Arapça Gramer Notlar-Alıştırmalar

1. DERS

Aşağıda boş bırakılan yerlere karşılarındaki Türkçelerine bakarak uygun Arapça kelimeyi yerleştiriniz .

Şu bir kitaptır . – ………… كِتَاب .

Bu bir sandalyedir . – ……….. كُرْسِي .

Bu bir fincandır . هَذَا …………. .

Şu bir defterdir .ذَاكَ ………. .

Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun soru edatını yerleştiriniz .

١_………. هذا كِتَاب ؟ ٣_ ……… ذاك فِنْجَان ؟

٢ _ ………. هذا . ٤ _ ……… ذاك .

٥ هل ……… دَفْتَر ؟ ( ذاك – كِتَاب )

٦_ هل ……..فِنْجَان ؟ ( ما هذا )

Aşağıdaki sorulara uygun cevabı veriniz .

١_ هل هذا دَفْتَرٌ ؟ ٣_ هل هذا فِنْجَان ؟

نَعَم ، ………… . ……. ، هذا دَفْتَرٌ .

٢_ هل ذاك كُرْسِي ؟ ٤_ هل ذاك كِتَابٌ ؟

لا ، …………. . …….. ، هذا كِتَابٌ .

Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun birer mübteda veya haber koyunuz .

١_ ………… كِتَابٌ

٢_ هذا ……….. .

٣_ ………… دَفْتَرٌ .

٤_ ذاك ……… .

٥_ هل ………..فِنْجَانٌ .

Cevap cümlesine uygun soru cümlesini üretiniz .

١_ نَعَمْ ، هذا فنجان.

٢_ لا ذاك دفتر .

٣_ هذا كتاب .

٤_ ذاك كرسي .

٥_ نعم ، ذاك كرسي .

٦_ لا، هذا فنجان .

2. DERS

Aşağıda boş bırakılan yerlere karşılarındaki Türkçelerine bakarak uygun kelimeleri yerleştiriniz .

١_ ……….. هنا . Benim kitabım buradadır .

٢_ ……….. هُنَاكَ . Senin sandalyen oradadır .

٣_ …… هذا …… ما ……. ؟ Bu nedir ve şu nedir ?

٤_ …….. هذا كتاب ……. دفتر ؟ Bu kitap mıdır yoksa defter midir ?

٥_ …….. كرسيك ؟ Sandalyen nerede ?

٦_ …….. قَلَمِي ؟ Kalemim nerede ?

Aşağıdaki soru cümlelerine uygun cevap cümlesi üretin .

١_ هل هذا قَلَمُكَ ؟ نعم ، ………… .

٢_ أَيْنَ دَفْتَرُكَ ؟ ……………… هُناَكَ .

٣_ هل هذا قلمُكَ ؟ ……، …… دفترِي .

٤_ هل ذاك دفترُكَ أم كتابُكَ ؟ ……… كتابِي .

٥_ هل هذا فنجاني أم فنجانُكَ ؟ ……… فنجانُكَ .

Soru ve cevap cümlelerini dikkate alarak boş bırakılan yerleri uygun şekilde tamamlayınız.

١_ ……… هذا ؟ _ هذا كتابٌ .

٢_ ما ذاك ؟ _ …… كرسيٌّ .

٣_ ما …… ؟ _ ذاك كرسيٌّ .

٤_ هل …… فنجان ؟ _ ……، ذاك فنجان .

٥_ هل هذا كرسي ؟ _ ……، …… بابٌ .

٦_ هل هذا …… أم فنجانٌ ؟ _ هذا كتابٌ .

٧_ هل ذاك كرسيٌّك …… كرسيِّي ؟ _ ذاك كرسيِّي .

٨_ …… ذاك قلمٌ ؟ نعم ، …………

Aşağıdaki Türkçe cümleleri Arapça’ya çeviriniz .

1- Bu, benim kalemimdir.

2- Senin fincanın nerededir ?

3- Benim defterim oradadır.

4- Bu, benim kitabım mı yoksa senin kitabın mıdır ?

5- Benim kalemim burada, senin kalemin oradadır.

3. DERS

Aşağıda boş bırakılan yerlere karşılarındaki Türkçelerine bakarak uygun Arapça kelimeyi yerleştiriniz .

١_ ………… مُعَلِّمٌ . Ben bir öğretmenim .

٢_ …………. تِلْمِيذٌ . Sen bir öğrencisin .

٣_ هل ………. مُعَلِّمٌ ؟ O bir öğretmen midir ?

٤_ لا ، ………تِلْمِيذٌ . Hayır, O bir öğrencidir .

٥_ هل هو ……… تلميذ ؟ O da bir öğrencimidir ?

٦_ نعم ، هو ……… تلميذ . Evet, O da bir öğrencidir .

٧_ هل ………. قَلَمٌ ؟ Kalemin var mı ?

٨_ هل ………. كِتَابٌ ؟ Onun kitabı var mı ?

٩_ لا ، ………. كُرْسِي . Hayır, benim sandalyem yok .

١٠_ ……….. هنا . Onun öğretmeni buradadır .

Boşlukları uygun kelimeyi seçerek doldurunuz .

١_ هَلْ هذا قَلَمُكَ ……… دَفْتَرُكَ ؟ ( ما ذاك – أَوْ )

٢_ هل ذاك قَلَمِي ……… قلمك ؟ ( لا – هذا – أو )

٣_ …….. هذا ؟ هذا قلم . ( ما – هل – أو )

٤_ هل هذا قلمُكَ ؟ …… هذا قلمي . ( لا – نعم – أو )

٥_ هل …… كتابك ؟ نعم ، ذاك كتابي . ( هذا – ذاك – أو )

٦_ …… دفترك ؟ دفتري هنا . ( أين – هل – ما )

Soru ve cevap cümlelerini dikkate alarak boşlukları uygun şekilde tamamlayınız.

