DİN KÜL.VE AHLAK BİL. 7.SINIF, 2.DÖNEM, 1. YAZILISI

ADI :

SOYADI :

SINIFI :

NO :

A

 

2014 – 15 YILI …………………… İ.H.ORTAOKULU, DİNKÜL.VE AHLAK BİL.,

7.SINIF, 2.DÖNEM, 1. YAZILISI

İLK 21 SORUNUN CEVABINI ARKADAKİ ŞABLONA DA YAZINIZ.

KURŞUN KALEM VE BÜYÜK HARF KULLANINIZ.

1– Hangisi vacip olan bir oruç çeşididir?

a) Keffaret orucu

b) Kaza orucu

c) Ramazan orucu

d) Adak orucu

2- Hangisi bir müslümana zorunlu ( farz veya vacip ) olmaz?

a) Şu işim şöyle olursa oruç tutayım diye tutmaya söz verilen oruç

b) Pazartesi – Perşembe günleri oruç tutmak

c) Başlanmış bir nafile orucu bilerek bozmak

d) Ramazanda tutamadığı gün kadar daha sonra tutmak

3- Aşağıdakilerden hangileri fidye verebilir?

I ) 90 km ‘den uzak bir yere yolculuğa çıkan kişi

II ) Hamile veya çocuk emziren bayan

III ) İyileşmesi mümkün olmayan hasta

IV ) Oruç tutamayacak kadar güçsüz ihtiyar

a) I-III b) III-II c) III-IV d) I-II

4- Sabah ezanıyla birlikte orucun başlayıp yeme –

içmenin sona erdiği vakte ne ad verilir?

a) Sahur b) imsak c) iftar d) Fecr

5 – Ramazan orucunu bilerek bozmanın cezasına ne denir?

a) Keffaret orucu

b) Fidye

c) Ramazan orucu

d) Adak orucu

6 – Teravih namazı için hangi bilgi yanlış olur?

a) Sadece Ramazan ayında kılınır.

b) Camide yatsı namazıyla birleştirilerek kılınır.

c) 4’er veya 2 ’şer rekat olarak kılınabilir.

d) Tek başına kılınamaz..

7– Orucu bozan iki şey hangi şıkta beraber verilmiştir?

I) İstemeden kusmak

II) Banyo yapmak

III) Pişmemiş pirinç tanesini bilerek yutmak

IV) Kan almak

 1. I-II b) III-II

c) III-IV d) I-IV

8– Aşağıda sayılanlardan hangisi islamın şartlarındandır?

a) Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak

b) Peygamberlerine inanmak

c) Hacca gitmek

d) Ahiret gününe inanmak

9- Dinimiz öğrenmeye önem verir.Buna göre

Hiç ……………. İle …………….bir olur mu? ”

Ayetini hangi iki ifade tamamlarsa ayet doğru şekle gelir?

a) İman edenlerle – iman etmeyenler

b) Bilenler – bilmeyenler

c) Namaz kılanlarla – namaz kılmayanlar

d) Oruç tutanlar – Oruç tutmayanlar

10- Akıllı olduğunu iddia eden bir insan için aşağıdakilerden

hangisi söylenemez ve doğru olmaz?

a) Ahiretini düşünür.

b) Dünyasını unutmaz.

c) Sadece ahireti için çalışır.

d) Aklını kullanarak bilim ve teknolojide ileriye gitmeye çalışır.

11– Hangisi peygamberimizin insani yönüyle ilgili değildir?

a) Yemek yerdi.

b) Vahiy alırdı.

c) Evlilik yapmıştır.

d) Uyuyup dinlenmiştir.

12 – Hangisi peygamberimizin peygamberlik yönüyle ilgili değildir?

a) Son peygamberdir.

b) Kur’an’ı açıklayıcıdır.

c) İnsanlık için bir uyarıcıdır.

d) Peygamber olmadan önce de güvenilirdi.

13 – Aşağıda kelimeleri dağınık halde verilen hadisi nasıl sıraya

koyarsak hadisin düzgün yazılışı ortaya çıkar?

1. bağışlar 2. Allah 3. Kim
4. devam ederse 5. ilim 6.öğrenmeye

7. onun 8. geçmiş günahlarını


a) 3 – 5 – 4 – 6 – 2 – 7 – 1 – 8
b) 3 – 6 – 5 – 4 – 2 – 7 – 8 – 1
c) 3 – 5 – 6 – 4 – 2 – 7 – 8 – 1
d) 2 – 3 – 1 – 4 – 5 – 8 – 7 – 6

14 – Taassup körü körüne bir şeye bağlanmak demektir.Buna göre

taassup hakkında hangisi söylenemez?

