DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ve SEÇMELİ DERSLER 1. DÖNEM EKİM-KASIM AYI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

ÖZEL ……………… LİSESİ
2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ve SEÇMELİ DERSLER
1. DÖNEM EKİM-KASIM AYI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No : 1
Toplantının Öğretim Yılı : 2015 – 2016
Toplantının Dönemi : 1. Dönem

Toplantının Tarihi ve yeri

: 20.11.2015 Saat: 17.00 – Öğretmenler odası

Toplantının Başkanı

Toplantıya Katılanlar

 

GÜNDEM MADDELERİ

1-Sene başı zümre tutanaklarında belirtilen maddelerin uygulanıp uygulanmadığının tesbiti

2-Yazılı sınavların yapılıp yapılmadığı ve sınavlara herhangi bir mazeret sebebiyle katılamayan öğrenciler için telafi sınavı yapılıp yapılmadığı

3-Kasım ayı derslerinin M.E.Bakanlığınca belirlenen müfredata uygun şekilde yapılıp yapılmadığının tesbiti

4-Sınav sonuçları, proje ve performans ödevlerinin değerlendirilmesi

5-Sınava katılan öğrencilerin başarı ve başarısızlık durumlarının değerlendirilmesi ve başarısız olan öğrencilerle ilgili neler yapılabileceği hususu.

Toplantıya zümre başkanı ……………. ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni………… katıldı.

Yazman olarak ………………… seçildi. Zümre başkanı ………….. gündem maddelerini okudu.

Kasım ayında işlenen derslerin müfredata uygun şekilde yapıldığı ve sınavların belirlenen tarihte yapıldığı tesbit edildi.

Sınav sonuçlarının analizi yapıldı ve sonuçların e-okul sistemine girildiği tesbit edildi.

Sınavlara giremeyen 1 öğrencimizin olduğu ve daha sonra bu öğrencimize telafi sınavı yaptırıldığı tesbit edildi

Performans ödevlerinin verildiği ve performans notlarının öğrencilere okunduğu ayrıca e-okul sistemine girildiği tesbiti yapıldı..

Proje ödevlerinin de belirlenen öğrencilere verildiği ve araştırma kaynaklarıyla ilgili gerekli yönlendirmeler yapıldığı tesbit edildi.

Proje ödevi alan 10. sınıf öğrencilerine ‘Hz Peygamber’in (s.a.v.) dinin ikinci ana kaynağı olması ve Kur’an-ı Kerimi açıklayıcı yönü’ konusu ödev olarak verilmesi tespit edilmiştir.

12. Sınıf öğrencilerine ise ‘Dinin anlaşılmasında SÜNNET’in yeri ve önemi’ konusu proje ödevi olarak verilmiştir.

Hz. Peygamber’in (S.A.V.) hayatı dersinden proje ödevi alan 12. sınıf öğrencilerine ise ‘Hz. Peygamber’e (S.A.V.) göre ilmin ve bilginin önemi ve bilginin toplumu dönüştürücü gücü’ konulu proje ödevi verirlmesi kararlaştırılmıştır.

 

Başkan …………….. başarısız öğrencilerle daha yakından ilgilenilerek, basit konularda onların bilebilecekleri sorular sorularak cevaplamaları sağlanıp, derse katkılarının ve kendilerine güvenlerinin sağlanmasının başarının artmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Ders Öğretmeni …………’de yukarıdaki görüşlere katıldığını, ayrıca derslere başlarken geçen konuların kısa bir tekrarının yapılmasının faydalı olacağını ifade etti.

Dilek ve Temenniler:

Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından başkan …………….. toplantının ve 1. Kanaat döneminin eğitim camiamız açısından sağlıklı ve başarılı geçmesi dilekleriyle toplantıyı kapattı.

Zümre öğretmeni ……………’de yukarıdaki görüş ve ifadeleri karar ve imza altına almıştır.

…………….                                                                                                                                  ……………………

Zümre Başkanı                                                                                                                                DKAB Öğretmeni

UYGUNDUR

22 / 10 / 2015

…………………….

Okul Müdürü