DİL VE ANLATIM DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI SORULARI

Adı-Soyadı:

Sınıf-

No:

2007-2008 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

………………………… LİSESİ 9/… SINIFI

DİL VE ANLATIM DERSİ

II.DÖNEM III.YAZILI SORULARIDIR

SORU-1) Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi ötekilerden farklı anlamdadır?

 1. Acele hazırlanıp yola koyuldu.
 2. Haberi alınca yağmur kar demeden yola düştü.
 3. Birkaç yıl sonra gerçekleri görerek yola geldi.
 4. Sıcağa kalmamak için erkenden yola çıktı.
 5. İşini gücünü bırakıp yola düzüldü.

SORU-2) Aşağıdaki dizelerden hangisi özne ortaklığı olan sıralı cümledir?

 1. Gariptin, yepyeni sesin vardı.
 2. Sen güldün, rengarenk yağmurlar yağdı.
 3. Artık ne üzüntüm ne sevincim kaldı.
 4. Sen geldin, benim deli köşemde durdun.
 5. Şarkılara özenip söylenecek mısralar var.

SORU-3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bağlama grubu vardır?

 1. Mustafa o gün bizi utandırdı.
 2. Konuya çok iyi hazırlanmıştı.
 3. Pos bıyıkları hepimizi güldürüyordu.
 4. Muhtar geçe yıl bu kır kahvesini yıktırdı.
 5. Dolaptan biraz peynir ve reçel çıkardı.

SORU-4) Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca olumlu olduğu halde anlamca olumsuzdur?

 1. Düğüne ne kendisi geldi, ne de çocuklarından birini gönderdi.
 2. Hiç kimseye haber vermeden, gecenin bir yarısı çıkıp gitmişti.
 3. Ne yapacağım diye düşünmekten, sabaha kadar gözüme uyku girmedi.
 4. Benim ne söyleyeceğimi sanki tahmin etmişti.
 5. Ben senin de onunla görüşmek istediğini sanıyordum.

SORU-5) “tut-” fiili, aşağıdakilerin hangisinde “ destekle- koru-” anlamıyla kullanılmıştır?

 1. Göstericiler boş alanları tutmuştu.
 2. Dostlarım beni her zaman tutmuştur.
 3. Bu makale yaklaşık üç sayfa tutar.
 4. Bu konuyu aklınızda çok iyi tutun.
 5. Arabanın bu modeli çok tuttu.

SORU-6) Aşağıdakilerden hangisi olumsuz-fiil cümlesidir?

 1. Bütün şiirlerde söylediğim sendin.
 2. Deniz gözlerinden mi alır sonsuzluğu?
 3. Adın değil mi dökülen, hep dudaklardan?
 4. Vermedi kimse bana bir teselli bile.
 5. O güzel günleri unutmak mümkün mü?

SORU-7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur?

 1. Sebzeleri küçük küçük doğrayıp tencereye attı.

 2. Bugün akşama kadar soru çözecektik.

 3. Bahçedeki büyük masanın etrafında birkaç sandalye vardı.

 4. Oda arkadaşlarını toplantıya çağırmadın mı?

 5. Sayfalarca süren yazıyı dün arkadaşlarına gösterdi.

SORU-8) Aşağıdakilerden hangisi devrik isim cümlesidir?

 1. Haydarpaşa Garı’nda nöbet bekliyor gurbet.
 2. Daha on dakika var trenin kalkmasına.
 3. Genç bir köylü şaşırmış, vagonu arıyor.
 4. Gurbet, camdan yapılmış gönülleri taşlıyor.
 5. Raylar, bir yılan gibi sağa sola dönüyor.

SORU-9) “Yatmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

  1. Çocuklar, bu akşam erkenden yattılar.

  2. Doludan, köyün bütün ekinleri yatmış.

  3. Fırtınadan gemi yana yatmış.

  4. Kar yağınca bütün işler yattı.

  5. Düşün, altındaki binlerce kefensiz yatanı!

SORU-10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması özne görevinde kullanılmamıştır?

