DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

2015 –2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………….. 10/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

1-İman nedir tarif ediniz (10 puan)

2-İbadet nedir tarif ediniz ve bir örnek veriniz (10 puan)

3.  Aşağıda verilen boşlukları doğru bir şekilde doldurunuz.

 (10 puan)

Eşhedü enla ……………….. illallah ve …………….. enne Muhammeden ………………………. Ve ……………………..

4-Kaza ve Kader kavramlarını tanımlayınız.(10 puan)

5-Külli irade ve cüzi irade yi tarif ediniz (10 puan)

6-Tevekkül nedir tarif ediniz (10 puan)

7-Peygamberler ……………..isbat etmek için Allahın yardımıyla ………………… gösterirler.Boş bırakılan kısımları parantez içinde verilen kelimelerden uygun olanları ile doldurunuz. (kitap, kulluk, kader, mucize, irade, güç, peygamberlik) (10 puan)

8-Namazda secdede iken 3 defa …………………………………………………………….deriz.

boşluğu doldurunuz (10 puan)

9-Kelime-i Şahadeti anlamı ile beraber yazınız (10 puan)

10-İslamın temel şartlarını yazınız(10 puan)