 1. Sadece dini konularda olur.

 2. Taasubu azaltmanın en önemli yolu bilgili insan yetiştirmektir.

 3. Temelinde cehalet vardır.

 4. Taassup başka doğruların da olabileceğini unutturur.

15 ”Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim ”

hadisinden hangi sonuç çıkmaz?

A. Ahlakın en mükemmel örnekleri peygamberimizde görülür.

B. Peygamberimiz örnek alınacak insanların ilkidir.

C. Güzel ahlak yeterlidir, ibadete ihtiyaç yoktur.

D. Örnek olsun diye peygamberimizi Allah seçmiştir.

16 – Hangisi diğerlerinden farklı bir kategoride yer alır?

 1. Kitaplara iman b) Peygamberler inanmak

 2. Ahiret iman d) Zekat vermek

17 – Dinimize göre bir müslümanın sorumlu sayılması için gerekli en

temel iki şart nedir?
a) Akıl – ergenlik b) Ergenlik – müslümanlık
c) Akıl – müslümanlık d) Erkeklik – akıl

18- “İlim öğrenmek kadın erkek her müslümana farzdır.”

hadisinden hangi sonuç çıkarılamaz?
A) İlim öğrenmek zorunludur.
B) Mutlaka kadınların da eğitimi gerekmektedir.
C) Müslüman bilgili olmalıdır.
D) Bazı müslümanlar bilgili olmasa da olur.

19– (mülk,3- 4) ayetlerde ” gözünü çevir bir bak. Allahın yaratmasında bir kusur, uygunsuzluk görebilecek misin?”

Ayetinde Kur’an hangi bilgi edinme yolunu gösterir?

 1. Duyu organları ile gözlemlemeyi

 2. Aklı kullanmayı

 3. Vahyi dikkate almayı

 4. Deney yapmayı

20 Hangisi vacip olan bir ibadettir?

a) Selam vermek

b) Cuma namazı kılmak

c) Teravih namazı kılmak

d) Kurban kesmek

21 – Aşağıdaki oruç çeşitlerinden hangilerini tutmak farzdır?

1. ramazan orucu 2.adak orucu 3. mübarek gecelerde oruç

4. nafile oruç tutarken bilerek bozunca onu tekrar tutmak

5. keffaret orucu 6. kaza orucu

a) 1 – 5 – 6 b) 1 – 2 – 5

c) 2 – 5 – 6 d) 1 – 4 – 6

SORULARI CEVAPLAYINIZ ( 3+3+3+3+3+3+3 = 21 )

22 – Biz Anadolu’nun batısında yaşayan Müslümanlar ibadette

………………………………..mezhebindeniz.

23 – Tasavvufi mezheplere bir örnek ………………………………..

24 – Batıl dinlerden birisi de …………………………………

25 – Alevi kardeşlerimiz kimi daha çok sevdiklerini söylerler ………………….

26 – Nafile oruca bir örnek ………………………………………………………..

27 – İmanın bir şartı da ……………………………………………………………

28 – Aşağıda boş bırakılan yerleri eskizsiz, kelime atlamadan

okuduğunuz gibi yazınız.( 8 puan )

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 • TEST ; 21 x 3 = 63

  Kısa cevaplı sorular

  7X3 = 21

  SURELER ; 8+8 = 16

  GUL EÛZÜ BİRABBİNNAS.

 • …………………………………………………………. ( 2 )

 • …………………………………………………………. ( 2 )

 • …………………………………………………………. ( 2 )

 • …………………………………………………………. ( 2 )

 • MİNEL CİNNETİ VENNAS

29 – Aşağıda boş bırakılan yerleri eskizsiz, kelime atlamadan

okuduğunuz gibi yazınız. ( 8 puan )

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 • ERAEYTELLEZİ YÜKEZZİBU BİDDİN.

 • ……………………………………………………………( 2 )

 • ……………………………………………………………( 2 )

 • FEVEYLÜL LİL MUSALLİN.

 • ……………………………………………………………( 2 )

 • ……………………………………………………………( 2 )

VE YEMNEÛNEL MAUN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ÜZERİNE

CEVAPLAYINIZ

…….

…….