١_ هل ……فنجان أم قلم ؟ _ هذا قلم .

٢_ هل ذاك دفتر أم …… ؟ _ ذاك كتاب .

٣_ هل هذا …… أم قلمُهُ ؟ _ هذا فنجانُهُ .

٤_ هل ذاك دفتره أم …… ؟ _ ذاك كتابه .

٥_ هل هذا كتابه ؟ _ ……، هذا دفتره .

٦_ هل أنت معلم أم تلميذ ؟ _ …… تلميذ .

٧_ هل …… كتابٌ ؟ _ نعم ، عنده كتابٌ .

٨_ هل عندك تلميذ ؟ _ نعم ، …… تلميذ .

٩_ هل هو معلمك ؟ _ نعم ، هو ……… .

١٠_ هل أنت معلم ؟ _ نعم ، …… معلم .

Aşağıdaki Türkçe cümleleri Arapça’ya çeviriniz.

1. Sen öğrenci misin yoksa öğretmen misin ?

2. Defterin ve kalemin nerede ?

3. Senin kitabın da orada mıdır ?

4. Onun defteri ve kitabı var mı ?

5. Benim öğrencimin defteri yok .

6. Bu senin fincanın mı yoksa benim fincanım mıdır ?

4. DERS

Aşağıda boş bırakılan yerlere birer işaret ismi yerleştiriniz .

١_ هل ………. كِتَابُكَ ؟ ٤_ ………. وَرَقَةٌ .

٢_ هل ………. سَبُّورَةٌ ؟ ٥_ ………. وَلَدٌ .

٣_ ………. طَاوِلَةٌ .

Aşağıdaki boşlukları parantez içindeki kelimelerden uygun olanı ile doldurunuz.

١_ هل هي ……… ؟ ( تلميذ – معلمة – فنجان )

٢_ هل ……… تلميذة ؟ ( هو – هذا – هي )

٣_ هل ……… تلميذ ؟ ( هو – هي – هذه )

٤_ هل هذه ……… ؟ ( بنت – فنجان – كتاب )

٥_ هل ……… ورقة ؟ ( هو – هذا – هذه )

Soru ve cevap cümlelerini dikkate alarak boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

١_ ……… هذا قلم أم دفتر ؟ _ هذا دفتر .

٢_ ……… ولدها ؟ _ هو هناك .

٣_ هل هذه ……… ؟ _ ……، هذه طاولة .

٤_ هل …… صديقُهُ ؟ _ لا ، …… تلميذهُ .

٥_ هل هو معلمُكَ ؟ _ نعم ، هو ……… .

٦_ هل ورقتُكَ هنا ؟ _ نعم ، ……… هنا .

٧_ هل دفتركَ هنا أيضاً ؟ _ لا ، هو ……… .

٨_ هل ……… فنجان ؟ _ نعم ، …… فنجان .

٩_ هل صديقكَ معلمٌ ؟ _ لا ، …… تلميذ .

١٠_ هل صديقتُكَ …… ؟ _ نعم ، ….. تلميذة .

١١_ هل بِنْتُكَ ……… ؟ _ لا ، هي معلمة .

١٢_ ……… ولدُكَ ؟ _ …… هناك .

Aşağıdaki Türkçe cümlelerin Arapçalarını karşılığını yazınız.

1. O (bayan), senin (erkek) öğrencin midir ?

2. Onun (erkek), arkadaşının (bayan) defteri yoktur.

3. Benim kağıdım burada mıdır ?

4. Onun (bayan) bir sandalyesi var mıdır ?

5. Şu bir defter mi yoksa bir kağıt mıdır ?

5. DERS

Aşağıdaki boşluklara manaya uygun bir harfi cer getiriniz .

١_ هل يُوجَدُ مَطْعَمٌ …………. المَحَطَّةِ ؟

٢_ المَحَطَّةُ هُنَاكَ ………. يَسَارِكَ .

٣_ كِتَابِى ……….. يَمِينِى .

٤_ الوَلَدُ ………. مُعَلِّمِكَ .

٥_ هل كِتَابَكَ ……..كَ ؟

Aşağıdaki boşluklara parantez içindeki kelimelerden uygun olanı yerleştiriniz .

١_ أَيْنَ المدْرَسَة ………. ؟ ( عَفْوا أَيْضاً رَجَا ءً )

٢_ هل ………. سَبورَةٌ هنا ؟ ( هذه توجَدُ يوجَدُ )

٣_ هل ………. وَلَد؟ ( عِنْدَكَ هذا هو )

٤_ هل كِتَابي ………. ؟ ( ذاك يوجَدُ مَعَكَ )

٥_ يوجد الكِتاب ……… الطَاولَةِ . ( مع على عند )

٦_ هل يوجد …… على الكرسي ؟ ( ورقة – قلم – طاولة )

٧_ بنتي ……… صديقِها . ( مع – في – على )

٨_ المعلمُ و التلميذُ ……… المدرسةِ . ( في – على – مع )

Aşağıdaki sorulara uygun birer cevap cümlesi getiriniz .

١_ هل يوجَدُ فِنْجَانٌ على يَمِينِكَ ؟ – ………………………….………

٢_ أَين المـَحَطَّةُ رَجَاءً ؟ – …………………………………….

٣_ هل عندك بِنْت ؟ – …………………………………….

٤_ هل أَنْتَ تِِلْمِيذٌ ؟ – …………………………………….

Aşağıdaki soru ve cevap cümlelerini dikkate alarak boşlukları doldurunuz.

١_ هل ……… في الفنجان ؟ _ نعم ، …… في الفنجان .

٢_ هل ……… تلميذة في المدرسة ؟ _ لا ، ……تلميذ في المدرسة .

٣_ هل يوجد ………على الطاولة ؟ _ نعم ، يوجد دفتر على الطاولة .

