Eğitimde Başarısızlığı Önlemenin Yolları

 1. Öğretmen; öğrencinin kendi dersiyle ilgili merakını uyanmasını sağlamalı ve öğrencinin merakını giderecek öğrenme ortamı oluşturmalıdır.
 2. Öğrenme ;öğretmen tarafından öğrenci için anlamlı ve ihtiyacına uygun hale getirmelidir.
 3. Öğrencinin kaygı ve başarısızlığa neden olan sıkıntılarına duyarlı olunmalıdır. Kaygı ve sıkıntıların azaltılma yoluna gidilmelidir.
 4. Öğrencilerin bireysel farklılıkları her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.
 5. Öğrencinin başara bilme duygusu kazandırılmalıdır. Öğrenciye başarabileceği sorumluluklar verilerek bu sağlanabilir.
 6. Her yaklaşım şeklinin ve kuramlarının her öğrenci için aynı sonuç vermeyebilir.
 7. Sınıfta hekesin ulaşabileceği ödüllendirme sistemi oluşturulmalıdır.
 8. Öğrenci olumlu davranış sergilediğinde hiç bekletilmeden geribildirim yapılmalıdır.
 9. Sınıfta öğrencinin kendine saygısı ve onur duygusu geliştirilmeli ve onu koruması sağlanmalıdır.
 10. Öğrenciyi rencide edcek, güvenini sarsacak, gururunu kıracak söz ve davranışlardan uzak durulmalıdır
 11. Öğrencilerin guırup çalışmaları yapmaları sağlanmalı ve başkaları ile iş birliği öğretilmeye çalışılmalıdır.
 12. Öğrencinin belirli bir gayesinin olması sağlanmalıdır. Ve bunu sınıf içi etkileşim ile başarıya ulaşmış insanlarının biyografileri ile ve diğer yaklaşım şekilleri ile kazandırılmaya çalışılmalıdır.
 13. Öğrencinin zamanı kullanması ve faaliyetlerini planlamasını öğretilmelidir
 14. Öğrencilerin aileleri ile dialoğa geçilmeli ve ortak çalışma stratejileri geliştirmelidir

     Tabiki bu on dört madde dışında daha çok başarısızlığı önlemede yollar vardır. Ancak her bir madde bir öğretmen tarafından uygulanacağı unutulmamalıdır. Hangi reçete olursa olsun uygulayıcılar eğer eğitimde ortak tutum geliştirmedikce başarısızlığın önlenmesine olanak yoktur.