DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

2015 –2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………… LİSESİ 10/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

SORULAR

  1. Peygamberimizin, sağlığa verdiği önemi bir örnekle açıklayınız.

  1. Peygamberimizin, sağlığımızı korumak için yaptığı tavsiyeler nelerdir? Sıralayınız.

  1. Peygamberimizin, tedavi olmaya verdiği önemi örneklerle açıklayınız.

  1. TIBB-I NEBEVİ Ne demektir açıklayınız.

5.İnançta denge ne demektir? Bir örnekle açıklayınız.

6.İbadette aşırılık ne demektir? Örnekler veriniz.

7.İsraf ve iktisat kavramlarını açıklayınız.

8.“Her doğan, fıtrat üzerine doğar. Sonra anne babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi

yapar.” Hadis-i şerifini yorumlayınız.

9.Aşağıdaki bilgilerin doğrularını “D”, yanlışlarını “Y” ile işaretleyiniz.

(…) İyileşmek için doktorların tavsiye ettiği ilaçları kullanmak gerekir.

(…) Hz. Peygamber, sağlığı korumak için kan vermeyi yasaklamıştır.

(…) Tıbb-ı Nebevi, Hz. Peygam berin tıp ile ilgili olarak söyle yip yaptıklarına verilen isimdir.

(…) İnsan hastalanmasına rağmen hiç tedavi olmazsa sabretmiş olur.

10.İki nimet vardır ki insanların çoğu bunlardan habersizdir. Bunlar: ………………….

ve boş vakittir.” Hadis-i şerifteki boşlukları doldurunuz.