٤_ هل ……… ولد في المدرسة ؟ _ لا ، ما يوجد ولد في المدرسة .

٥_ هل ……… طاولة في المطعم ؟ _ لا ، …… كرسي في المطعم .

٦_ هل ……… تلميذ في المدرسة ؟ _ لا ، …… معلمة في المدرسة .

Aşağıdaki Türkçe cümleleri Arapçaya çeviriniz.

 1. Okulda bir bayan öğretmen ve bir kız öğrenci vardır.

 2. Evde bir kapı ve bir pencere vardır.

 3. Benim kız arkadaşım bayan öğretmenin yanındadır.

 4. Senin kalemin masanın üzerindedir.

 5. Masanın üzerinde bir kitap ve bir defter vardır.

6. DERS

Aşağıdaki boşluklara parantez içindeki kelimelerden uygun olanı yerleştiriniz.

١_ السوقُ ……….. المـَحَطَّةِ . ( قريبة – وراء – مع )

٢_ هل المـُعَلِّمُ هنا ……….. ؟ ( الآن – أمام – قَرِيب )

٣_ المـَدْرَسَةُ ……….. مِنْ بَيْتِنا . ( قَرِيبَةٌ – بَعيدٌ – أمام )

٤_ هل توجد ……….. في المـَحَطَّة ؟ ( مَطْعَم – مَدْرَسَة – سوق )

٥_ المدرسة بعيدة ……… البيت . ( من – عن – في )

٦_ المحطة ……… عن المطعم . ( قريب – بعيدة – وراء )

٧_ البيت ……… من المحطة . ( أمام – قريب – بعيد )

٨_ مدرستنا ……… السوق . ( قريب من – بعيدة عن – بعيد عن )

Aşağıdaki cevap cümlelerine uygun birer soru cümlesi getiriniz.

١_ …………………………………..

نعم، هي تِلْميذَةٌ .

٢_ …………………………..……..

وَلَدي مَعَه الآن .

٣_ ………………………………..….

لا، ما عنده وَرَقَة و قَلَم .

٤_ ………………………

نعم ، هي معلمتنا .

٥_ ………………………

لا ، الرجل وراء المدرسة .

٦_ ………………………

لا ، ما يوجد مطعم في السوق .

Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun birer soru edatı yerleştiriniz..

١_ …………. مَدْرَسَتُكَ بَعيدَةٌ عنْ هنا ؟

٢_ …………. المـُعَلِّمَةُ و التِّلْميذَةُ ؟

٣_ …………. يوجد تلميذ في المدرسة الآن ؟

٤_ ……… هذا ؟

٥_ ………هو مع ولدك ؟

Aşağıdaki sorularda cevap cümlelerini dikkate alarak boşlukları doldurunuz.

١_ هل الكرسي ……… من الطاولة ؟ _ …… ، الكرسي قريب من الطاولة .

٢_ هل يوجد باب على يمين الطاولة ؟ _ لا ، …… باب على يمين الطاولة .

٣_ هل الولد على يسار المعلم ؟ _ لا ، الولد على …… المعلم .

٤_ هل المدرسة على يمينك ؟ _ لا ، المدرسة على ……… .

٥_ هل المدرسة قريبة من بيتكم ؟ _ لا ، المدرسة ……… بيتنا .

٦_ هل المطعم ……… السوق ؟ _ لا ، المطعم قريب من السوق .

٧_ هل الشباك على يسار الباب ؟ _ لا ، الشباك على …… الباب .

Aşağıdaki Türkçe cümleleri Arapça’ya çeviriniz.

 1. Benim defterim sandalyenin üzerindedir.

 2. Onun (Bayan) öğretmeni masanın arkasındadır.

 3. Bizim evimiz sizin evinizin arkasındadır.

 4. Sizin okulunuzun arkasında lokanta var mıdır ?

 5. Çarşı istasyona uzak mıdır ?

 6. Okul lokantanın yakınındadır.

7. DERS

Aşağıda boş bırakılan yerlere karşılarındaki Türkçelerine bakarak uygun birer kelime yerleştiriniz.

١_ مَن …….. المرأة معها ؟ Onun yanındaki o kadın kimdir ?

٢_ بيته في ……. الشارع . Onun evi o caddededir.

٣_ هل هذا الرجل …… ؟ Bu adam senin arkadaşın mı ?

٤_ هل أنتَ …….. ؟ Evli misin ?

٥_ هذه البنت …….. . Bu kız Arap tır.

Aşağıdaki sorulara uygun birer cevap cümlesi getiriniz .

١_ هل أنتَ عربي ؟

– …………………

٢_ هل صديقها أمريكي أيضاً ؟

– …………………

٣_ مَن هذه المرأة ؟

– …………………

Aşağıdaki sorulara parantez içindeki kelimelerle cevap veriniz.

١_ مَنْ هذا الرجل ؟ ( Öğretmen )

٢_ من هذا الولد ؟ ( Öğrenci )

٣_ من هذه البنت ؟ ( Öğrenci )

٤_ من تلك المرأة ؟ ( Öğretmen )

٥_ من ذلك التلميذ ؟ ( Arkadaşım )

٦_ من هذا الرجل ؟ ( Araptır )

٧من تلك المرأة ؟ ( Ürdünlüdür )

٨_ من هذا التلميذ ؟ ( Türktür )

Aşağıdaki sorulara olumsuz uzun cevap veriniz.

