DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 9.SINIF 2. DÖNEM 1. SINAVI

A – Aşağıdaki kavram haritasında boş bırakılan yerleri doldurunuz (7×5=35 Puan )

Kuran-ı Kerim’ ilk suresidir Cüzden oluşur. Tarihinde inmeye

Başladı.

Döneminde Kitap

Döneminde Haline getirilmiştir

Çoğaltılmıştır. .

Mağarasında inmeye Sureden oluşur.

Başlamıştır.

Kuran-ı Kerim’ ilk suresidir Cüzden oluşur. Tarihinde inmeye

Başladı.

Döneminde Kitap

Döneminde Haline getirilmiştir

Çoğaltılmıştır. .

Mağarasında inmeye Sureden oluşur.

Başlamıştır.

B-) ‘’Muhakkak kişi güzel ahlâkı sâyesinde gündüz oruç tutan, gece ibâdet edenlerin derecesine ulaşır.’’ Hadis-i şerifini yorumlayınız. (15 Puan)

C- Aşağıdaki soruların doğrusunu, şıkkın üzerine ve CEVAPLAR kısmına işaretleyiniz. (10×5=50 puan)

1. Hz. Muhammed(SAS)’in kendisine gelen ayetleri yazdırmakla görevlendirdiği kişilere ne ad verilir?

A) Katip B) Katip sahabe

C) Sahabe D) Vahiy Katibi

E) İmam

6. Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ın anlaşılması ve yorumlanmasıyla ilgili kavramlardandır?

A) Hatim B) Mukabele

C) Meal D) Mushaf

E) Cüz

2. Kur’an’ın son ilahi kitap olmasından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Mesajının evrensel olduğu

B) Getirdiği hükümlerin kıyamete kadar geçerli olduğu

C) Bütün insanlara gönderilmiştir.

D) Kuran’dan sonra başka ilahi kitap gönderilmeyecek

E) Kur’an’ın yalnız indirildiği çağa hitap ettiği

7. Okunan Kuran-ı Kerimin başkaları tarafından takip edilmesine ne denir?

A) Hatim B) Mukabele C) Hafızlık

D) Tecvid E) Kıraat

3. Kuran’da sureleri oluşturan her bir cümleye ne ad verilir?

A) Sure B) Cüz

C)Tecvid D) Ayet

E) Hizip

8. Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ın okunmasıyla ilgili kavramlardan değildir?

A) Mukabele B)Tecvid

C) Hatim D) Hafızlık

E) Tefsir

4. Kuran’ın okuma ile ilgili tüm kuralları yerine getirerek güzel bir şekilde okunmasına ne ad verilir?

A)Tecvid B) Mukabele

C) Hatim D) Hafızlık

E) Tefsir

9. Hz. Ebubekir(R.A)’in Kuran ayetlerini bir kitapta toplayarak Mushaf haline getirmekle görevlendirdiği komisyona aşağıdakilerden hangisi başkanlık yapmıştır?

A) Zeyd bin Sabit B) Hz. Osman

C) Abdullah bin Revaha D) Hasan bin Sabit

E) Hz. Ali

5. Aşağıdakilerden hangisi K.Kerim nüshalarının kitap haline getirilişinin gerekçesidir?

A) İslam coğrafyasının hızla genişlemesi

B) Müslüman nüfusun artması

C) Hafızların ölmeye başlaması

D) Mahalli lehçe farkı

E) Farklı dinlerden İslam’a girenlerin artması.

10. İslam’a göre ahlakın kaynağı nedir?

A) Akıl B) Birey

C) Toplum D) Vicdan

E) Din