DOST DEDİĞİN YANLIŞINI TEKRARLAR

Hitler ABD’ye Savaş İlan Ediyor

1941, Almanya
1941 Aralık ayının ilk haftasıydı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikalıların
belki de ülkelerine en sadık haftasıydı. Birçok Amerikalı Pearl Harbor olayına
orduya yazılarak yanıt vermişti. Sonra da Japonya’ya savaş ilan edildi. Ancak
Almanya ile ilgili bir karar çıkmadı. İşte bu yüzden Alman Führeri Adolf Hitler
bazı yanlış kararlar aldı.

Ne oldu da Almanya Amerikalıları karşısına aldı? Almanya hızla Avrupa’da
ilerlemiş ve Önce Polonya, sonra Norveç, Danimarka, Fransa, Yunanistan,
Balkan ülkeleri derken, Batı Rusya da ele geçmek üzereydi. Bu noktada iki
pürüz çıktı. Biri başarısız İngiltere saldırısı, öteki de Almanların Kuzey
Afrika’daki küçük gücü Rommel’in İskenderiye’den gelen İngiliz kuvvetleri
tarafından sıkıştırılmasıydı.

Rusya’daki saldırı ilerliyordu. Sovyetlerin kalbi olan Ukrayna düşmüştü.
Leningrad kuşatılmış ve insanlar açlıktan ölmek üzereydi, Alman ordusu
Kremlin’e yaklaşıyordu. Ancak Moskova yolundaki ordu Hitler’in emriyle kuzey
Ukrayna’ya çağrıldı ve oradaki Rus ordusunun etrafı çevrildi. Sonuçta askeri
tarihin en büyük toplu katliamlarından biriyle Sovyetler Birliği 700 bin asker
kaybetti. Ardından Moskova’nın da düşüşüyle direniş kırılacak ve Stalin
kaybedecekti.

Bunun hevesiyle Almanlar o son saldırıya geçti. Ancak Rusya’da son elli yılın en
soğuk kışı başlamıştı. Alman ordusunun bu şartlar için donanımı yetersizdi. 5
Aralık’a gelindiğinde Almanlar Mançurya ve Sibirya sınırındaki Rus güçlerinin
10 bin km. uzakta olduğunu düşünüyordu. Ama güçlü ve iyi eğitimli Sibirya
ordusu Moskova’yı kurtarmak üzere gelmişti.

Japon uçaklarının Pearl Harbor’u bombaladığı gün Sibirya ordusunun birlikleri
de Moskova’da Almanları durduruyordu.

Şimdi İkinci Dünya Savaşı’nın kaderini değiştiren başarısız planlara bir
bakalım. Savaştan önce Almanya ve Japonya görüşme yapmıştı ve Japonya
Pasifik’teki Fransız-İngiliz birliğine karşı bir müttefik arıyordu. Hitler de
Japonları yanında savaşa sokup Rusya’ya Sibirya’dan saldırtmak istiyordu.
Japon ordusundan da bu fikre sıcak bakanlar vardı. Ancak Stalin bu planları
öğrenmişti. O yüzden Almanlar saldırır saldırmaz Sibirya birliklerini harekete
geçirmişti.

Rusya’ya karşı saldırı başlatılır başlatılmaz Alman Dışişleri Bakanı Japonlara
Sibirya’nın alınmak için onları beklediğini bildirdi ama Japon tarafında
sessizlikle karşılandı. Japonlar Pearl Harbor planıyla meşguldü. Hemen hemen
tüm Alman Genelkurmayı, Japonya’nın ABD ve İngiltere’ye saldırdığını duyunca
şaşırdılar. En azından İngiltere’ye saldırmaları ilginç bir haberdi. Bu,

İngiltere’nin kaynaklarını bir savaş için daha parçalayacağı anlamına geliyordu.
ABD’ye gelince, Alman subayları nefeslerini tuttu.

ABD hala olaylardan uzak kalma duygusu içindeydi ve savaşın dışındaydı.
Amerikalılar İngiltere’ye ve Sovyetler’e yapılan anlaşmalar çerçevesinde bazı
desteklerde bulunuyordu. Bir ay önce Amerikan birlikleri İzlanda’ya çıkmış,
Almanlar ve Amerikalılar karşılaşmış ancak ABD hala işin içine pek girmemişti.
Hitler’in danışmanlarının Japon saldırısına tepkisi farklı farklıydı. Japonların
Rusya’ya saldırmamasından duyulan bir rahatsızlık vardı. (Aslında sonraki on
yılda Japonlar Ruslarla diplomatik ilişkileri geliştirmişti.) Almanlar Pearl
Harbor saldırısını Amerikalıların Almanya’ya da savaş açmak için bahane olarak
kullanmasından korkuyorlardı.

Ardından 11 Aralık’ta Hitler ABD’ye savaş ilan etti.
Bu sefer Hitler’in danışmanları şaşkınlık içindeydi. Neden ABD’ye savaş ilan
etmişlerdi ki? Rusların işinin hala bitmemiş olduğu ortadaydı, İngiltere’nin hala
bir çobana ihtiyacı vardı ve Japonların da güvenilmez bir müttefik olduğu belli
olmuştu. Japonlar Rusya’ya saldırmayı reddediyorlardı. Bu da Sibirya ordusunu
serbest bırakmak demekti.

Anlaşmaları bir zamanlar yırtıp atan Hitler, Almanya ve Japonya arasında bir
dostluk anlaşması olduğunu ve Almanya’nın Japonya’yı ABD’ye karşı
desteklediğini açıkladı. Japonların San Francisco’da yapılacak bir anlaşmayla
istediklerini yaptıracakları kehanetinde de bulundu.

Hitler’e Amerikalıların Birinci Dünya Savaşı’ndaki rolü, özellikle Fransızlara ve
İngilizlere yaptıkları sınırsız yardım hatırlatıldı. Ayrıca Almanya’nın ABD’ye
saldıracak yeterli donanımı yoktu. ABD yıllardır oturup güçlü bir donanma
yarattıysa onunla başa çıkmak zor olacaktı.

Danışmanları Amerikan propagandasının etkisinde kalınca Hitler öfkeyle karşı
çıktı. Japonlar ABD’nin zayıf yönünün farkına varmış ve bunu kullanıyordu.
ABD de Museviler yüzünden “bozulmuş”tu. Artık Amerikan halkını yola
getirmenin zamanı gelmişti.

Ancak Hitler’e Moskova’daki durumun kötüye gittiği anlatıldı. Hitler bunun
geçici bir durum olduğunu söyledi ve orduyu geri çekip baharda daha güçlü bir
şekilde saldırma fikriyle dalga geçti.

Sert, kesin ve tartışmasız bir şekilde Sibirya ordusuna karşı savaşılmasını
emretti.

Sonraki bahar Almanya gerçekten de yeni birliklerle saldırdı ancak 1941’deki
ordu kadar güçlü eğildi. Wehrmacht kışın bir milyondan fazla kayıp vermişti.
Leningrad’ı kuşatıp Moskova’yı alacak güçleri kalmamıştı. Ukrayna’nın kontrolü
de elde tutulamıyordu. Bu arada Kuzey Afrika’da da Alman askerleri vardı.
Rusya’da savaşa devam edip ABD’ye savaş ilan etmek o zaman için iyi bir fikir
gibi görünmüş olabilir, ancak bir fiyaskoyla sonuçlanmıştı.