١_ هل بيتُكم في هذا الشارع ؟

٢_ هل مدرستُك في ذلك الشارع ؟

٣_ هل المحطة وراء هذا البيت ؟

٤_ هل المطعم وراء السوق ؟

٥_ هل توجد معلمة في المدرسة ؟

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

١_ هل المحطة في …….. الشارع ؟ ( تلك ، هذه ، ذلك )

٢_ هل يوجد …….. في السوق ؟ ( مطعم ، سبورة ، محطة )

٣_ هل هذا الرجل …….. ؟ ( معلم ، معلمة ، تلميذة )

٤_ هل بيتكم …….. من المدرسة ؟ ( وراء ، قريب ، بعيد )

٥_ هل …….. البنت تلميذة ؟ ( هذا ، ذلك ، تلك )

٦_ هل …….. الولد صديقك ؟ ( هذا ، هذه ، تلك )

Aşağıdaki cümleleri Arapça’ya çeviriniz.

 1. O adam, bu evin arkasındadır.

 2. Bu okul, evimize yakındır.

 3. O istasyonun arkasında, bir çarşı vardır.

 4. O kız (çocuk), bu okulda öğrencidir.

 5. Bu kız öğrenci Amerikalıdır.

 6. O adam, Araptır.

8. DERS

Aşağıdaki cümleleri Türkçe’ye çeviriniz .

١_ بيت صديق المعلم قريب من المدرسة .

٢_ صديق ولد هذا الرجل تلميذ في مدرستنا .

٣_ زوجة معلمنا مصرية .

٤_ تلميذ هذا المعلم أمام بيته .

٥_ صديق هذا الرجل معلم في تلك المدرسة .

٦_ بنت صديق المعلمة صديقة ولدي .

٧_ المحطة بعيدة عن مطعم هذا الرجل .

Aşağıda boş bırakılan yerleri karşılarındaki Türkçe’lerine bakarak doldurunuz .

١_ ……… اسمك ؟ ( Ne )

٢_ ……… معلم في المدرسة . ( O )

٣_ هل مدرستك ……… المحطة ؟ ( arkasında )

٤_ بيت المعلم ……… . ( Şehrin doğusunda )

٥_ هذه المعلمة ……… صديقي . ( karısı )

٦_ هذا الولد ……… في هذه المدرسة . ( Öğrenci )

٧_ أنا ……… و هي ……… . ( Mısırlı / Lübnanlı )

Aşağıdaki boşlukları parantez içindeki kelimelerden uygun olanı ile doldurunuz.

١_ هذا الرجل ……… معلمنا . ( زوجة – صديق – التلميذ )

٢_ ……… المعلمة بعيد عن المحطة . ( مدرسة – بيت – المطعم )

٣_ بنت المرأة ……… ولدي . ( صديقة – صديق – التلميذة )

٤_ ذلك التلميذ ……… هذا الرجل . ( ولد – بنت – صديقة )

٥_ قلم …… الولد على الطاولة . ( على – هذا – أمام )

٦_ بيت صديق …… في شرق المعسكر ( معلم – المعلم – تلميذ )

٧_ زوجة هذا المعلم ……… . ( أردنية – أردني – الأردني )

٨_ معلمة هذا الولد ……… هذا الرجل . ( زوجة – معلم – صديق )

٩_ صديق …… المعلم تلميذ في هذه المدرسة . ( الولد – ولد – البنت )

١٠_ ولد صديق الرجل …… في مدرستنا . ( تلميذ – التلميذ – تلميذة )

Aşağıdaki Türkçe cümlelerin Arapça karşılığını yazınız .

1. Okulun masası.

2. Okul masası.

3. Öğretmenin karısı.

4. Şehir caddesi.

5. Evin penceresi.

6. Öğrencinin öğretmeni nerededir ?

7. O arkadaşının oğlu mudur ?

8. Adamın evi şehrin güneyindedir.

9. Arkadaşımın öğretmeninin oğlu öğretmendir.

10. Kızımın kocasının evi şehrin doğusundadır.

9. DERS

Aşağıdaki Türkçe cümlelerin Arapça karşılığını yazınız.

1- Suriye Ürdün’ün güneyinde mi yer alır ?

2- Bağdat şehri Irağın doğusunda yer alır .

3- Sen Türk müsün ?

4- Suriye’nin başkenti Şam şehridir .

5- Ben Ankaralıyım

6- Bu haritada hangi ülkeler bulunur ?

Aşağıdaki sorulara uygun birer cevap cümlesi üretiniz.

١_ ما اسم عاصمة العراق ؟

……………………………..

٢_ هل مُعَلِّمَتُها عَرَبيةٌ ؟

……………………………..

٣_ أَيْنَ تَقَعُ مَدينَةُ اسطَنْبول ؟

………………………………..

٤_ هل الأُرْدُن يَقَعُ في شَرْقِ العِراق ؟

……………………………….

٥_ مِنْ أَيِّ مدينةٍ مُعَلِّمُكَ ؟

………………………………

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

١_ مِنْ …… أنتَ ؟أنا من تركيا .

٢_ من أي ……… زوجة هذا الرجل ؟من مدينة الشام .

٣_ في أي …… تقع مدينة بغداد ؟مدينة بغداد تقع في العراق .

٤_ أين …… لبنان ؟ _ لبنان تقع في الشرق الأوسط .

٥_ أي خريطة ……… ؟هذه خريطة الأردن .

٦_ هل هذا …… عربي ؟نعم ، هذا الرجل عربي .

Aşağıdaki boşlukları parantez içindeki kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız.

١_ مدينة عمّان ……… في شمال الأردن . ( يقع – تقع – توجد )

٢_ هل هذه ……… عربية ؟ ( معلم – معلمة – المعلمة )

٣_ هل معلمنا ……… ؟ ( أردني – أردنية – الأردني )

٤_ هل أنت ……… ؟ ( عربية – العربي – أردني )

٥_ بنت الرجل ……… في هذه المدرسة . ( معلمة – المعلمة – معلم )

٦_ مطعم صديقي في …… الشارع . ( تلك – هذه – ذلك )

٧_ الأردن يقع …… جنوب سوريا . ( في – على – عن )

٨_ ……… الأردن هي مدينة عمان . ( عاصمة – العاصمة – مدينة )

٩_ توجد تركيا على هذه ……… . ( سبورة – الخريطة –خريطة )

١٠ _ طاولة التلميذ ……… . ( أمامه – وراءها – معها )

10. DERS

Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun birer kelime ile doldurunuz .