 1. Dünyanın düzeni oyun üzerine kurulmuştur.
 2. Yaşam merdivenini çıkıyoruz nefes aldığımız her an.
 3. İnsanı içine çeker yaşam savaşı.
 4. Zamanın hızı, unutturur bize kendimizi.
 5. İçimizde saklıdır başarının sırrı.

SORU-11) Aşağıdakilerin cümlelerden hangisinde birbirine karşıt iki sözcük kullanılmamıştır?

 1. Biriktirdiğim bozuk paralarla bisikletimi tamir ettirdim.
 2. Yavaş gitmeyi bıraksan da artık biraz hızlansan diyorum.
 3. Fiyatlardaki artış satışlardaki azalışı beraberinde getirdi.
 4. Az yemek çok yemekten her zaman daha sağlıklıdır.
 5. Mehmet Bey irili ufaklı bir çok sorunla boğuşuyordu.

SORU-12) Aşağıdakilerden hangisi yapı yönünden basit cümledir?

 1. Sonunda her şeylerini satıp kente taşındılar.
 2. Bin bir güçlükle tepeyi aşıp ormana ulaştılar.
 3. Bu toprakları, babalarından kaldığı için elden çıkarmak istemiyorlardı
 4. Gece geç saatlere kadar çalıştığı zamanlar uyumakta zorluk çekiyordu.
 5. Sokağın başındaki iki katlı, büyük evi onlar aldı.

SORU-13) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut değildir?

 1. En başta umudu olmayan adam şiir yazamaz.
 2. Müzisyen için ses neyse ressam için de ışık odur.
 3. Edebiyat öncelikle büyük bir özveri gerektirir.
 4. İnce bir ruh kadar bilgi de lazımdır yazar için.
 5. Son yıllarda beni en çok korkutan film buydu.

SORU-14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması dolaylı tümleç görevindedir?

 1. Giydiği elbisenin rengini salondaki herkes beğendi.
 2. Uzaklardan, çok uzaklardan bir çığlık işitildi.
 3. Kardeşine aldığı kalem kutusunu masasının üzerine bıraktı.
 4. Dişlerini korumadığı için sık sık diş hekimine gitmesi gerekiyor.
 5. Eskiden her bahçeden ayrı bir çiçek kokusu yayılırdı, bu sokağa.

SORU-15) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki birleşik isim yapılışına göre diğerlerinden farklıdır?

 1. Çocuklar en çok atlıkarıncayı sevdiler.
 2. Yediverenler başka bir güzellik katıyordu bahçeye.
 3. Araçlar cankurtarana yol veriyordu.
 4. Tozkoparan yol ayrımından girerseniz o semte çıkarsınız.
 5. Limanın önünde büyük bir dalgakıran yapıldı.

SORU-16)

 1. Hasta sabah kadar gözünü kırpmamıştı.
 2. Dün akşam geç yattığından uykusunu alamamıştı.
 3. Uykum gelmesin diye sık sık yüzümü yıkadım.
 4. Uykusunun ağır olduğunu herkes bilirdi.
 5. Dünkü tartışma yüzünden bütün gece gözüme uyku girmedi.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki deyimler anlamca birbirine yakındır?

A) II ve IV B) II ve III C) I ve V

D) III ve IV E) IV ve V

SORU-17) Aşağıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili sözcük iyelik (aitlik) eki almamıştır?

 1. Mecaz sevdalardan artık uzağım.
 2. Kaşa, göze kolay kanmaz yüreğim.
 3. Göç ettirdi sevda beni yurdumdan.
 4. Tarif etmek mümkün değil dilimle.
 5. Sildi, tek iz bırakmadı ardımdan.

SORU-18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı biçimde oluşturulmuş bir ikileme kullanılmıştır?

 1. Büyük küçük demeyip herkesi çalıştırıyorlar.
 2. Senin bu ileri geri konuşmalarından hiç hoşlanmıyorum.
 3. Çocuğu ite kaka ancak bu seviyeye getirebildik.
 4. Diz boyu karın içinde bata çıka yürüyerek kasabaya ulaştık.
 5. Bir yılı daha güle ağlaya bitirdik, demişti.

SORU-19)

“Alınan bu karar, savaşta askerin daha çok ölmesine yol açtı.”

