Eğitim Atmosferi İçinde Öğrencinin Başarısını Etkileyen Faktörler

  1. Okulların günlük çalışma programları, sınıfta öğrenci ilgilerine cevap veremiyecek kadar ders sürelerini zaman bakımından çok kısıtlı hale getirmiştir.
  2. Okulda sessiz ve edilgen bir sınıf topluluğu, aktif ve gürültülü bir sınıf topluluğuna yeğlenmektedir.
  3. Okulda bağımlı öğrenci davranışları bağımsız davranışlara yeğlenmektedir.
  4. Okulda öğrenciler işbirliğinden çok yarışmayı öğrenmektedirler.
  5. Okulda okademik gizilgüçlerin geliştirilmesi ön plana alınmış akademik olmayan güçlerin (resim, müzik,spor gibi) geliştierilmesiyle ilgili yaşantılar ihmal edilmiştir.
  6. Okullarda öğretim ayrıntılı olgular üzerinde yoğunlaşırken bunlardan genellemelere ulaşma ihmal edilmektedir.
  7. Öğretimde bilgi kazandırmaya önem verilmekte o bilginin öğrenci için ne analama geldiği üzerinde durulmamaktadır.
  8. Sınıfta öğretmenler çocuğa konuları öğretirken aynı zamanda onlara kendi benlikleri hakkında olumsuz tutumlar edindirmektedir.