١_ أين ……… بِلاد لبنان ؟ ( يقع – تقع – توجد )

٢_ هل …….. سوريون ؟ ( هو – أنت – أنتم )

٣_ تقع بغداد في الشرق …….. . ( أوسط – الأوسط – الوسط )

٤_ هُمْ ……… في مدارس العراق . ( معلم – معلمة – معلمون )

٥_ أين بيتكم ؟ -… في شرق المدينة . ( بيتنا – بيتكم – بيتهم )

٦_ هل ……… معلمون في مدارس لبنان . ( أنتم – هو – أنت )

٧_ هل التلاميذ … ( أمريكي – أردنيون – أمريكيين )

٨_ هل المعسكر … ساحل البحر ؟ ( قريبة من – بعيد عن – قريب عن )

Aşağıdaki tekil kelimelerin çoğullarını, çoğul kelimelerin tekillerini yazınız .

مدارسمعلّمتلميذ

صديقأمريكيونعربي

Aşağıdaki boşlukları soru ve cevap cümlelerini dikkate alarak doldurunuz.

١_ هل ……… معلمون ؟نعم ، ……… معلمون .

٢_ هل التلاميذ ………… ؟نعم ، هم من سوريا .

٣_ هل توجد ……… في عاصمة البلاد ؟نعم ، المدارس تقع في وسط العاصمة .

٤_ هل بيتكم قريب من المحطة ؟لا ، ……… بعيد عن المحطة .

٥_ ما هي عاصمة البلاد ؟ – ………… مدينة عمان .

Aşağıdaki Arapça cümlelerin Türkçelerini yazın .

١_ هم معلمون في مدارس الأردن .

٢_ أصدقائنا لبنانيون و هم مِن مدينة بيروت .

٣_ معلمو المدرسة أمام باب المدرسة .

٤_ توجد مدارس في وسط استنبول .

٥_ عاصمة سوريا تقع في جنوب البلاد .

٦_ ولد معلمتي تلميذ في تلك المدرسة .

٧_ بنت معلمنا مع أصدقائها وراء البيت .

Aşağıdaki Türkçe cümlelerin Arapçalarını yazın .

1. Okulun öğrencileri oradadır .

2. Onlar öğretmen midir .

3. Lübnan nerede yer alır ?

4. Sizin eviniz deniz kıyısına yakın mıdır ?

5. Öğretmenlerin evi şu caddededir.

6. Okulun öğrencileri şu an istasyondadır.

7. Ürdünlülerin evi şehrin doğusunda yer alır.

8. Okulun öğretmenleri öğrencileriyle beraberdir.

9. Amerikalıların okulu şu istasyonun arkasındadır.

10. Okulun öğrencileri öğretmenlerin evindedir.

11. DERS

Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeyi parantez içindeki kelimelerden seçiniz .

١_ عاصِمَةُ مِصْر ……….. مَدينَةُ القاهِرَة . ( هذا هي هؤلاء )

٢_ هل ………. تَلاميذٌ في مَدارِسِ البَناتِ . ( توجَدُ يَقَعُ يوجَدُ )

٣_ تقع القاهِرَةُ ………. نَهْرِ النّيلِ في شَمَالِ البِلادِ . ( على في مع )

٤_ هُنَّ …………. في مَدارِسِ البَناتِ . ( مَعَلِّمَة مَعَلَّمونَ مُعَلِّماتٌ )

٥_ مِنْ ………… بِلادٍ أَنْتُمْ ؟ ( أَيْنَ أَيِّ مَنْ )

٦_ أصدقاء الرجل …… في هذه المدرسة . ( معلمون – المعلمون – معلم )

٧_ …… البنت مع صديقاتها الآن . ( هذا – هذه – هي )

٨_ بنات الرجل …… في تلك المدرسة . ( معلمون – تلميذات – تلاميذ )

٩_ هل …… عرب ؟ ( هو – هم – هنَّ )

١٠_ هل …… نهر في مصر ؟ ( يوجد – توجد – تقع )

١١_ زوجة صديقك …… مع صديقاتها . ( هو – هي – هذه )

١٢_ هل توجد مدارس للبنات …… تركيا ؟ ( في – على – عن )

Aşağıdaki Türkçe cümlelerin Arapça karşılığını yazınız .

 1. Bayan öğrencilerin öğretmenleri okulun önündedir

 2. Şam da kızlar için okullar var mı?

 3. Bu çocuklar kimdir ?

 4. Kahire Nil nehri üzerindedir .

 5. Sizin eviniz Nil nehri ne uzak mıdır ?

 6. Türkiye’nin doğusunda deniz var mıdır ?

 7. Türkiye’nin batısında nehir vardır.

 8. Okulun bayan öğretmenleri şu anda nehrin kenarındadır.

Aşağıdaki Arapça cümleleri Türkçe’ye çeviriniz.

١_ مدرسة التلاميذ قريبة من هذا الشارع .

٢_ كتاب المعلمين على الطاولة .

٣_ زوج معلمتنا أردني .

٤_ أصدقاء الرجل معلمون في هذه المدرسة .

٥_ معلمونا في المطعم الآن .

٦_ هنَّ صديقات بنت المعلم .

٧_ أولاد المرأة تلاميذ في تلك المدرسة .

Aşağıdaki boş bırakılan yerleri parantez içindeki kelimelerle doldurunuz.

١_ هل هي ……… ؟ ( Arap )

٢_ هل هم ………؟ ( Amerikalı )

٣_ هل أصدقائك ……… ؟ ( Ürdünlü )

٤_ هل أنتم ……… ؟ ( Suriyeli )

٥_ هؤلاء التلاميذ ……… . ( Lübnanlı )

12. DERS

Aşağıdaki boşluklara parantez içindeki kelimeleri sıfat olarak getiriniz.

