FEN BİLİMLERİ DERSİ 1.DÖNEM 3. YAZILI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAĞIZLI ORTAOKULU

7-A SINIFI FEN BİLİMLERİ DERSİ I.DÖNEM III. YAZILI

AD SOYAD:                                         NO:                                      ALDIĞI PUAN:

A) Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru olanların başına ‘D’,yanlış olanların başına ise ‘ Y’ harfi koyunuz.

(…………)1-Renk körlüğü sonradan oluşan bir göz kusurudur. (10p)

(………..)2- Böbrek üstü bezlerinin hormonları insülin ve glukagondur.

(………..)3- Düşünme, öğrenme, hafızada tutma gibi olaylar beynimiz tarafından kontrol edilir.

(………..)4- Besinlerin, karaciğerin ürettiği safra salgısı ile parçalanması kimyasal sindirimdir.

(.……….)5- Göz bebeğimiz az ışıklı ortamda büyür, çok ışıklı ortamda ise küçülür.

B)Şekildeki sürtünmesiz sistemdeki araba X noktasından serbest bırakılıyor. Aşağıda verilen boşlukları uygun bir şekilde doldurunuz.(2×7=14 puan)

a. Arabanın ……………………noktasındaki potansiyel enerjisi en büyüktür.

b. Arabanın ………… ve …………noktasındaki potansiyel enerjisi en küçüktür.

c. Arabanın ………… ve …………noktasındaki kinetik enerjisi en büyüktür.

d. Arabanın …………………… noktasındaki kinetik enerjisi en küçüktür.

e. Arabanın X noktasındaki ……………………enerjisi T noktasındakinden büyüktür.

C) Koyu yazılmış sözcüklerden ifadeyi doğru tamamlayanı yuvarlak içine alınız.

1.Cisimlerin hareketine zıt/aynı yönde olan, cisimlerin hareketini artıran/azaltan kuvvete sürtünme kuvveti denir.(3 puan)

2.Bir cismin kinetik enerjisi sürtünme kuvveti nedeniyle ısı enerjisine/potansiyel enerjiye dönüşür.(3 puan)

D)
Aşağıdaki şekilde verilen I, II,III ve IV numaralı kaplarda bulunan sıvıların kabın tabanına yaptıkları basıncı karşılaştırınız.( 10 puan)

E)
Eşit kütledeki X,Y,Z,T cisimlerinin potansiyel enerjileri arasında Z > X > T >Y ilişkisinin olabilmesi için numaralandırılmış yerlere X, Y, Z ve T cisimlerini
çiziniz. (8p)

F)
I II III

Şekildeki eşit kütleli kamyonetler inşaata eşit miktarda kum taşımaktadırlar. 1. ve 3. aracın sürati 50 km/h iken 2. araç ise bu iki araçtan daha hızlı gittiğine göre bu üç aracın sahip olduklarıkinetik enerjileri büyükten küçüğe sıralayınız? (6puan)

G)Aşağıdaki şekildeki JonArbuckle kedisi Garfield’ı belirtilen yönde ve belirtilen kuvvetle 20m uzaktaki banyoya kadar taşımıştır. JonArbuckle’nin yaptığı iş kaç J’dür?

F= 14N

H)Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyarak uygun seçeneği işaretleyiniz.

2) Katı basıncı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır ?

a)Çivinin ucunun basıncı arka kısmına göre büyüktür.

b)Kar ayakkabılarının basıncı küçüktür.

c)Vinçlerin paletleri basıncını büyütmek için geniş yapılır.

d)Bıçağın ön tarafının yüzey alanı küçük olduğu için basıncı büyüktür.

3) Aşağıdaki cisimlerden hangisinin hem potansiyel hem de kinetik enerjisi vardır?

A) Duran araba B) Dalda duran elma

C) Hareketli araba D) Havalanmış olan uçak
4-


5) Açık hava basıncı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)İlk ölçen Toricellidir

B)Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça azalır

C)Diğer adı atmosfer basıncıdır

D)Deniz seviyesinde 760 cm civa ölçülür

6-

I II

IIIIV

V

Yukarıdaki resimlerde verilen durumlardan hangilerinde iş yapılmıştır?

A) I, II C) I, III, V

B) II, III, IV D) I, II, III, IV, V

7-