DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

2015 –2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………… LİSESİ 11/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… No:………….. PUAN:………

  1. Hz Muhammed (SAV)’in bize örnek olan 4 tane özelliğini yazınız.

  1. İslam Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Ortaya Çıkış Sebeplerini yazınız.

  1. İbadetlerin ferdi ve toplumsal faydalarını yazınız

  1. Sahabe” Ne demektir ? Açıklayınız.

5.İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sistematik biçimine ne denir?

6.Ehl-i beyt ne demektir? Kimlerden oluşmaktadır? Açıklayınız

7.Hz. Peygamberi (sav) örnek almak nasıl olmalıdır? Açıklayınız.

8.“Peygamberin (sav) ahlakı Kur’an’dır.” (Muslim, Edep, 17. hadis.) sözünden ne anlıyorsunuz?Yazınız.

9.Aşağıdakilerden hangisi ehl-i beytten değildir?

A) Hz. Hüseyin B) Hz. Fatıma

  1. Hz. Ebu Bekir D) Hz. Ali E) Hz. Hasan

10.Tevhid, nübüvvet, itikat kavramlarının anlamlarını yazınız