١_ الخريطة ……… ( büyük ) ٨_ المدارس ……… ( büyük )

٢_ المدرسة ……… (güzel) ٩_ الكتب ……… ( iyi )

٣_ ضباب ……… ( az ) ١٠_ أوراق ……… ( güzel )

٤_ الشمس ……… ( doğmuş ) ١١_ أقلام ……….. ( az )

٥_ البيت ………… ( güzel ) ١٢_ معلمات ……… ( güzel )

٦_ الأقلام ………… ( güzel ) ١٣_ تلميذات ……… ( büyük )

٧_ توجد أمطار ……… ( çok ) ١٤_ الصديق ……… ( iyi )

Aşağıdaki soruları parantez içindeki kelimeleri kullanarak cevaplandırınız.

١_ مَنْ هذه المرأة ؟ ( öğretmen )

٢_ من هؤلاء الرجال ؟ ( öğretmen )

٣_ من هذا الولد ؟ ( öğrenci )

٤_ من هؤلاء البنات ؟ ( öğrenci )

٥_ من هذا الرجل ؟ ( okulun öğretmeni )

٦_ من هذه المرأة ؟ ( arkadaşımın karısı )

٧_ من هذا التلميذ ؟ ( öğretmenin oğlunun arkadaşı )

Aşağıdaki Türkçe cümlelerin Arapça karşılığını yazınız

 1. Bu şehirde her zaman sis var mıdır ?

 2. Bu şehirde kızlar için bir çok okul vardır.

 3. Bu gün güzel bir gündür.

 4. Türkiye’nin güneyinde hava daima güzeldir.

 5. İstanbul’da sabahları genelde sis vardır.

 6. Onun kız arkadaşı güzel midir.

13. DERS

Aşağıdaki cevap cümlelerine uygun soru cümlelerini türetiniz.

١_ ……………………………….؟

نعم، هو بارِدٌ جِدًّا في الشَّمال.

٢_ ……………………………….؟

المَناخُ هناك مُعْتَدِلٌ .

٣_ ………………………………..؟

في الشِّتاءِ عادَةً.

٤_ ……………………………….؟

لا، الأَمْطارُ قَليلَةٌ هناك .

Aşağıdaki boşlukları parantez içindeki kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız.

١_ الطقس ……… في فصل الشتاء . ( باردة – معتدل – حارّة )

٢_ عاصمة السعودية ……… مدينة الرياض . ( هو – هي – هذه )

٣_ يوجد عرب ……… في بلادنا . ( كثير – كثيرات – كثيرون )

٤_ توجد ……… جميلات في هذه المدرسة . ( معلمة – معلمات – معلمون )

٥_ توجد مدارس ……… في وسط المدينة . ( كثير – كثيرة – كثيرات )

٦_ هل توجد ……… كثيرة في شمال البلاد ؟ ( أمطار – ضباب – مطر )

٧_ يوجد ……… كثيرون في الأردن . ( أمريكي – لبنانيون – سوريين )

٨_ الطقس حارّ جدّا في ……… الصيف . ( قسم – فصل – أحيانا )

٩_ هل مدينتكم ……… جدّا . ( جميل – كبيرة – جيّد )

١٠_ يوجد بحر ……… من تركيا . ( قريب – بعيد – قريبة )

١١_ الطقس بارد في ……… البلاد . ( الشرق – الغرب – جنوب )

١٢_ ……… أي مدينة أنت ؟ ( من – في – على )

١٣_ توجد ……… جميلات في هذا الشارع . ( بنات – معلمة – مدرسة )

١٤_ الشمس ……… في الصيف هناك . ( حارّ – حارّة – طالع )

١٥_ هل مدينة عمّان ……… . ( كبير – جميلة – جيّد )

Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurarak birer sıfat tamlaması oluşturunuz.

١_ الأَمْطارُ ……………. . ( çok )

٢_ ضَبَابٌ ……………… ( az )

٣_ مُعَلَّماتٌ ……………. ( güzel )

٤_ المَدارِسُ …………….. ( iyi )

٥_ …………….جَميلٌ . ( ev )

٦_ …………….كَثيرَةٌ . ( kalem )

٧_ …………….جَميلاتٌ . ( öğrenci )

٨_ …………… قَليلَةٌ. ( yağmur )

Aşağıdaki Türkçe cümleleri Arapça’ya çeviriniz.

1. Türkiye’nin kuzeyinde hava kış mevsiminde soğuktur.

2. Ülkenin doğusunda yaz mevsiminde hava ılımandır.

3. Sabahleyin şehrin kuzeyinde çok sis vardır.

4. Bu okulda iyi kız öğrenciler vardır.

5. Ülkenin güneyinde yazın çok sıcak vardır.

6. Sizin ülkeniz büyük müdür.

7. Öğretmenin evinde birçok kitap vardır.

14. DERS

Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri cümlelerdeki boşluklara manaya uygun bir şekilde yerleştiriniz.

دائماً قوي كثيرة الشمالي فصل مثل الطقس كثير

١يوجد مطر كثير في فصل الخريف في القسم …….. من البلاد .

٢فصل الخريف معتدل ……… فصل الربيع .

٣نحن الآن في ……… الخريف .

٤كيف …….. في فصل الشتاء ؟

٥في أيّ فصلٍ توجد رطوبة ……… في بلادكم ؟

٦هل هذا الرجل …….. ؟

٧يوجد ثلج …….. في بلادنا و خصوصاً في الشمال .

٨هل توجد رطوبة …….. في الصباح ؟

Aşağıda karışık şekilde verilmiş cevap cümlelerini soru cümleleriyle eşleştiriniz .

