Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1O.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI

A GRUBU

SORULAR

A-Aşağıdaki sorularda boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (5*3=15 puan)

 1. Allah’a ve insanlara ait olan sıfatlara ……………………. Sıfatlar denir.
 2. Oruç ……………………………..…ayında tutulur.
 3. İnsanın sağında ve solunda bulunan yazıcı melekler …………..…………………………..denir.
 4. Büyükbaş hayvanlardan ineklerin kurban edilebilmesi için ……………… yaşını doldurmuş olması gerekir.
 5. İslam’da Allah’ın varlığını ve birliğini temsil eden inanca ……………………….. inancı denir.

B- aşağıdaki soruların başına Doğru ise D; yanlış ise Y koyunuz. (5*2=10 puan)

 1. ( ) Allah yarattığı her şeyi bir amaç içinde yaratmıştır.
 2. ( ) Öğle namazı cemaatle kılınması gereken farz bir namazdır.
 3. ( ) Beka Allah’ın varlığının sonsuz olduğunu bildiren sıfatıdır.
 4. ( ) Kıyam namazın içindeki şartlardan biridir.
 5. ( ) Kişideki dini duygu ve düşüncelerin davranışlarda kendisini göstermesine “İbadet” denir.

C- Aşağıdaki sorularda doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.(7*5=35 puan)

 1. Aşağıdaki İbadetlerden hangisi diğerlerinden farklı sınıftadır?

A) Namaz B) Hac C) Zekat D) Oruç E) Kurban

 1. Aşağıdaki Namazlar ve rekatları ile alakalı hangisi yanlıştır?

A) Teravih-20 B) Bayram-2 C) Cuma-10 D) Cenaze-2 E) Yatsı-13

 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir eşleştirmedir?
 1. Tevrat-Hz Davud b) Kelam-Allah’ın konuşma sıfatı c) Vahdaniyet-Allah’ın zati sıfatlarından d)Cebrail-vahiy meleği e) İncil-Hz İsa
 1. Hafaza meleklerinin görevi hangisidir?

A)Sorgu B)Sevap ve Günahları yazmak C)İnsanları korumak

D)Doğa olayları E)Cennette yardımcı

 1. Aşağıdaki Allahın sıfatlarından hangisi diğerlerinden farklıdır?
 1. Kudret b) Vahdaniyet c) Hayat d) İlim e) Semi
 1. Tövbe ile alakalı verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)Pişmanlıktır B)Kararlılıktır C) İnsanla bir iletişimdir D) Af dilemektir

E) Tövbe Kapısı asla kapanmaz

 1. Aşağıdakilerden hangisi namazın hazırlık (dışındaki şartlardan) şartlarındandır?

A) İstikbali kıble B) Ruku C) Tekbir D) Kıyam E) Kıraat

D- Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. (40 puan)

 1. İmanın şartlarını yazınız.(15 p)
 1. Peygamberlerin sıfatlarını (görevlerini) yazınız. (5 Madde 10 P)
 1. Günlük namazların rekat sayılarını Yazınız. (5 Madde 15 p)

Not: süre bir ders saatidir( 40 dk). Cevapların puan dağılımı sorular üzerinde gösterilmiştir.

BAŞARILAR

Bülent ÜNAL