HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

2015 –2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………………. 12/… SINIFI

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… No:………….. PUAN:………

  1. Hz. Muhammed’in (sav)doğduğu çevre hakkında bilgi veriniz.

  1. Hz. Muhammed’in (sav) çocuklarının adlarını söyleyiniz.

  1. Peygamberimiz (sav) hangi yılda ve neden hicret etmiştir?

  1. Hicret esnasında Hz. Muhammed’in (sav) yol arkadaşı kimdir?

  1. Hicret ve Muhacir kavramlarını açıklayınız.

  1. Salavat-ı şerife ne demektir örnek vererek açıklayınız.

  1. Peygamberimiz’e (sav) inanan ilk Müslümanlar kimlerdir?

8. Hilfu’l fudul- Erdemliler topluluğu hakkında bigi veriniz.

  1. Peygamberimiz hangi kabilenin hangi soyuna aittir?

  1. Peygamberimizin (sav) hayatını anlatan tarih kitaplarına ne ad verilir?