclise mey-hane disünler

( sagar: kadeh saki: içki dağıtan divane: başıboş peymane: kadeh)

  1. Aşağıdaki beytin hecelerini aruz ölçüsüne göre gösteriniz. (5 puan)

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”

  1. Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları doldurunuz. (20 puan)

Edebi metinler; …………………. ve …………………olmak üzere iki şekilde ifade edilir.

Biçim, anlatım ve noktalama özelliklerinin bir araya getirilmesiyle oluşan yazı bütününe……………………denir.

Ünlü harflerin mısralarda kullanılarak uyum oluşturulmasına…………………………denir.

Bir kelimenin veya bir ifadenin ait olduğu metnin yapısı içinde anlam ve değer kazanmasına …………………denir.

Bir olayın sebebinin başka bir sebebe bağlanmasına ……………………………………………..denir.

…………………….ölçüsü, …………………………………edebiyatımıza geçmiş bir ölçüdür.

……………………ölçüsünde mısra içinde durulan yerlere…………………………..denir.

Türkülerde, dualarda benim mübarek dilim

Hala benim güzelliğim Üsküp’te eskimeyen

Kubbelerde sütunlarda, benim emeğim

Evlad-ı Fatihan mezarlarında

Gördüm asırlarca dipdiri yatan benim.”

  1. Yukarıdaki dizelerde kültür ve uygarlığımıza dair hangi izler bulunmaktadır? Maddeler halinde yazınız. (10 puan)
  2. Sanat ve edebiyatın gerçeklikten nasıl faydalandığını maddeler halinde yazınız. (10 puan)
  3. Şiirde ahengi sağlayan unsurlar nelerdir? (5 puan)

………………

Edebiyat Öğretmeni