Biyografi

DAVUD-U KAYSERİ

(ö. 751/1350) Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde yaşayan mutasavvıf ve ilk Osmanlı müderrisi. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Kaynaklar, hocaları arasında ...
Daha Fazlasını Oku

CENAB ŞAHABEDDİN

(1871-1934) Servet-i Fünûn dönemi şair ve nesir yazarı. 2 Nisan 1871’de Manastır’da doğdu. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında şehid düşen binbaşı ...
Daha Fazlasını Oku

ZENBİLLİ ALİ EFENDİ

(ö. 932/1526) Osmanlı müftüsü ve âlimi. Fahreddin er-Râzî’nin soyundan gelen Cemâleddin Aksarâyî’nin torunu Ahmed Çelebi’nin oğludur. Cemâleddin Aksarâyî’nin neslinden geldiği ...
Daha Fazlasını Oku

BAYEZİD-İ BİSTAMİ

İlk büyük mutasavvıflardan. Hemen bütün tasavvuf ve tabakat kitaplarında Bâyezîd-i Bistâmî’den bahsedilirse de bu bilgiler genellikle onun menkıbeleri, sözleri ve ...
Daha Fazlasını Oku

AHMET YESEVİ

Orta Asya Türkleri’nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve “pîr-i Türkistan” diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevî’nin ...
Daha Fazlasını Oku

AHMET RASİM

(1865-1932) Gazeteci, değişik konularda çeşitli kitapların müellifi ve bestekâr. Babası Bahâeddin Efendi Kıbrıs’tan Ermenek’e gelip yerleşen bir ailenin çocuğudur. Posta ...
Daha Fazlasını Oku