Biyografi

Halide Edip Adıvar

(1884-1964) II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi Türk kadın yazarı ve romancı. Babası Ceyb-i Hümâyun kâtiplerinden Selânikli Mehmed Edip Bey, annesi ...
Daha Fazlasını Oku

Abdülhak Adnan Adıvar

(1882-1955) Çeşitli devlet hizmetlerinde bulunan ilim ve fikir adamı. Soyu, XVI-XVII. yüzyılın tanınmış mutasavvıflarından Aziz Mahmud Hüdâyî’ye kadar uzanır. Babası ...
Daha Fazlasını Oku

CEMAL ABDÜNNASIR

(1918-1970) Mısırlı devlet adamı. 15 Ocak 1918’de Asyût’un Benî Mür köyünde doğdu; genellikle Nâsır adıyla tanınmaktadır. Çocukluğu posta memuru olan ...
Daha Fazlasını Oku

Abdülhak Şinasi Hisar

(1887-1963) İstanbul’un ve özellikle Boğaziçi’nin güzelliklerini anlattığı eseriyle tanınan Cumhuriyet devri yazarı. 14 Mart 1887’de, anne tarafından büyükbabası Tophâne-i Âmire ...
Daha Fazlasını Oku

ABDÜLHAK HAMİD TARHAN

(1852-1937) Tanzimat’tan sonraki yenileşme devri Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarı. 2 Ocak 1852’de dedesi Hekimbaşı Abdülhak Molla’nın Bebek’teki ...
Daha Fazlasını Oku

ABDULLAH CEVDET

Son devir fikir ve siyaset adamı, Jön Türk hareketini başlatanlardan biri. 9 Eylül 1869’da Arapkir’de doğdu. Babası Diyarbekir Birinci Tabur ...
Daha Fazlasını Oku