DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 4. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI

1- Çok sevdiğimiz birisinin daha uzun yaşamasını istiyorsak hangi dua cümlesini söyleriz?

a) Allah sabır versin b) Allah uzun ömür versin

c) Allah kavuştursun d) Allah bağışlasın

2- Dinimizin yapmamızı istediği, yaptığımız zaman ödül kazanacağımız iş ve davranışlara ne ad verilir?

a) Haram b) Sevap c) Mekruh d) Günah

3- Bize yapılan bir iyilik karşısında teşekkür olarak karşımızdaki kişiye ne söyleriz?

a) Allah razı olsun b) Allah’a emanet ol
c) Allah kavuştursun d) Allah sabır versin

4- Aşağıdakilerden hangisi sınava giren kişi için söylediğimiz ifadelerden biri değildir?
a) Allah şifalar versin. b) Allah yardımcın olsun.
c) Başarılar dilerim. d) Allah zihin açıklığı versin

Peygamber Efendimiz bir hadisinde “ Yaptığınız zaman, birbirinizi seveceğiniz bir davranış söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.” buyurmuştur.

5- Bu hadisten yola çıkarak hangisi söylenebilir?

a) Birbirimizi sevmeliyiz.

b) Birbirimize iyi davranmalıyız.

c) Selamlaşmak, aramızda sevgiyi arttırır.

d) Tanımadıklarımıza selam vermemeliyiz.

6- İçki içmek, kumar oynamak, arkadaşlarımızla alay etmek, lakap takmak gibi dinimizce yasaklanan davranışlara ne ad verilir?

a) Sevap b) Helal c) Günah d) Sembol

7- Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin ibadet ettikleri yerin ismidir?

a) Havra b) Cami c) Kilise d) Mescit

  • Dince yapılması yasak olan davranışlar: ( içki içmek, kumar oynamak, alay etmek gibi )
  • Dince yapılması istenen güzel davranışlar : ( Dürüstlük, namaz kılmak gibi )
  • Günlük yaptığımız sıradan işler : ( yemek yemek, uyumak gibi )

8- Yukarıda geçen davranışlar sırasıyla aşağıdakilerden hangileriyle isimlendirilir?

a) Sevap- Haram- Günah b) Haram- Sevap- Helal

c) Helal- Haram- Sevap d) Günah-Helal-Sevap

9- Aşağıdakilerden hangisi çevremizde karşılaştığımız dini sembollerden değildir?

a) Tesbih b) Göz boncuğu

c) Minare d) Seccade

10- Her hayırlı işe başlarken besmele ile başlamalıyız. Besmelenin (Bismillahirrahmanirrahim) anlamı nedir?

a) Ben tanıklık ederim ki Allah birdir.

b) Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın adıyla başlarım.

c) Allah’a çok şükür.

d) Şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.

11- Allah’ın kesinlikle yapmamızı yasakladığı iş ve davranışlara ne denir?

a) Helal b) Haram c) Farz d) Sevap

12- “ Dünyada yaşayan bütün insanlara – inanan inanmayan ayrımı yapmaksızın – rızık veren Allah “ anlamına gelen Cenab-ı Allah’ın ismi aşağıdakilerden hangisidir

a) Rahim b) Alîm c) Rahman d) Kadir

13- Caminin bahçesinde abdest almak için yapılmış olan yapılara ne isim verilmektedir?

a) Mescit b) Şadırvan c) Çeşme d) Havra

14- Aşağıda verilen selamlama şekillerinden hangisi Peygamberimizin hadisine göre uygun değildir?

a) Ayakta olanın oturana selam vermesi

b) Büyüğün küçüğe selam vermesi

c) Binek üstünde olanın yayaya selam vermesi

d) Az olanın çok olana selam vermesi

15- Kelime-i Şehadetin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Allahtan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed Allahın elçisidir.

b) Allahtan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed Allahın kulu ve elçisidir.

c) Allahtan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed Allahın kuludur.

d) Ben tanıklık ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine Tanıklık ederim ki, Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir.

Eşhedü …………..ilâhe illallah ve eşhedü ………….. Muhammeden Abduhu ve Resûluhu ”

16- Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki lerden hangisi gelmelidir?

a) enne- ilahe b) illallah- enla

c) enla- ilahe d) enla- enne

17- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Din, güzel ahlaklı olmayı öğütler.

b) İnsanların en değerlisi ahlakı en iyi olandır.

c) Allah, ahlaklı insanları sever

d) Ahlaklı olmayan kişiler herkes tarafından sevilir.

18- Bu hadise göre aşağıdaki işlerden hangisinde kişinin besmele çekmesi uygun değildir?

a) Kur’an okumaya başlamadan önce

b) Yemek yemeye başlamadan önce

c) Kumar oynamaya başlamadan önce

d) Arabaya binerken

Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed Onun elçisidir. “

19- Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Kelime-i Şehadet cümlesidir

b) Euzu-Besmelenin anlamıdır.

c) Kelime-i Tevhid cümlesinin anlamıdır.

d) Şükür ve hamd cümlesidir.

Gerçek şükür; Yüce Allah’ın verdiği nimetleri O’nun istediği doğrultuda kullanmaktır.”

20- Yukarıdaki tanımdan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi gerçek şükür değildir?

a) Dilin şükrü; gıybetten, yalandan uzak durmak

b) Yemeğin şükrü; İsraf etmemek

c) Zenginliğin şükrü; Zekât vermek

d) Kulağın şükrü; Dedikodu dinlemek

İzzet EKER

NOT: Bütün Sorular 5 Puandır. Süreniz 25 dakikadır. Başarılar Dilerim…

A

B

C

D

—-

A

B

C

D

—-

A

B

C

D

—-

A

B

C

D

1

O

O

O

O

6

O

O

O

O

11

O

O

O

O

16

O

O

O

O

2

O

O

O

O

7

O

O

O

O

12

O

O

O

O

17

O

O

O

O

3

O

O

O

O

8

O

O

O

O

13

O

O

O

O

18

O

O

O

O

4

O

O

O

O

9

O

O

O

O

14

O

O

O

O

19

O

O

O

O

5

O

O

O

O

10

O

O

O

O

15

O

O

O

O

20

O

O

O

O