١هل هذه البنت قوية ؟ ١نحن الآن في فصل الشتاء .

٢كيف الطقس في فصل الصيف ؟ ٢فَقَطْ في الشتاء .

٣هل يوجد ضباب كثير في بلادكم ؟ ٣الطقس بارد في الشتاء عادةً .

٤هل الطقس جميل في هذا الفصل ؟ ٤الطقس بارد اليوم .

٥متي يوجد ثلج ؟ ٦نعم ، هذه البنت قوية .

٦كيف الطقس اليوم ؟ ٦الشمس دائماً قوية في فصل الصيف .

٧في أيّ فصلٍ نحن الآن ؟ ٧نعم ، يوجد ضباب كثير في بلادنا .

٨كيف الطقس في فصل الشتاء عادةً ؟ ٨نعم ، الطقس جميل في هذا الفصل .

Aşağıdaki boşlukları parantez içindeki kelimelerden uygun olanı ile doldurunuz.

١_ هل هذه البنت ……… ؟ ( قوية – كبير – جميل )

٢_ المناخ في فصل الخريف ……… فصل الربيع . ( مثل – دائما – عادة )

٣_ ……… ثلج كثير في فصل الشتاء . ( يوجد – توجد – عندها )

٤_ أنا ……… من بلاد الأردن . ( عرب – عربي – أمريكي )

٥_ توجد رطوبة ……… في هذه المدينة . ( قليلة – كثير – قوي )

٦_ المناخ معتدل في …… الغربي من أمريكا في فصل الصيف. ( القسم – قسم – الفصل )

٧_ يوجد ضباب كثير و …… في الصباح . ( أحيانا – دائما – حصوصا )

٨_ المناخ في فصل الربيع ……… . ( جميل – الجميل – جميلة )

٩_ هل الأمطار ……… في هذا الفصل ؟ ( قليلة – كثير – الكثير )

١٠_ هل هؤلاء التلميذات ……… . ( قوية _ قويات – القوية )

Aşağıdaki Türkçe cümleleri Arapça’ya çeviriniz.

1. Kış mevsiminde ülkenin doğusunda çok kar vardır.

2. Bugün hava çok güzeldir.

3. Ülkemizde, ilkbahardaki iklim sonbahardaki gibidir.

4. Oğlumun arkadaşları bu okulda öğrencidirler.

5. Oğlumun öğretmenleri okulun önündedirler.

6. Şehrin kuzeyinde büyük bir kışla vardır.

7. Arkadaşımın lokantası sahile yakındır.

15. DERS

Aşağıda verilen Türkçe cümlelerin Arapça karşılığını yazınız .

١_ ………………………………………………. 3 hafta

٢_ ………………………………………………. 3 mevsim

٣_ ……………………………………………… 5 bayan arkadaş

٤_ ……………………………………………….5 erkek arkadaş

٥_ ………………………………………………7 kız ( çocuk ).

٦_ ……………………………………………..7 ( bayan ) eş

٧_ …………………………………………….8 okul

٨_ ……………………………………………8 erkek ( çocuk ) .

Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri cümlelerdeki boşluklara manaya uygun bir şekilde yerleştiriniz .

يوجد عُطْلَةٌ أَيُّ لأَنَّ السَّبْتُ كَمْ سَبْعَةٌ لِماذا

١_ ………….. ما عَنْدَكُمْ مَدْرَسَةٌ اليَوْم ؟

٢_ في ……….. فَصْلٍ نَحْنُ الآن ؟

٣_ هل ……….عندكَ مدرسة يَوْمَ ؟

٤_ …………… مدرسة توجد في هذه المَدينةِ ؟

٥_ كَمْ يَوْماً ……………… بِالأُسْبوعِ؟

٦_ لأَنَّ اليوم هو يوم ………………..

٧_ ……………….. ما عندي مدرسة .

٨_ توجد …………… أَيّامٍ في الأُسْبوعِ.

Aşağıdaki boşlukları parantez içindeki kelimelerden uygun olanı ile doldurunuz.

١_ يوجد ……… معلمين في هذه المدرسة . ( أربعة – خمس – ستّ )

٢_ توجد خمس ……… في البيت . ( طاولة – تلميذات – خريطة )

٣_ يوجد أربعة ……… في المحطة . ( رجال – تلميذات – طاولات )

٤_ توجد مدرسة ……… هنا . ( واحد – واحدة – ثلاثة )

٥_ توجد …… أوراق على الطاولة . ( ستّ – سبعة – ثمانية )

٦_ يوجد عشرة …… أمام المدرسة . ( تلميذات – معلمون – تلاميذ )

٧_ هل عندك …… أولاد ؟ ( تسعة – سبع – أربع )

٨_ هل عند …… بنات ؟ ( كَ – هذه – في )

٩_ …… المناخ بارد ؟ – لأن الفصل هو الشتاء . ( لماذا – متي – مَن )

١٠_ …… صديقة عندك ؟ ( مَن –كيف – كم )

١١_ كم …… عندك ؟ ( ولد – ولداً – الولد )

١٢_ هل عندكم مدرسة في ……… ؟ ( سبت – اليوم السبت – يوم السبت )

١٣_ في …… يوم نحن الآن ؟ ( أيّ – كم – متي )

١٤هل عندك …… واحد ؟ ( صديقة – تلميذة – معلم )

١٥_ هل عندك أصدقاء …… في هذه المدرسة ؟ ( عربيات – أمريكيين – سوريون )

Aşağıdaki Türkçe cümleleri Arapça’ya çeviriniz.

1. Kızlar okulunun önünde dört kız öğrenci vardır .

2. Bu okulda niçin erkek öğretmenler yoktur ?

3. Büyük lokantanın önünde beş adam vardır.

4. Ülkenin doğusunda dokuz büyük şehir vardır.

