DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

2015 –2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………… LİSESİ 11/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

SORU 1-Aşağıdaki sorulardan boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurun.(10 puan)

 ( İbadet, kaza, kader, aklını, iradesini, özgürlük, sorumluluk, Doğal afet, hayır, şer)

 A-Yüce Allah’ın bizlere verdiği sayısız nimetler karşısında Allah’a kulluk borcumuzu,………..………….. yaparak öderiz.

B-Sözlükte “gücü yetmek, planlamak, ölçü ile yapmak anlamlarına gelen kavrama…………………denir?

C- ……………… herhangi bir sınırlama veya zorlama olmadan düşüncelerini ifade edebilmedir.

D-..…………….bir kimsenin üzerine aldığı, yaptığı ya da yapması gerekirken yapmadığı bir işten dolayı gerektiğinde hesap vermek zorunda olmasıdır.

E-Allah’ın evrene koyduğu fiziksel yasaları sonucunda meydana gelen şeylere……………………denir.

 SORU 2-  Hayır ve şer kavramlarını açıklayınız(10 puan)

SORU 3- Tevekkül nedir yazınız bir örnek veriniz? (10 puan)

SORU 4-Kader nedir açıklayınız. (10 puan)

 SORU 5- Kaza nedir açıklayınız? (10 puan)

 SORU 6- Ecel ve Ömür kavramlarını açıklayınız? (10 puan)

SORU 7- Yeryüzünde deprem, sel ve erozyon gibi insanların karşılaştıkları pek çok doğal afet vardır. Bu afetlerde insanın sorumluluğu nedir, kısaca açıklayınız? (10 puan)

SORU 8- Rızık ne demektir kısaca açıklayınız.(10 puan)

SORU 9-İhlas nedir ve ihlaslı olmak ne demektir açıklayınız(10 puan)

SORU 10-Riya ve riyakarlık nedir örneklendirerek anlatınız. (10 puan)