DİL VE ANLATIM DERSİ YAZILI SORULARI

İZMİT ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ

AD-SOYAD- NO:

YIL: 2007-2008 DÖNEM:1 DERS: DİL VE ANLATIM SINIF: A1-G 1.SINAV

22 KASIM 2007 PERŞEMBE (A)

ALDIĞI NOT:

S.1 Dilek

Dilerim ki fani dünyada kimse,

Ömrünü mihnetle telef etmesin.

Fakat kâmil adam olmak isterse,

Elem çektiğine esef etmesin.

Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI

Dil, yukarıdaki dörtlükte hangi işlevinde kullanmıştır?

S.2- Aşağıdaki cümlelerde dilin hangi işlevde kullanıldığını yazınız.

a) Hemen yanıma gel. ……………………………………………………

b) Ah, bana neler oldu bir bilsen ! ………………………………………

c) Seninle gelmemi ister misin ? …………………………………………

d) Tarih, meydana gelen olayları neden-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalıdır. ………………………………

e) Zamirler isimlerin yerlerine geçerek onları temsil ederler. …………………………………

S.3- “Komutan yüreğindeki bütün ümidi aktarıyordu adeta askerlerine:

-Bu zafer bizim olacak!” cümlesindeki iletişim öğelerini yazınız.

S.4- Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farkları yazınız.

S.5- Diller hangi ölçütlere göre sınıflandırılır, yazınız.

S.6- Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini açıklayınız.

S.7 Aşağıdaki parantez içlerine (D) ve (Y) ibarelerini koyunuz.

a) Sözlerim iyice anlaşıldı mı? cümlesinde vurgu “iyice” sözcüğündedir. ( )

b) Türkler tarih boyunca beş farklı alfabe kullanmışlardır. ( )

c) Afrika dilleri köken bakımından Hint-Sâmi dil ailesindendir. ( )

d) Doğu Türkçesi’ne Çağatay Türkçesi de denir. ( )

e) Trafik işaret ve lambaları doğal bir göstergedir. ( )

S.8- Aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız.

a) Türkçe’nin ilk yazılı örnekleri ………………………………… dönemine aittir.

b) Cümle içerisindeki bir kelimenin vurgulu söylenmesine ……………………………………………… denir.

c) Türkçe köken bakımından ………………………………………… ailesinin …………………………koluna aittir.

d) Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan koluna

……………………..denir.

e) Konuşma dağarcığı, yazı diline göre sınırlı olan ve günlük yaşamda kullanılan dile ………………………………

…………………denir

S.9 Aşağıdaki eserlerin, Türkçe’nin hangi tarihi dönemlerine ait olduğunu yazınız.

Bilge Kağan Yazıtı  
Divan-ı Lügati’ Türk  
Yunus Emre Divanı  
Fuzuli Divanı  
Devlet Ana  

S.10 Tarihte Türk adının geçtiği ilk yazılı metinler nelerdir?

S

ÜRE: 40 DAKIKA Her Soru 10 Puandır. BAŞARILAR… Necmettin KARAL