5. Kızlarımın bayan öğretmeni Mısırlı bir araptır.

6. Öğretmenin masasının önünde sekiz kalem vardır.

7. Arkadaşımın kitabının yanında bir fincan bir de kağıt vardır .

– 16. DERS الدرس السادس عشر

المفردات

كُتُبٌ : kitaplar دَفاتِرٌ : defterler

أَقْلامٌ : kalemler كانَ : idi

الثَلاثاء : Salı الأرْبِعَاء : Çarşamba

الخَميس : Perşembe مَشْغُول : meşgul

أمس ، بارِحَة : dün غداً ، بُكْرَةٌ : yarın

ثلاثة : üç ستّة : altı

ثمانية : sekiz تِسْعة : dokuz عَشْرَة : on

القواعد

كانَ :İsim cümlesinin önüne gelerek ona ( idi ) manasını katan geçmiş zamanlı (mazi) yardımcı bir fiildir.

كانَ ; mübteda ve haberden oluşan bir isim cümlesinin önüne geldiğinde mübteda كانَ nin ismi olur ve harekesi değişmez ötre kalır, isim cümlesinin haberi ise كانَnin haberi olur ve çift ötre olan hareke çift fethaya dönüşür.

كانَ الــــــُ ــــــاً .

كانَ nin haberi كانَ nin ismi

الولدُ تلميذٌ . Çocuk öğrencidir.

كانَ الولدُ تلميذاً . Çocuk öğrenci idi .

الهواءُ باردٌ اليوم . Bugün hava soğuktur.

كانَ الهواءُ بارداً أَمْسِ . Dün hava soğuktu ( idi ).

كانَ müennes bir isimden önce geldiğinde كانَتْ şeklinde yazılır.

كانَتْ البنتُ تلميذةً . Kız ( çocuk ) öğrenci idi .

كانَتْ المدرسةُ وراءَ المحطّةِ . Okul istasyonun arkasındaydı ( idi ) .

ALIŞTIRMALAR

Aşağıdaki tekil kelimelerin çoğullarını çoğul kelimelerin tekillerini yazınız.

Çoğul kelimeler Tekil kelimeler

كُتُبٌ : …….

دَفاتِرُ : …….

أَقْلامٌ : …….

مَدارِسٌ : …….

مُعَلِّماتٌ : …….

تِلْمِيذاتٌ : …….

زَوْجاتٌ : …….

طاوِلاتٌ : …….

رَجُلٌ : …….

إِمْرَأَةٌ : …….

أُسْبُوعٌ : …….

صَدِيقٌ : …….

بِنْتٌ : …….

فَصْلٌ : …….

تِلْمِيذٌ : …….

وَلَدٌ : …….

Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri cümlelerdeki boşluklara manaya uygun bir şekilde yerleştiriniz .

عشرة ، غداً ، كان ، أمامك ، مشغولات ، عشر ، عادة

١_ هل التلميذاتُ …….. اليوم ؟

٢_ ……. أمس يوم الأربعاءِ .

٣_ نحن ……. تلاميذ عرب في هذه المدرسة .

٤_ هؤلاء ……. تلميذات .

٥_ في أيّ يوم معلمكم مشغول ……. ؟

٦_ كم كتاباً يوجد ……. ؟

٧_ لماذا ما عندكم مدرسة ……. ؟

Aşağıdaki isim cümlelerinin başına كان ve كانت getiriniz.

١_ ……… الكتابُ جيّداً . ٤_ ……… الثلجُ كثيراً .

٢_ ……… البنتُ تلميذةً . ٥_ ……… الهواءُ بارداً .

٣_ ……… السبورةُ كبيرةً . ٦_ ……… الأوراقُ قليلةً .

Aşağıdaki boşlukları parantez içindeki kelimelerden uygun olanı ile doldurunuz.

١_ كان ……… معلماً . ( رجل – الرجل – الرجال )

٢_ كانت ……… أمام المدرسة . ( تلميذة – تلميذ – التلميذة )

٣_ كان ……… مع صديقه . ( الولد – الأولاد – ولد )

٤_ كان ……… على الطاولة . ( دفتر – الدفاتر – الدفتر )

٥_ كانت ……… كبيرة . ( مدرسة – المدرستان – المدرسة )

٦_ كانت المرأة ……… . ( معلمات – معلمة – المعلمة )

٧_ كان صديقي ……… . ( ولد – ولداً – أولاداً )

٨_ كانت البنات ……… . ( تلميذة – التلميذة – تلميذات )

Parantez içindeki kelimeleri boşluklara gerekli değişiklikleri yaparak yerleştiriniz.

١_ هل أولادكَ ……… اليوم ؟ ( مشغول )

٢_ كم ……… عندكَ ؟ ( صديق )

٣_ هل هؤلاء البنات ……… ؟ ( تلميذ )

٤_ هل عندك أصدقاء ……… ؟ ( أمريكي )

٥_ نحن عشرة تلاميذ ……… ؟ ( عربي )

Aşağıdaki Türkçe cümleleri Arapça’ya çeviriniz.

1. Senin Amerika’da arkadaşın var mıdır ?

2. Dün senin okulun var mıydı ?

3. Bu ev çok büyük idi .

4. Öğrenciler dün okulda çok meşgul idiler .

5. Benim arkadaşım şu okulda öğretmen idi .

6. Öğretmenimizin kızı, şu çocuğun arkadaşı idi.

Aşağıdaki Arapça cümleleri Türkçe’ye çeviriniz.

١_ كان صديقي معلماً في هذه المدينة .

٢_ كانت زوجة المعلم صديقة زوجتي .

٣_ كان الأمريكيون مشغولين في المحطة .

٤_ التلميذات وراء بنت معلمنا .

٥_ كان عندي أصدقاء أمريكيون .
٦_ كان ولدي تلميذاً في تلك المدرسة .

٧_ عند المعلم عشرة تلاميذ أردنيين .