DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI

ADI SOYADI:                                                                                   ÖĞRENCİ NO:

 1. Aşağıda verilen kelimeleri karşılarında verilen ifadelerle eşleştiriniz. (10 P)

( ) Son peygamber Hz. Musa’dır.

( ) Hz. Muhammed 571 yılında Mekke’de doğmuştur.

( ) Selamünaleyküm sözü selamlaşmada kullanılan dini ifadelerdendir.

( ) Dürüst olmak beden temizliği ile ilgilidir.

( ) Kur’an-ı Kerim tüm insanlığa gönderilmiş evrensel bir kitaptır.

( ) Kur’an- ı Kerim ilk olarak Hz. Ebu Bekir tarafından toplanarak Mushaf haline getirilmiştir.

( ) Hz. Muhammed 25 yaşındayken peygamber olmuştur.

( ) Peygamberimiz 632 yılında vefat etmiştir.

( ) Peygamberimizin babasının ismi Abdullah’tır.

( ) Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi Nâs suresidir.

 1. Aşağıdaki boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yerleştiriniz. (10 P)
 • Her işe …………………………………………ile başlarız.
 • Vahiy meleği……………………………………’dir.
 • Hz. Muhammed(s.a.v.)’e gelen ayetleri yazan kişilere………………………………………………. denir.
 • Kur’an-ı Kerim…………………………………ayetten oluşmuştur.
 • Peygamberimize dürüst ve güvenir anlamına gelen …………………………………………………… lakabı verilmiştir.
 • Peygamberimizin süt annesinin ismi………………………………………………dir.
 • Kur’an-ı Kerim ……………………..cüzden oluşmaktadır.
 • Kur’an-ı Kerim’de …………………………….suresi dışındaki bütün sureler besmele ile başlamaktadır.
 • Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi………………………………..en kısa suresi ise……………………………..suresidir.
 1. Aşağıda verilen ilahi kitapları adları verilen peygamberlerle uygun şekilde eşleştiriniz. (4 P)
 1. Kur’an-ı Kerim ………. Hz. Musa
 2. İncil ………. Hz. Davut
 3. Zebur ………. Hz. İsa

Tevrat ………. Hz. Muhammed

 1. Kur’an-ı Kerim hangi tarihler arasında indirilmiştir? (5 P)
 1. 600-623 B) 611-633 C) 610-632 D) 610-623
 1. Allah’ın peygamberimize ilk emri hangisidir? (5 P)

A) Oku. B) Namaz kıl.

C) Oruç tut. D) Müslümanlığı yaymaya başla.

 1. Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesine ne denir? (5 P)

A) Kur’an C) Cüz B) Sure D) Ayet

 1. Kuran hangi ayda inmiştir? (5 P)
 1. Şaban B) Recep C) Ramazan D) Şevval
 1. Kur’an-ı Kerim’in indirilişi konusunda aşağıdaki

bilgilerden hangisi yanlıştır? (5 P)

A) Kur’an toptan bir defada indirilmiştir.

B) Kur’an Kadir Gecesi indirilmeye başlanmıştır.

C) Kur’an, Cebrail aracılığı ile indirilmiştir.

D) Kur’an yirmi üç senede indirilmiştir

 1. Aşağıdakilerden hangisi güvenilir insanın

özelliklerinden biri değildir? (5 P)

A) Üzerine düşen sorumlulukları yapar.

B) Emanete ihanet etmez.

C) Başkaları hakkında kötü düşünür.

D) Kötülüğe yaklaşmaz.

 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? (5 P)

A) Anne-babamız iyiliğimizi ister. B) Kardeşlerimizle iyi geçinmeliyiz.

C) Ailemizde yardımlaşırız.

D) Ailemizde birbirimizi anlamamız gerekmez.

 1. Kur’an-ı Kerim’in indirilişi ile ilgili aşağıdaki

bilgilerden hangisi yanlıştır? (5 P)

A) Kur’an toptan bir defada indirilmiştir.

B) Kur’an Kadir Gecesi indirilmeye başlanmıştır.

C) Kur’an Cebrail aracılığıyla indirilmiştir.

D) Kur’an 600 sayfadır.

 1. Hz. Muhammed annesi ………………….,

ölünce dedesi ………………………..’in yanında kalmıştır. Dedesi ölünce amcası ……………………’in yanında evleninceye kadar kalmıştır.” Boş yerlere sırayla hangi isimler gelmelidir? (5 P)

A) Amine – Abdullah – Ebu Talib

B) Amine – Abdulmuttalip – Hazma

C) Halime – Abdulmuttalip – Ebu Talib 

D) Amine – Abdulmuttalip – Ebu Talip

 1. (Resulüm), sana bu mübarek kitabı, ayetlerini

düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.”

Yukarıdaki ayete göre Kur’an-ı Kerim’in indirilişinin sebebi nedir? (5 P)

A) Kur’an-ı Kerim’in sadece ibadetlerde okunması

B) İnsanların istediği her şeyi yapabilmesi

C) Herkesin kendi arzusuna göre davranması

D) Aklı olan kişilerin düşünüp öğüt almaları

 1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in

davranışlarına örnek değildir? (5 P)

A) Aile büyüklerini sever ve sayardı.

B) Kötü davranışlardan kaçınırdı.

C) Haksızlığa güzel bir tavırla karşı koyardı.

D) Hiçbir topluluğa üye olmazdı.

 1. Kur’an-ı Kerim neden bir seferde değil de parça

parça indirilmiştir? (5 P)

A) Sadece Peygamberimize geldiği için

B) Kur’an’ı getiren meleğe kolaylık olsun diye

C) Müslümanlar kalabalık oldukları için

D) Müslümanlar daha kolay anlayıp emirleri rahatlıkla uygulasınlar diye

 1. Güven ve samimiyet üzerine kurulu yakın arkadaşlığa

ve bağlılığa ne denir? (5 P)

A) İyilik B)Güzellik C) Doğruluk D)Dostluk

 1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Lokman’ın oğluna

verdiği öğütlerden biri olamaz? (5 P)

A) Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt.

B) Sana yapılan iyiliğe karşı iyilik, sana yapılan kötülüğe karşı kötülük yap.

C) İnsanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme.

D) Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol.

 1. Kevser suresini tamamlayınız. (6 P)