DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

2015 –2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖZEL……………………. LİSESİ 11/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

S-1-Tevekkül kavramını örnek vererek açıklayınız.

S-2-Hayır ve şer kavramlarını tanımlayıp bu kavramlarla ilgili örnekler veriniz.

S-3-Aşağıdaki noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanını yazarak cümleleri

tamamlayınız.

(ecel, rahmet, ömür, tevekkül)

a. Allah’ın varlıklar için belirlediği yaşama süresine ………………. hayatın sona

erdiği zamana ise ………………. denir.

b. Bir amaca ulaşmak için bütün tedbirleri aldıktan sonra Allah’a güvenmeye, işin

sonucunu Allah’tan beklemeye ………………. denir

S-4-İhlas ne demektir tarif edip örneklendiriniz.

S-5-Riya ve riyakarlık ne demektir tarif edip örneklendiriniz.

S-6-İbadetlerin toplumsal faydaları nelerdir kısaca yazınız.

S-7-Aşağıdaki noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanını yazarak cümleleri

tamamlayınız.

(yardımlaşma, zekât, kaynaşmaya, ilişkisini)

a.ibadetler, insanın Yüce Allah ile ……………………….. güçlendirir.

b. Zekât, sadaka ve fitre vermek gibi ibadetler insandaki …………….. duygusunu

geliştirir.

c. Cemaatle namaz kılmak toplumsal ……………………….. katkıda bulunur.

S-8-İtikadi mezhep ne demektir tarif ediniz ve iki tane örnek yazınız.

S-9-Ameli mezhep ne demektir tarif ediniz ve iki tane örnek yazınız.

S-10-Mezhep ne demektir tarif ediniz.