DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1. DÖNEM ARALIK AYI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

ÖZEL ………………… LİSESİ
2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ve SEÇMELİ DERSLER
1. DÖNEM ARALIK AYI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

 

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve yoklama

2-Ortak sınavlarda öğrencilerin sorumlu olduğu konuların belirlenmesi

3-Proje ödevlerinin konularının öğrencilere tebliğ ve teslim edilmesi

4-Dilek ve temenniler, kapanış

Başkan ………….. başarısız öğrencilerle daha yakından ilgilenilerek, basit konularda onların bilebilecekleri sorular sorularak cevaplamaları sağlanıp, derse katkılarının ve kendilerine güvenlerinin sağlanmasının başarının artmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Ayrıca proje ödevlerini hazırlarken öğrencilere yardımcı olunması, kaynak te’mini ve kaynakların değerlendirilmesi hususunda öğrencilere rehberlik yapılmasının öğrencinin projeye ilgisini ve başarısını artırabileceğini belirtti.

Ders Öğretmeni …………..’de yukarıdaki görüşlere katıldığını, ayrıca proje ödevleriyle ilgili konuların kısa bir tekrarının derslerde yapılmasının faydalı olacağını ifade etti.

Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından başkan …………….. toplantının ve 1. Kanaat döneminin eğitim camiamız açısından sağlıklı ve başarılı geçmesi dilekleriyle toplantıyı kapattı.

Zümre öğretmeni …………….’de yukarıdaki görüş ve ifadeleri karar ve imza altına almıştır.

…………..                                                                                                              ……………..

Zümre Başkanı                                                                                                         DKAB Öğretmeni