HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

2015 –2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖZEL ………………….. LİSESİ 10/… SINIFI

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

1. Peygamberimizin doğduğu çevrede dinî hayat nasıldı? Anlatınız.

S-2- Hz. Peygambere gelen ilk vahiyde hangi konulardan bahsedilmektedir? Açıklayınız.

S-3- Peygamberimiz nerede, ne zaman vefat etti ve nereye defnedildi? Belirtiniz.

S-4-Tıbb-ı nebevi ne demektir? Tarif ediniz.

S-5-Peygamber Efendimiz’in sağlığı korumakla ilgili bir hadis-i şerifini yazınız.

S-6-Hz. Peygamber’in (s.a.v.) tedavi olmakla ilgili bir hadis-i şerifini yazınız.

S-7-Aşağıdaki bilgilerin doğrularını “D”, yanlışlarını “Y” ile işaretleyiniz.

(…) İyileşmek için doktorların tavsiye ettiği ilaçları kullanmak gerekir.

(…) Hz. Peygamber, sağlığı korumak için kan vermeyi yasaklamıştır.

(…) Tıbb-ı Nebevi, Hz. Peygam berin tıp ile ilgili olarak söyle yip yaptıklarına verilen isimdir.

(…) İnsan hastalanmasına rağmen hiç tedavi olmazsa sabretmiş olur.

S-8- “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış.” sözünden

ne anlıyorsunuz? Yazınız.

S-9- “Her doğan, fıtrat üzerine doğar. Sonra anne babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi

yapar.” (Buhari, Cenaiz, 92.) hadisinde öncelikle hangi özellik vurgulanmaktadır?

S-10-İsraf ne demektir? örneklendirerek anlatınız.