DİN KÜL.VE AHLAK BİL. DERSİ,6.SINIF,1. SINAVI

ADI – SOYADI: SINIFI: NO: ……/11/20..

 

…………………

PUANI

……………..

İMAM HATİP ORTAOKULU, 2014/2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI,1.DÖNEM,

DİN KÜL.VE AHLAK BİL. DERSİ,6.SINIF,1. SINAVI

SORULAR

1.PEYGAMBERLERİN SIFATLARINI ÖZEL ADLARIYLA SAYARAK, TEBLİĞ SIFATINI AÇIKLAYINIZ. ( 5 + 5 )

Niteliklerini

1………………….. 2…………………. 3………………………. 4……………………………. 5…………………………….

Tebliğ ; ………………………………………………………………………………………………………………………………..

2İNCİL ; Hz ………………….peygambere gelmiştir.

Ona inanlara ………………………………..denir. (2,5+2,5+2,5+2,5 = 10 puan )

Bilinen incillerden birisi de ……………………..adını taşır.

Bugün kabul gören ………….. tane incil vardır.

3Asr suresini aşağıdaki boşluğa yazınız. ( 10 )

4 4 kutsal kitap ve suhuflarla ( sayfalar ) ilgili soruları cevaplayınız. (5+5 puan)

A –

 • Hz. Adem(a.s.)’a ………….. sayfa geldi.( 1 )

 • Hz. Şit (a.s.)’a ………….. sayfa geldi. ( 1 )

B – DÖRT BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERE GELDİ?

 • …………………. HZ …………………………………………… ( 2 )

 • …………………. HZ …………………………………………… ( 2 )

 • …………………. HZ ……………………………………………. ( 2 )

 • …………………. Hz……………………………………………. ( 2 )

Aşağıdaki sorular 2 ( ikişer ) puandır.

( ) Üç büyük kutsal kitap vardır.

( ) Hz.İsa (a.s) hristiyanların peygamberidir.

( ) Yahudiler kutsal kitap olarak İncili kabul ederler.

( ) Tevrat Hz.Musa (a.s)’a gönderilmiştir.

( ) Allah insanlara doğruları göstermek için vahiy göndermiştir..

( ) Peygamberlerin sonuncusu bizim peygamberimiz Hz.Muhammed (a.s)dır.

( ) Peygamberlerden bazılarına kitapçık şeklinde gönderilen ve günümüze ulaşmayan mesajlara suhuf denir.

( ) Meleklerden peygamber seçilmiş olsaydı elbette ki insanlara örnek olamazlardı..

( ) Kur’an ayetleri gelir gelmez yazdırıldı.

( ) Zülkifl bir peygamber adı değildir..

Aşağıdaki sorular 2 ( ikişer ) puandır.

1-İmanın şartlarından birisi şudur; ……………………..

2- Bazı peygamberlere gelen az sayfası olan kitapçıklara denir; ……………………..

3-Allah’ın peygamberlere gönderdiği mesajlara denir; ……………………..

4-Zebur’un indirildiği peygamberdir;……………………..

5-Peygamber olmadığı halde Kur’an’da adı geçen bir örnek kişinin ismidir;…………………….

AŞAĞIYA 5 ( BEŞ ) PEYGAMBER ADI YAZINIZ :

1- Hz. ……………….

2 – Hz. ……………….

3- Hz. ……………….

4- Hz. ……………….

5 – Hz. ……………….

Aşağıdaki sorular 2 ( ikişer ) puandır

 • Peygamberler Allah tarafından …………………………………

 • Peygamberler …………………….. alırlar.

 • İnsan aklıyla bir yaratıcıya ihtiyaç olduğunu bulsa bile o yaratıcıya nasıl …………………….. edeceğini bilmesi için peygamberlere ihtiyaç vardır.

 • Peygamberlere vahyi …………………………. adlı melek getirir.

 • Peygamberler Allah’tan aldıkları mesajları hiç ……………………………….insanlara aktarırlar.

 • Peygamberlerin, peygamber olduklarını ispat için Allah’ın yardımıyla ortaya koydukları olağanüstü

olaylara ……………………….. adı verilir.

 • Kendisi kitap alan peygambere ………………………. adı verilir.

 • ………………………………….(a.s) Allah’ın resulü ve nebilerin sonuncusudur.

 • Peygamberlerin ortak ……………. tane nitelikleri yani sıfatları vardır.

 • Bize gelen peygamberler meleklerden olsaydı şüphesiz ki insanlığa ………………………… olamazlardı.

