FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI

ADI-SOYADI:                                                    SINIFI-                                                        NUMARASI:

A) Aşağıdaki cümleleri doğru olacak şekilde tamamlayan ifadeyi yuvarlak içine alınız.

1- İyonik bağ ametal-ametal/metal ametal atomları arasında gerçekleşir.

2- Kovalent bağ anyon-anyon/katyon-anyon iyonları arasında gerçekleşir.

3- İyonik bağ elektron ortaklaşması/elektron alışverişi sonucu oluşur.

4- Periyodik tabloda elementler kütle numaralarına/atom numaralarına göre sıralanmıştır.

5- Nötr bir atomun elektron dağılımında oluşan katman sayısı elementin periyot/grup numarasını verir.

B) Aşağıdaki ifadelerde doğru olanların yanına ‘D’ , yanlış olanların yanına ‘Y’ yazınız.

1- ………………Katı basıncı cismin yüzey alanı ile ters orantılıdır.

2-……………….Sıvının yoğunluğu arttıkça sıvı basıncı değişmez.

3- ……………..Deniz seviyesinde şişirip ağzını bağladığımız balonu bir dağın zirvesine çıkardığımızda balonun hacmi artar.

4-……………….İtfaiye merdiveni ve hidrolik fren sistemi gaz basıncından faydalanılarak yapılmıştır.

5-……………….Özdeş kaplarda eşit derinliklerde bulunan su ve zeytinyağının sıvı basıncı birbirine eşittir.

C) Aşağıdaki tabloda boşlukları kurallara uygun şekilde doldurunuz.

Bileşiğin formülü

Bileşiği oluşturan atom sayısı

Bileşiği oluşturan atom çeşidi sayısı

1-

Ba3(PO4)2

2-

Ca(OH)2

3-

(NH4)2SO4

4-

Mg(NO3)2

5-

Na3PO4

D) Aşağıda formülü verilen çok atomlu iyonları isimlerini formüllerin üzerine yazınız.

E) Aşağıdaki tabloda boşlukları kurallara uygun şekilde doldurunuz.

Bileşiği oluşturacak atomlar Bileşik oluşturacak iyonlar Oluşan bileşik formülü Bileşiği oluşturan bağ çeşidi
1- 11Na ve 9F
2- 13Al ve 8O
3- 1H ve 8O
4- 7N ve 1H
5- 20Ca ve 15P

F) Aşağıdaki soruda hesaplamalar yaparak istenen sonuçları bulunuz.

Yandaki dikdörtgenler prizmasının ağırlığı 60 N’dur. Prizma istenen yüzeylerde

6 cm

A

yere bırakıldığında uygulanan katı basınçlarını hesaplayınız.

2 cm

A yüzeyi üzerindeki basınç=

2 cm

B

B yüzeyi üzerindeki basınç=

G) Yandaki kap tam doludur. İçindeki sıvı yandaki diğer kaplara döküldüğünde oluşan sıvı basınçlarını ve katı basınçlarını hesaplayınız.(Kap ağırlıkları ihmal edilecektir)

b)

c)

a)

Sıvı basıncı= Sıvı basıncı= Sıvı basıncı=

Katı basıncı= Katı basıncı= Katı basıncı=

 

 

Sıvı basıncı= 4P

Katı basıncı= 4P

H) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1- Aşağıdaki tabloda hangi özellikler yer değiştirirse hata giderilmiş olur?

Metal Ametal

1- Parlaktır 2- – yüklü iyonlarla bileşik oluştururlar

3- Isıyı ve elektriği iletmez 4- Kırılgandır

5- Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar 6- Bileşiklerinde katyon oluştururlar

A- 3 ve 4 B- 3 ve 6 C- 2 ve 5 D- 1 ve 2

2- Aşağıdaki işlemlerden hangisi ya da hangilerinin amacı basıncı artırmaktır?

1- Körelen bıçağın bilenmesi

2- Trenlere fazla tekerlek takılması

3- Çivinin sivri ucunun duvara çakılması

A- Yalnız 1 B- 2 ve 3 C- 1 ve 3 D- 1,2 ve 3