HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

2015 –2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………… LİSESİ 9/… SINIFI

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

1.Hz Peygamber (a.s.v) kaç tarihinde ve nerede doğmuştur? (5 puan)

2.Hz. Peygamber’in annesinin ve babasının adını yazınız.(5 puan)

3.Hz. Peygamber’in doğduğu çevre ve Mekke toplumunun hayat tarzları nasıldı kısaca bilgi veriniz. (10 puan)

4.Hz.Peygamber ilk evliliğini kiminle vekaç yaşında yapmıştır(10puan)

4.Vahiy nedir tarif ediniz.(10 puan)

5.Vahiy getirmekle mükellef meleğin adını yazınız.(5puan)

6. Hz.Peygambere ilk vahiy nerede ve kaç yaşında gelmiştir(5puan)

7.Mekkeli müşriklerin zulmünden bunalan müslümanlar ilk olarak nereye ve kaç tarihinde hicret etmiştir?(10puan)

8.Hz. Peygamber (a.s.v.) ilk olarak nereye ve kaç tarihinde hicret etmiştir.(10puan)

9.Hz. peygamber’in (a.s.v.) katıldığı gazve diye de nitelendirilen üç büyük savaşı sırasıyla yazınız.(15puan)

10.Hz Peygamber(a.s.v.) kaç yaşında,kaç tarihinde ve nerede vefat etmiştir ve kabr-i şerifi nerededir.(15puan)