HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖZEL ……………….. LİSESİ 11/… SINIFI

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

1.Hz Peygamber’in doğum tarihini gün,ay ve yıl olarak yazınız.

2.Hz. Peygamber’e peygamberlik kaç yaşında ve kaç yılında gelmiştir?

3.Peygamberlik (NÜBÜVVET) nedir tarif ediniz.

4.Hz. Peygamberin ve Müslümanların en büyük düşmanı olan Ebu Cehil’in, şehit etmiş olduğu İslamda ilk şehit kadın sahabe kimdir yazınız.

5.Akabe biatından sonra Hz. Peygamber tarafından eğitimci olarak Medine’ye gönderilen ilk İslâm davetçisi kimdir?

6.Vahiy nedir tarif ediniz ve vahiy getirmekle mükellef meleğin adını yazınız?

 

7. Hicretten sonra Peygamberimizin Yaptığı dört büyük savaşı yazınız.

8. Hendek savaşında, Medine’nin etrafına hendek kazılmasını tavsiye eden sahabe kimdir yazınız?

9.Boykot anlaşmasının yırtılmasından iki ay sonra meydana gelen ve Hz. Peygamberin ziyadesiyle üzülmesine sebep olan olayların geçtiği yıla, “Hüzün Yılı’’ denilmesinin sebebi nedir?

10. Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’de kendisine ait ev yapılana kadar hangi sahabenin evinde misafir olarak kalmıştır?