HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

2015 –2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖZEL ………………….. LİSESİ 9/… SINIFI

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

S-1- Peygamberimiz hicret esnasında Mekke’li müşriklere yakalanmamak için

Hz.Ebu Bekir’le beraber üç gün boyunca nerede saklanmıştır?

S-2-. Hicret esnasında Hz. Peygamber ile Hz Ebubekir’e yetişen ve atı kumla ra battığı için takip etmekten vazgeçen, daha sonra İslam’la şereflenen kişi aşağıdakilerden hangisidir

S-3-. Hz. Hamza’nın şehit edilmesi, Peygamberimizin dişinin kırılması ve öldüğü şayiası hangi savaşta olmuştur?

S-4- Hz. Hamza’yı şehid eden ve daha sonra Müslüman olan siyahi kölenin adı nedir?

S-5-Hz.Peygamber’e (sav) vahiy ilk olarak nerede ve ne zaman gelmiştir?

S-6- İslam’da yapılan ilk mescidin ismi nedir?

S-7-Mevlit kandili nedir tarif ediniz.

S-8- Hz. Muhammed’e(sav), Mekkeliler “Muhammedü’l Emin” lakabını vermişlerdir. Bu lakabın veriliş sebebi nedir?

S-9-Mirac olayı nedir anlatınız ve hangi tarihte olmuştur belirtiniz.

S-10-İlk cuma namazı nerede ve hangi mescidde kılınmıştır?