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

 1. “bu” sözcüğü atılarak
 2. “yol açtı” sözü yerine “neden oldu” sözü getirilerek
 3. “alınan” sözcüğü “askerin” sözcüğünden sonra kullanılarak
 4. “daha çok” sözü “askerin” sözcüğünden önce kullanılarak
 5. “savaşta” sözcüğü “askerin” sözcüğünden sonra kullanılarak

SORU-20) Aşağıdakilerin hangisinde yansıma sözcük yoktur?

 1. Çıtırtıyı duyan kedi, hemen o tarafa yöneldi.
 2. Gecenin on ikisinde bile bu yol vızır vızır işler.
 3. Bu sabah yine ceviz ağacına konan kuşların cıvıltısı ile uyandık.
 4. Kapıdaki paspası bile içindeki neşeyi yansıtıyor.
 5. Bahçe kapısının gıcırtısı sessizliği bozuyordu.

SORU-21) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlamca çelişen iki sözün bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır?

 1. Gönderdiğimiz paketi, eminim bu güne kadar almış olmalısınız.
 2. Bu aşamaya gelene kadar çok çalışmış ve yorulmuş olmalısınız.
 3. Yabancı bir dil öğrenmek, her şeyden önce çaba, biraz da yetenek ister.
 4. Sizinle görüşmeyeli aşağı yukarı on yıl oluyor.
 5. Hiç kuşkusuz, bu yasaları siz de bilirsiniz.

SORU-22) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

 1. Gelecek hafta bugün yine buluşalım, dedi.
 2. Az sonra beyaz bir at üstünde gelin göründü.
 3. Bu boş sözleri dinlemekten bıkmıştı.
 4. Çocuğunu uyutmak için odaya götürdü.
 5. Akrabalarını görmek, onlarla konuşmak istiyordu.

SORU-23) “Yineleme dediğimiz anlatım kusuru aynı anlama gelen birden çok sözcüğün gereksiz yere bir arada kullanılmasıdır. Bir kavramın Türkçesi ile yabancısının birlikte kullanılması bu tür kusurlardandır.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamada belirtilen türde bir anlatım bozukluğu vardır?

 1. Bugün iş yerinde tebrik ve kutlama ziyaretlerinde bulunduk.
 2. Bunlar, belgesel özellikler taşıyan, birbirinden ilginç yazılardır.
 3. Eskiden, musiki ile uğraşan kişilere musikişinas denirdi.
 4. Dil, varlığımızın en güçlü dayanağı, kimliğimizin en anlamlı kanıtıdır.
 5. Günümüz insanının vazgeçemediği araçların başında televizyonla bilgisayar gelmektedir.

SORU-24) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?

 1. Filmdeki olaylar İsviçre sınırında geçiyor.
 2. Kitapları, türlerine göre ayırarak kitaplığa yerleştirdim.
 3. Gelecek yıl yaz tatilini Antalya’da geçireceğiz.
 4. Serüven romanlarının okuyucusu her yıl biraz daha artıyor.
 5. Sanatçı, ilk sergisini önümüzdeki hafta İstanbul’da açacakmış.

SORU-25) Yaşamı kendince algılayıp yorumlamak yerine, önüne

I II III IV

konduğu gibi kabul eden insanlar, düşünce tembelidir.

V

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?

A) V B) IV C) III D) II E) I

Her sorunun doğru cevabı 4 (dört) puandır.

Sınav süresi bir ders saatidir

Cevaplarınızı aşağıdaki cevap anahtarına işaretleyiniz.

Soru

CEVAP ANAHTARI

1

A

B

C

D

E

2

A

B

C

D

E

3

A

B

C

D

E

4

A

B

C

D

E

5

A

B

C

D

E

6

A

B

C

D

E

7

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

E

9

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

11

A

B

C

D

E

12

A

B

C

D

E

13

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

15

A

B

C

D

E

16

A

B

C

D

E

17

A

B

C

D

E

18

A

B

C

D

E

19

A

B

C

D

E

20

A

B

C

D

E

21

A

B

C

D

E

22

A

B

C

D

E

23

A

B

C

D

E

24

A

B

C

D

E

25

A

B

C

D

E

B A Ş A R I L A R

 

…………………

T. Dili ve Edeb. Öğrt.