FEN BİLİMLERİ DERSİ 8. SINIF I.DÖNEM I.YAZILI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAĞIZLI ORTAOKULU

FEN BİLİMLERİ DERSİ 8. SINIF I.DÖNEM I.YAZILI


AD SOYAD: NO: ALDIĞI PUAN:

A) Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru olanların başına ‘D’, yanlış olanların başına ‘Y’ harfi koyunuz ve doğrularını kısaca yazınız.(2×5=10puan)

(………..)1- Lamarck doğal seçilim sonucu yeni türlerin ortaya çıkabileceğini ileri sürmüştür.

(………..)2- Mutasyonlar üreme hücrelerinde meydana gelmiş ise yavru nesillere aktarılır.

(………..)3- Hidra, denizanası,sünger gibi canlılar tomurcuklanarak ürerler.

(..………)4- İnsan üreme hücreleri 2n kromozomludur ve mayoz bölünme sonucu oluşur.

(……….)5- Canlıların gelişmişlik düzeyleri ve kromozom sayısı arasında doğru orantı vardır.

MİTOZ BÖLÜNME MAYOZ BÖLÜNME

B) Mayoz bölünme ve mitoz bölünme arasındaki farklara 3 örnek verin. (2×6=12 puan)

C) Bir canlının kalıtımında görevli birimleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. (2×5=10 puan)

Hücre ->…………………………….-> ……………………………-> …………………………..-> ………………………….->…………………….

D) Şekildeki boşluklara gelmesi gereken kavramları yazınız. (4×2=8 puan)

Adaptasyon…. Mutasyon……Modifikasyon……Doğal seçilim… Varyasyon

E)

Aşağıda verilen örneklerin yukarıdaki durumlardan hangisine ait olduğunu boşlularla yazınız.(9×2=18 puan)

1- Güneşte kalan insanların ten renginin bronzlaşması……………………………….………………..

2- Kaktüsün iğne yapraklı olması………………………………………………………………………..

3- Hemofili hastalığının oluşması………………………………………………………………………….

4- Bir canlı türündeki çeşitlilik……………………………………………………………………………

5-Kanser hücresinin oluşması………………………………………………………..………………….

6-Kutup ayılarının beyaz renkli olması………………………………………………………….…….

7-Dişi arılardan iyi beslenenin kraliçe arı olması diğerlerinin işçi arılar olmaları………………………….………..

8- Develerin hörgüçlerinde yağ depolamaları…………………………………………………………….

9-Beyaz kelebeklerin çevre şartları değişince ölmesi siyah kelebeklerin yaşamını sürdürmesi………..…….…………..

F) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyarak uygun seçeneği işaretleyiniz. (5×5=25 puan)

1- I-Fatma’nın boyunun uzaması III-Murat’ın elma soyarken kesilen elinin iyileşmesi.

II-Ayten’in suya koyduğu çiçek dalının köklenmesi. IV-Fatih’in vücudunda spermlerin oluşması

Yukarıdakilerden kaç tanesi mitoz bölünmeyle olur?

A)1 B)2 C)3 D)4

2-Baz sırası AAGGCT olan bir DNA ipliğinin kopyasının baz sırası nasıldır?

A ) TTCCGA B ) GGCCGA C ) UUCCGA D ) GCCCTA

3- Sperm hücresinde 12 kromozom bulunan bir canlının deri hücresi iki kez mitoz bölünme geçiriyor.

Oluşan hücrelerin kromozom sayısı kaçtır?

A) 3 B) 6 C) 12 D) 24

4-Bir DNA molekülünde adenin sayısı guanin sayısının iki katıdır. Bu DNA molekülünde toplam 200 timin bazı bulunduğuna göre aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

A) Guanin bazı sayısı 300dür. C) Adenin bazı sayısı 150 dir.

B) Sitozin bazı sayısı 100dir. D) Toplam 1200 nükleotit bulunur.
5-

Bir araştırmacı amipi şekildeki gibi keserek iki kısma ayırıyor. Deney sonunda araştırmacı amipin çekirdeksiz kısmının bir süre sonra öldüğünü, çekirdek taşıyan kısmının ise büyüyerek yeni amipleri oluşturduğunu gözlemliyor. Buna göre, araştırmacı aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz?

A) Amip eşeysiz olarak çoğalabilir. B) Canlılığın devamını çekirdek sağlar.

C) Çekirdek olmadığında sitoplazma, canlılığın devamını sağlar. D) Çekirdek hücrenin bölünmesini sağlar.

G) Aşağıdaki mitoz bölünmenin evrelerinin şekilleri verilmiştir. Şekillere bakarak evreleri öncelik sırasına göre aşağıdaki tabloya sıralayınız. (5×2=10 Puan)

A B C D E

Hazırlık evresi

1. evre

2. evre

3. evre

4. evre

 


H)
Heterozigot sarı bezelye ile heterozigot sarı bezelyenin çaprazlanması ile oluşan bireylerin genotip ve fenotip oranlarını bulunuz. (7 puan)

 Başarılar….
………………………..

Fen Bilimleri Öğr.