DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 9.SINIF 1.YAZILI SORULARI

MENEMEN ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ II. DÖNEM 9.SINIF I.YAZILI SORULARI -B-

Adı : Soyadı : Sınıf: No :

1-“Ben 9/ L ’liyim. Bu sınıfı seviyorum. Niye mi? Çünkü okulda gözlerimi bu sınıfta açtım. Başka bir sınıfta da olabilirdim. Bu açıdan diğer sınıflardan bir farkı yoktu ama zamanla bütün zorlukları arkadaşlarımla birlikte atlattık. Sevinçlerimizi paylaştık. Hep beraber başarılı olunca sevindik, yaramazlıklar yaptık ve beraber cezalar aldık. İşte bizi okulun kalanından ayıran buydu. Milletimizi de tarihimiz bir araya getirir, tıpkı bunun gibi…”

Yukarıdaki parçada milleti birleştiren unsurlardan hangisi üzerinde durulmuştur. (5)

a)Aynı topraklar üzerinde yaşam b)Ortak bir geçmişe sahip olma c)Herkesin aynı dili konuşması

d)Ortak bir kültürün olması e)Birlikte yaşama isteğinin olması

2-“İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği mallardan harcar, namaz kılar, zekât verir. Anlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır… (Bakara Suresi, 177. ayet.)

Yukarıdaki ayette hangi ibadetten bahsedilmemektedir? (5)

a) Zekat vermek b) Oruç tutmak c) Namaz kılmak d) Sabretmek e) Sözünde durmak

3-“Ey iman edenler ! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz”, “Namazı kılın, zekatı hakkıyla verin, rüku edenlerle beraber rüku edin” mealindeki ayetlerde, Kur’an-ı Kerim’deki ana konulardan hangisi üzerinde durulmak tadır?

a) İnanç esasları b) Ahlaki ilkeler c) İbadetler d) Peygamber kıssaları e) Dualar

4-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın okunmasıyla ilgili kavramlardan biri değildir?

a) Cüz b) Hafızlık c) Tecvit d) Mukabele e) Hatim

5Kur’an’ı doğru bir şekilde anlamanın en uygun yolu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

a) Kur’anı duyduğumuzda sadece onu dinlemeliyiz b) Kur’an’ın arapçasını okumalıyız

c) Kur’an’la ilgili programları izlemeliyiz d) Kur’an’ın meal ve tefsirini okumalıyız

e) Kur’an’ın arapçasını tecvitli okumalıyız.

6-Kur’an’ın “kitap haline getirilmesi” ve “çoğaltılması” sırasıyla hangi halifelerin döneminde yapılmıştır?

a) Hz. Ebu Bekir-Hz. Ömer b) Hz. Ömer-Hz. Osman c) Hz. Ebu Bekir-Hz. Osman

d) Hz. Ali-Hz. Osman e)Ebu Talip- Hz.Ali

7- Kur’an’ı baştan sona kadar okumaya ve baştan sona kadar ezberlemeye verilen isim sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

a)Mukabele-Mushaf b)Hatim-Hafızlık c) Meal-Tefsir d)Tefsir- Tercüme e)Hafızlık-Tefsir

8-Hangisi Kur’an’ın özelliklerinden değildir ?

a) Hz.Muhammed’e ilk vahiy Kadir Gecesinde gelmiştir. b) Kur’an-ı Kerimin kaynağı vahiydir.

c) Kuran’ın her bir 20 sayfalık bölümüne tecvid denir. d) Kur’an en son 632 yılında inmiştir (tamamlanmıştır)

e) Peygamberimiz gelen vahiyleri vahiy katiplerine yazdırıyordu.

9-Kuran-ı Kerim’de yer alan kıssaların asıl gayesi aşağı­daki­ler­den hangisidir?

a. İnsanların ders ve ibret almalarını sağlamak b. Tarihi olaylar hakkında bilgi vermek

c. Peygamberlerin hayatları hakkında bilgiler vermek d. Geçmişte yaşamış milletlerden haberler vermek

e) Hz.Muhammed’in hayatını öğretmektir.

10-K.Kerim mealinde anlaşılmayan ayetleri anlamak için hangi ilim dalından faydalanılmalıdır?

a)Tefsir kitaplarına b) Fıkıh kitaplarına c) Hadis kitaplarına d) Siyer kitaplarına e) Arapça kitaplarına

11Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız. 10 puan

a- Kur’an ———————————–komisyon başkanı tarafından mushaf haline getirilmiştir.

b- Kur’an’ın okunmasında uyulması gereken kurallara—————————-denir

c- Her yıl Ramazan ayında yapılan, Kur’an-ı Kerim’i baştan sona okuyarak ve takip edilerek yapılan hatime —————————denir.

d- Ülkemizin kalkınması için çalışmak, dini ve milli değerlerimize sahip çıkmak hepimizin————-olmalıdır.

e- Bir toplum içinde veya insanlar arasında benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymete ———————————- adı verilir.

12-Tefsir ne demektir? Ülkemizde yazılan ilk Türkçe Tefsir hangisidir? Kimin tarafından yazılmıştır?

13-Kuran-ı Kerimde toplam …………….sure vardır. Bunların 12 tanesinin isimlerini yazınız.

14- Medine’de indirilen ayet ve surelerin genel özelliklerini ve konuları hakkında bilgi veriniz.

15-Kuran-ı Kerimin 23 yılda Mekke ve Medine’de parça parça indirilmesinin ne gibi faydaları olmuştur? Açıklayınız.

BAŞARILAR DİLERİM

NOT: İLK 10 SORU 5 DİĞERLERİ 10 PUANDIR.

SÜRE : 40 DK.

—————————————————————CEVAPLAR————————————————————–