23

24

25

26

27

28

 

ADI :

SOYADI :

SINIFI :

NO :

B

 

2014 – 15 YILI K.K.BEKİR. İ.H.ORTAOKULU, DİNKÜL.VE AHLAK BİL.,

7.SINIF, 2.DÖNEM, 1. YAZILISI

İLK 21 SORUNUN CEVABINI ARKADAKİ ŞABLONA DA YAZINIZ.

KURŞUN KALEM VE BÜYÜK HARF KULLANINIZ.

1– Hangisi farz olan bir oruç çeşidi değildir?

a) Adak orucu

b) Keffaret orucu

c) Kaza orucu

d) Ramazan orucu

2- Hangisi bir müslümana zorunlu ( farz veya vacip ) olmaz?

a) Şu işim şöyle olursa oruç tutayım diye tutmaya

söz verilen oruç

b) Pazartesi – Perşembe günleri oruç tutmak

c) Başlanmış bir nafile orucu bilerek bozmak

d) Ramazanda tutamadığı gün kadar daha sonra tutmak

3- Aşağıdakilerden hangileri fidye veremez?

I ) 90 km ‘den uzak bir yere yolculuğa çıkan kişi

II ) Hamile veya çocuk emziren bayan

III ) İyileşmesi mümkün olmayan hasta

IV ) Oruç tutamayacak kadar güçsüz ihtiyar

a) I-III b) III-II c) III-IV d) I-II

4- Akşam ezanıyla birlikte orucun bitip yeme –

içmenin başladığı vakte ne ad verilir?

a) Sahur b) imsak c) iftar d) Fecr

5 – Ramazan orucunu bilerek bozmanın cezasına ne denir?

a) Keffaret orucu

b) Fidye

c) Ramazan orucu

d) Adak orucu

6 – Teravih namazı için hangi bilgi doğru olur?

a) Her zaman kılınabilir.

b) Camide akşam namazıyla birleştirilerek kılınır.

c) Mutlaka 4’ er rekat olarak kılınmalıdır.

d) Toplam 20 rekattır.

7– Orucu bozmayan iki şey hangi şıkta beraber verilmiştir?

I) İsteyerek ağız dolusu kusmak

II) Banyo yapmak

III) Pişmemiş pirinç tanesini bilerek yutmak

IV) Kan vermek

 1. I-II b) III-II

c) II-IV d) I-IV

8– Aşağıda sayılanlardan hangisi imanın şartlarından değildir?

a) Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak

b) Namaz kılmak

c) Peygamberlerine inanmak

d) Ahiret gününe inanmak

9- Dinimiz öğrenmeye önem verir.Buna göre

Hiç ……………. İle …………….bir olur mu? ”

Ayetini hangi iki ifade tamamlarsa ayet doğru şekle gelir?

a) İman edenlerle – iman etmeyenler

b) Bilenler – bilmeyenler

c) Namaz kılanlarla – namaz kılmayanlar

d) Oruç tutanlar – Oruç tutmayanlar

10- Akıllı olduğunu iddia eden bir insan için aşağıdakilerden

hangisi söylenemez ve doğru olmaz?

a) Ahiretini düşünür.

b) Dünyasını unutmaz.

c) Sadece ahireti için çalışır.

d) Aklını kullanarak bilim ve teknolojide ileriye gitmeye çalışır.

11– Hangisi peygamberimizin peygamberlik yönüyle ilgilidir?

a) Vahiy alırdı.

b) Yemek yerdi.

c) Evlilik yapmıştır.

d) Uyuyup dinlenmiştir.

12 – Hangisi peygamberimizin peygamberlik yönüyle ilgili

değildir?

a) Son peygamberdir.

b) Kur’an’ı açıklayıcıdır.

c) İnsanlık için bir uyarıcıdır.

d) Peygamber olmadan önce de güvenilirdi.

13 – Aşağıda kelimeleri dağınık halde verilen hadisi nasıl sıraya

koyarsak hadisin düzgün yazılışı ortaya çıkar?

1. bağışlar 2. Allah 3. Kim
4. devam ederse 5. ilim 6.öğrenmeye

7. onun 8. geçmiş günahlarını


a) 3 – 5 – 4 – 6 – 2 – 7 – 1 – 8
b) 3 – 6 – 5 – 4 – 2 – 7 – 8 – 1
c) 3 – 5 – 6 – 4 – 2 – 7 – 8 – 1
d) 2 – 3 – 1 – 4 – 5 – 8 – 7 – 6

14– Taassup körü körüne bir şeye bağlanmak demektir.Buna göre

taassup hakkında hangisi söylenemez?

