DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

2015 –2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………………….. LİSESİ 12/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

  Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

S-1-Sünnet nedir tarif ediniz bir örnek veriniz.

SÜNNET: Hz. Peygamber’in söz, fiil ve onaylarının hepsine sünnet denir. Mesela, suyu oturarak ve üç yudumda içmek, yemeği sağ eliyle yemek, uyurken sağ yanı üzerine uyumak,selamlaşmak gibi davranışlar sünnetttir. Aynı zamanda namazın kılınış biçimi de sünnetle tesbit edilmiştir. Abdestin ve namazın sünnetleri de bu türden sünnetlerdendir.

S-2- Fiili sünnet nedir tarif ediniz ve bir örnek veriniz.

Peygamber efendimiz’in (sav) davranışlarıyla ve eylemleriyle ortaya koyduğu her şey fiili sünnet kapsamına girer. Hz. Peygamber’in (sav) yeme-içme adabı, oturması kalkması insanlarla ilişkileri,eşleriyle münasebetleri, devlet yönetme biçimi, savaşta ve barıştaki tutumları fiili sünnet olarak nitelendirilir. Örneğin;Sahabeden Abdullah bin Zeyd Hz. Peygamber’in nasıl abdest aldığını şöyle anlatmıştır;Ağzına ve burnuna su verdi.Sonra üç defa yüzünü yıkadı. Üç defa sağ, üç defa sol kolunu dirsekleriyle birlikte yıkadı.Tekrar su alarak ayaklarını yıkadı. Ve yine Hz. Peygamber (sav) ‘ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın’ buyurmuştur. Bu hadisler fiili sünnete örnektir.

S-3-Hadis nedir tarif ediniz ve örnek olarak bir hadis-i şerif yazınız.

Hz. peygamber’in (sav) dini ve dünyevi anlamda sözlü olarak ifade ettiği herşeye hadis denir.

ÖRNEK:’Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz’, ‘Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlısı tevbe edendir’ gibi.

S-4- Başlıca hadis kaynakları hangileridir?

Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Sünen-i ebu Davut, Sünen- i Nesai, Sünen-i tirmizi, Sünen-i ibn-i Mace

S-5- Takriri sünnet nedir tarif ediniz ve bir örnek veriniz.

Takrîrî sünnet: Hz. Peygamberin(sav), huzurunda sahabe tarafından söylenen sözler ya da işlenen davranışları reddetmeyip susması, onaylaması veya güzel karşılamasıdır. Örneğin su bulunmadığı zaman teyemmümle namaz kılan bir sahabi, namazdan sonra su bulduğu hâlde namazı iade etmemiş, Hz. Peygamber de bunu onaylamıştır.

S-6-Tasavvuf nedir tarif ediniz.

İslâm’ın zâhir ve bâtın hükümleri çerçevesinde yaşanan mânevî ve derunî hayat tarzı.

Tasavvuf; bir arınma disiplinidir. Allahʼtan uzaklaştıran her şeyden sakınarak “takvâ”ya erebilme yoludur. Nefsânî ihtirasları dizginleyip rûhânî istîdatları inkişâf ettiren bir mânevî terbiyedir.

Tasavvuf; kemale ermek için ruhu, ibadet, zikir ve fikir gibi şeylerle terbiye ettirip nefsi kalb hastalıklarından tezkiye etme yolunu gösteren ilimdir. Konusu, zikir, fikir, ahlak, riya, muhabbet, buğz, tevazu ve kibir, hırs, mürakabe, mücahede ve tevekkül gibi şeylerdir

S-7- Başlıca tasavvuf akımları hangileridir?

Yesevilik, Nakşibendilik, Kadirilik, Mevlevilik, Bektaşilik

S-8“Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” hadisi şerifi hakkındaki düşüncelerinizi yazınız.

S-9-Taziye ne demektir tarif ediniz.

Ölen bir insanın yakınlarına yapılan ziyarete taziye denir

S-10-.“Veren el alan elden hayırlıdır.” Hadis-i şerifiyle ne anlatılmak istenmiştir