ADI – SOYADI: SINIFI: NO: ……/11/2014

 

K

PUANI

……………..

AZIM KARABEKİR İMAM HATİP ORTAOKULU, 2014/2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI,1.DÖNEM,

DİN KÜL.VE AHLAK BİL. DERSİ,6.SINIF,1. SINAVI

SORULAR

Aşağıdaki sorular 2 ( ikişer ) puandır

( ) Üç büyük kutsal kitap vardır.

( ) Hz.İsa (a.s) hristiyanların peygamberidir.

( ) Yahudiler kutsal kitap olarak İncili kabul ederler.

( ) Tevrat Hz.Musa (a.s)’a gönderilmiştir.

( ) Allah insanlara doğruları göstermek için vahiy göndermiştir..

( ) Peygamberlerin sonuncusu bizim peygamberimiz Hz.Muhammed (a.s)dır.

( ) Peygamberlerden bazılarına kitapçık şeklinde gönderilen ve günümüze ulaşmayan mesajlara suhuf denir.

( ) Meleklerden peygamber seçilmiş olsaydı elbette ki insanlara örnek olamazlardı..

( ) Kur’an ayetleri gelir gelmez yazdırıldı.

( ) Zülkifl bir peygamber adı değildir..

Aşağıdaki sorular 2 ( ikişer ) puandır

1-İslamın şartlarından birisi şudur; ……………………..

2- Bazı peygamberlere gelen az sayfası olan kitapçıklara denir; ……………………..

3-Allah’ın peygamberlere gönderdiği mesajlara denir; ……………………..

4-İncil’in indirildiği peygamberdir;……………………..

5-Peygamber olmadığı halde Kur’an’da adı geçen bir örnek kişinin ismidir;…………………….

AŞAĞIYA 5 ( BEŞ ) PEYGAMBER ADI YAZINIZ :

1- Hz. ……………….

2 – Hz. ……………….

3- Hz. ……………….

4- Hz. ……………….

5 – Hz. ……………….

Aşağıdaki sorular 2 ( ikişer ) puandır

 • Peygamberler Allah tarafından …………………….

 • Peygamberler …………………….. alırlar.

 • İnsan aklıyla bir yaratıcıya ihtiyaç olduğunu bulsa bile o yaratıcıya nasıl …………………….. edeceğini bilmesi için peygamberlere ihtiyaç vardır.

 • Peygamberlere vahyi ………………………….. adlı melek getirir.

 • Peygamberler Allah’tan aldıkları mesajları hiç ……………………………….insanlara aktarırlar.

 • Peygamberlerin, peygamber olduklarını ispat için Allah’ın yardımıyla ortaya koydukları olağanüstü

olaylara ……………………….. adı verilir.

 • Kendisi kitap almamış peygambere ………………… adı verilir.

 • …………………………………….(a.s) Allah’ın resulü ve nebilerin sonuncusudur.

 • Peygamberlerin ortak ……………. tane nitelikleri yani sıfatları vardır.

 • Bize gelen peygamberler meleklerden olsaydı şüphesiz ki insanlığa ………………………… olamazlardı.

4. PEYGAMBERLERİN SIFATLARINI ÖZEL ADLARIYLA SAYARAK, İSMET SIFATINI AÇIKLAYINIZ. ( 5 + 5 )

Niteliklerini

1………………….. 2…………………. 3………………………. 4……………………………. 5…………………………….

İsmet ; ………………………………………………………………………………………………………………………………..

5İNCİL ; Hz ………………….peygambere gelmiştir.

Ona inanlara ………………………………..denir. (2,5+2,5+2,5+2,5 = 10 puan )

Bilinen incillerden birisi de ……………………..adını taşır.

Bugün kabul gören ………….. tane incil vardır.

6Asr suresini aşağıdaki boşluğa yazınız.( 10 )

7 4 kutsal kitap ve suhuflarla ( sayfalar ) ilgili soruları cevaplayınız. (5+5 puan)

A –

 • Hz. Adem(a.s.)’a ………….. sayfa geldi.( 1 )

 • Hz. Şit (a.s.)’a ………….. sayfa geldi. ( 1 )

B – DÖRT BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERE GELDİ?

 • …………………. HZ …………………………………………… ( 2 )

 • …………………. HZ …………………………………………… ( 2 )

 • …………………. HZ ……………………………………………. ( 2 )

 • …………………. Hz……………………………………………. ( 2 )