 1. Sadece dini konularda olur.

 2. Taasubu azaltmanın en önemli yolu bilgili insan yetiştirmektir.

 3. Temelinde cehalet vardır.

 4. Taassup başka doğruların da olabileceğini unutturur.

.

15 Bir yahudi cenazesini görüp ayağa kalkan peygamberimize ;

– “ Ya Rasulullah! O bir yahudidir!…”

denilince, efendimiz (a.s.)’in onlara

– “ Olsun bir insan değil mi?

Şeklindeki cevabı neyi açıkça gösterir?

a) Merhametini b) Adaletini

 1. Cesaretini d) İnsana değer verdiğini

16 – Hangisi diğerlerinden farklı bir kategoride yer alır?

 1. Kitaplara iman b) Peygamberler inanmak

 2. Ahiret iman d) Zekat vermek

17 – Dinimize göre bir müslümanın sorumlu sayılması için gerekli en

temel iki şart nedir?
a) Akıl – ergenlik b) Ergenlik – müslümanlık
c) Akıl – müslümanlık d) Erkeklik – akıl

18- “İlim öğrenmek kadın erkek her müslümana farzdır.”

hadisinden hangi sonuç çıkarılamaz?
A) İlim öğrenmek zorunludur.
B) Mutlaka kadınların da eğitimi gerekmektedir.
C) Müslüman bilgili olmalıdır.
D) Bazı müslümanlar bilgili olmasa da olur.

19– (mülk,3- 4) ayetlerde ” gözünü çevir bir bak. Allahın yaratmasında bir kusur, uygunsuzluk görebilecek misin?”

Ayetinde Kur’an hangi bilgi edinme yolunu gösterir?

 1. Duyu organları ile gözlemlemeyi

 2. Aklı kullanmayı

 3. Vahyi dikkate almayı

 4. Deney yapmayı

20 Hangisi farz olan bir ibadettir?

a) Selam vermek

b) Cuma namazı kılmak

c) Adak orucu tutmak

d) Kurban kesmek

21 – Aşağıdaki oruç çeşitlerinden hangilerini tutmak farzdır?

1. ramazan orucu 2.adak orucu 3. mübarek gecelerde oruç

4. nafile oruç tutarken bilerek bozunca onu tekrar tutmak

5. keffaret orucu 6. kaza orucu

a) 1 – 5 – 6 b) 1 – 2 – 5

c) 2 – 5 – 6 d) 1 – 4 – 6

SORULARI CEVAPLAYINIZ ( 3+3+3+3+3+3+3 = 21 )

22 – Biz Anadolu’nun batısında yaşayan Müslümanlar inanç konusunda

………………………………..mezhebindeniz.

23 – Ameli ( ibadette ) mezheplere bir örnek ………………………………..

24 – Muharref ( bozulmuş ) dinlerden birisi de ……………………………

25 – Alevi kardeşlerimiz kimi daha çok sevdiklerini söylerler ………………….

26 – Farz oruca bir örnek …………………………………………….

27 – İslamın bir şartı da ………………………………………………

28 – Aşağıda boş bırakılan yerleri eskizsiz, kelime atlamadan

okuduğunuz gibi yazınız.( 8 puan )

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 • TEST ; 21 x 3 = 63

  Kısa cevaplı sorular

  7X3 = 21

  SURELER ; 8+8 = 16

  GUL EÛZÜ BİRABBİNNAS.

 • …………………………………………………………. ( 2 )

 • …………………………………………………………. ( 2 )

 • …………………………………………………………. ( 2 )

 • …………………………………………………………. ( 2 )

 • MİNEL CİNNETİ VENNAS

29 – Aşağıda boş bırakılan yerleri eskizsiz, kelime atlamadan

okuduğunuz gibi yazınız. ( 8 puan )

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 • ERAEYTELLEZİ YÜKEZZİBU BİDDİN.

 • ……………………………………………………………( 2 )

 • ……………………………………………………………( 2 )

 • FEVEYLÜL LİL MUSALLİN.

 • ……………………………………………………………( 2 )

 • ……………………………………………………………( 2 )

VE YEMNEÛNEL MAUN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ÜZERİNE

CEVAPLAYINIZ

…….

…….

23

24

25

26

27

28